Roofs 2012-11-18 Grootscheepse opwaardering woningen Hoensbroek

In de wijk Nieuw Lotbroek in Hoensbroek zijn onlangs de daken van 126 woningen voorzien van een nieuwe isolatielaag en dakbedekking. Bij de keuze van de dakpannen is gekozen voor de luchtzuiverende dakpan Auranox van fabrikant Monier.

Met zijn lange ervaring als dakdekker en de brede technische kennis die hij in zijn werkende leven heeft opgedaan begon Winand Armkreutz in 2007 zijn zelfstandige dakadviesbureau. Hij is met dit bureau breed actief in zowel nieuwbouw en renovatie, en zowel het platte als het hellende dak.  De werkzaamheden op dit project worden van de werkvoorbereiding tot en met de oplevering begeleid door adviesbureau A-Dakbeheer uit Kerkrade.

Armkreutz vertelt dat het adviesbureau is aangesteld om het project te begeleiden en een kwalitatieve uitvoering te borgen. Dit geldt zowel het technische gedeelte als de organisatie van het werk. Ook adviseerde hij de opdrachtgever in de keuze van de materialen.

Isolatie

De wijk Nieuw Lotbroek in Hoensbroek is in 1976 gebouwd. De wijk bestaat uit een gevarieerde bebouwing voor zowel gezinnen als ouderen. Op alle panden is wel steeds dezelfde dakbedekking toegepast, namelijk een antraciet betonpan. De dakbedekking liet duidelijke tekenen van veroudering, zoals mosvorming en verwering, zien. De daken waren dus duidelijk aan vervanging toe. Ook de goten, boeiboorden en de randafwerkingen moesten worden vernieuwd. De gelegenheid werd te baat genomen direct iets aan de isolatiewaarde van de daken te doen.

De oorspronkelijke daken werden tot op het dakbeschot gesloopt. Op het dakbeschot werd vervolgens een enkelschalig PIR renovatie-element aangebracht. Deze werd aan de boven- en onderkant met behulp van PURschuim afgesloten zodat een luchtdichte constructie ontstond.

Hier bovenop werd een dampopen spinvliesfolie toegepast. Op deze folie werden de tengels en panlatten aangebracht die voor de nodige ventilatie zouden zorgen. Hier bovenop werd de luchtzuiverende dakpan Auranox van fabrikant Monier toegepast.

Armkreutz: “Insteek van de renovatiewerkzaamheden was niet alleen de verlenging van de levensduur van de panden maar ook een verbeterd comfort en een verbeterde milieuvriendelijkheid van de woningen. De verhoging van de Rc-waarde van de panden door een verbeterde dakisolatie was dus essentieel. Ook vond men de toepassing van de luchtzuiverende dakpannen belangrijk in verband met de aanwezigheid van diverse industrie in de regio. De luchtzuiverende dakpannen moeten het nadelige effect hiervan op de luchtkwaliteit verminderen.”

Luchtzuiverende dakpannen

De Auranox is de luchtzuiverende betonpan die fabrikant Monier in 2010 introduceerde. In het oppervlak van deze dakpan is titaandioxide verwerkt en met behulp van de zon worden de stikstofoxiden omgezet in onschuldige nitraten die door neerslag afgevoerd worden. Het gaat bij dit project om zo’n 10.000 m² . Dit oppervlak neutraliseert volgens de fabrikant de uitstoot van stikstofoxide van 50 personenauto’s die gemiddeld 17.000 km per jaar afleggen. De dakpannen moeten op deze manier een positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit van de omgeving.

Technisch beheerder Joop Sterck van Woonpunt geeft aan dat om een aantal redenen is gekozen voor deze dakpannen: “Ten eerste omdat deze pannen beter zijn voor het milieu; omdat ze stikstofoxiden uit de vervuilde lucht omzetten in onschadelijke nitraten. Bovendien verkleint het gebruik van deze pannen de kans op algvorming en ander organisch vuil, door de aanwezigheid van titaanoxide.”

Armkreutz vertelt dat het project naar tevredenheid is uitgevoerd. Ook de opdrachtgever is tevreden: “A-Dakbeheer heeft samen met ons het bestek en de nodige detailtekeningen samengesteld,” vertelt Sterck. “Ook hebben ze na de aanbesteding meegeholpen met het controleren van de prijzen en het stellen van kritische vragen aan de deelnemende bedrijven om de gewenste kwaliteit te waarborgen. Dit is belangrijk, zeker omdat er bij de aanbesteding grote prijsverschillen zichtbaar waren. In die zin fungeerden ze als het verlengde van Woonpunt; we maakten gebruik van hun kennis en ervaring op dit terrein. De inzet van een dergelijk bureau verdient zichzelf terug, want heeft ons veel tijd én geld bespaard. De samenwerking is ons dus goed bevallen!”

Dakrenovatie 126 woningen Nieuw Lotbroek te Hoensbroek

Opdrachtgever: Woonpunt Parkstad te Heerlen

Dakdekker: Aerts & zn Dakdekkers te Maastricht

Dakadvies: A-Dakbeheer te Kerkrade

Fabrikant dakpannen: Monier te Montfoort.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam