Roofs 2012-09-26 Functionele, esthetische en duurzame dakoplossingen

De toepassing van aluminium dakproducten is tegenwoordig niet meer uitsluitend gebaseerd op functionele overwegingen; steeds vaker passen architecten het materiaal toe vanuit een architectonische visie. Het AluDura Design concept van Roval Aluminium sluit hierbij aan.

Het concept is geënt op functionaliteit, duurzaamheid en esthetiek en bevat meerdere aluminium dakproducten die, wanneer gezamenlijk toegepast, gebouwen een onderscheidende aluminium look & feel geven. Een uitgebreid assortiment van aluminium dakproducten: dakrandprofielen, dakrandbeveiliging, muurafdeksystemen en innovatieve Solar toepassingen die zowel op functioneel als esthetisch vlak onderling of met andere bouwmaterialen kunnen worden gecombineerd.

Combinatie met andere materialen

Een goed voorbeeld van dit concept in combinatie met andere materialen is de Brede school De Waterhoef in het Brabantse Oisterwijk, waarin de overgang van het dak naar de gevel op opvallende wijze werd afgewerkt met meerdere producten uit het AluDura Design concept. De kleur van de met aluminium boeiboordprofielen gerealiseerde omlijsting van de gevel sluit goed aan op de kleur van het dak en de verticale dakpannen die aan weerszijden van het gebouw zijn toegepast. Daardoor wordt een vloeiende overgang tussen de verschillende gebouwdelen gerealiseerd. De toepassing van de aluminium boeiboorden in combinatie met de toegepaste houten gevel en de verticale dakpannen resulteerde bij dit project in een levendig en opvallend gebouw met strakke lijnen.

Onderlinge afstemming

Dakproducten uit het concept zijn onderling op elkaar afgestemd. Bij Medisch Opleidingscentrum Top-Care in Venlo lag de nadruk op het groendak dat in het ontwerp was verwerkt om het gebouw optimaal in zijn omgeving op te laten gaan. Om het aanzicht van dat dak zo strak mogelijk te laten blijven, werden aluminium muurafdekkers met vuilkeerrand uit het concept toegepast. Het ontwerp van deze muurafdekkers zorgt ervoor dat de afwatering via het dak plaatsvindt en niet via de strak wit gestucte gevel. Een oplossing die ook bij de afwerking van het dakterras is toegepast. Een aluminium balustersysteem dat daar door middel van blinde bevestiging in het muurafdeksysteem is verwerkt, bevestigt het samengaan van functionaliteit en esthetiek: een strak en onderhoudsarm geheel.

EPC

De voortdurende verlaging van de EPC vraagt om innovatieve creativiteit en duurzame oplossingen die bijdragen aan een minimale belasting van het milieu. Aluminium dakproducten uit het AluDura Design concept zijn ontworpen om rekening te houden met de steeds verdere verscherping van de EPC-norm. Allereerst doordat de detailleringen zijn gericht op het minimaliseren van warmteverlies door het onderbreken van koudebruggen. Maar ook omdat het concept enkele dakoplossingen van Roval Aluminium bevat die functionaliteit, veiligheid en gebruikmaking van zonne-energie combineren. De Solar dakproducten staan symbool voor de visie van Roval Aluminium dat duurzaam ook functioneel kan zijn. Naast zonnepanelen die eenvoudig op het dak kunnen worden gemonteerd, omvat de Solar lijn ook Solar Dakrandbeveiliging en Zonnewering. Allen afgewerkt in waterdichte en onderhoudsarme aluminium bevestigingen en goed te combineren met aluminium muurafdeksystemen.

Minimale footprint

De ontwikkeling van deze multifunctionele solarsystemen past in de filosofie van Roval Aluminium wat betreft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarin past ook de denk- en werkwijze van IFD-bouwen, waarvoor de aluminium dakproducten in het concept zijn geoptimaliseerd. IFD-bouwen is het op vernieuwende wijze toepassen van industrieel ontwikkelde bouwcomponenten in nieuwe en te verbeteren woningen en utiliteitsgebouwen. De flexibele benadering maakt het mogelijk om hetzelfde gebouw langer te gebruiken door een grotere aanpasbaarheid, met verschillende gebruikers. Doordat gebouwen demontabel zijn door het toepassen van deze bouwproducten, wordt de hoeveelheid bouw- en sloopafval sterk verminderd, met een kleinere ecologische footprint als gevolg.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam