Roofs 2012-09-22 “Stel een nationaal keurmerk dakveiligheid in!”

Hoe weet de opdrachtgever dat de maatregelen die hij op zijn dak treft met betrekking tot dakveiligheid voldoet aan de wettelijke eisen? Arno Sloesarwij van leverancier Protect PBM uit Brummen betoogt dat onduidelijkheid op dit gebied in sommige gevallen leidt tot onveilige situaties op het dak.

Arno Sloesarwij, Protect PBM

Het wordt tijd dat de markt eens flink wordt wakker geschud.

De laatste tijd merken wij zelf dat als wij voor een opdrachtgever een complete aanbieding maken voor het aanbrengen van valbeveiliging en bijbehorende zaken, er al vrij snel een bericht komt van de opdrachtgever dat de  `overige zaken` uit de aanbieding gehaald moeten worden, zodat er uiteindelijk alleen de ankerpunten of lijnsystemen ingekocht worden en dus ook op het dak gemonteerd worden. Wij geven dan aan dat dit niet toereikend is,  maar daar hebben veel opdrachtgevers geen boodschap aan. Veel te vaak worden  er valbeveiligingssystemen verkocht en aangeschaft zonder dat men weet wat men nu eigenlijk koopt.

Te duur?

Zo komt het -zeker bij aanbestedingen-  vaak voor dat wanneer je als bedrijf een gedegen en vooral compleet dakveiligheid pakket aanbiedt, je al gauw te horen krijgt dat je te duur bent.                                                          

Als de opdrachtgever dan aangeeft dat een collegabedrijf het voor veel minder aanbiedt, mag je van geluk spreken als je de kans krijgt om deze aangeboden offertes te vergelijken op basis van inhoud. Wat je dan te zien of te horen krijgt, is vaak schrikbarend. Pendule ankers, zonemarkeringen, pictogrammen, toegangsbordjes en klimvoorzieningen worden vaak achterwege gelaten.

Deels komt dit probleem door de opdrachtgevers, die aangeven dat er alleen maar een paar ankerpunten aangeboden hoeven te worden en deels doordat het uitvoerende bedrijf wel of niet onder invloed van de moeilijke economische toestand het project graag binnen wil halen. Soms wordt de opdrachtgever achteraf geconfronteerd met een portie `meerwerk`.

Standaard zou een compleet pakket aangeboden moeten worden of de opdrachtgever dient ingelicht te worden over het feit dat ankerpunten en/of lijnsystemen alleen op dak nog niet hoeven te betekenen dat het ook daadwerkelijk een veilig dak is. Hier komt immers meer bij kijken. Men kan niet spreken van een veilig dak als er alleen maar ankerpunten of lijnsystemen op een dak geplaatst worden. Om van een veilig dak te kunnen spreken  heeft men  simpelweg meer nodig. Denk aan de toetreding tot het dak, maar ook andere risico’s zoals blootstelling aan straling, het aantoonbaar maken of lichtstraten wel/niet doorval veilig zijn, etc.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat veel van deze`kwaaltjes` indirect voortvloeien uit de economische malaise waarin de bouwwereld momenteel verkeert. Overigens is deze negatieve trend niet alleen aanwijsbaar in de branche van de dakveiligheid, maar ook op andere fronten in de bouwwereld. Om de concurrentie te slim af te zijn worden bij voorbeeld goedkopere alternatieven aangeboden waardoor het nog wel eens ten koste kan gaan van de kwaliteit.

Scheiding tussen de partijen

Het gebeurt nog te vaak dat een opdrachtgever van drie partijen ook drie totaal verschillende aanbiedingen krijgt, waarbij alle drie partijen aangeven dat hetgeen door hun wordt aangeboden voldoet aan de eisen. In mijn ogen een bijzonder ruim begrip: voldoet het aan de eisen gesteld in de NEN 795 of aan de eisen uit het A-blad platte daken? Dit is namelijk een groot verschil.

Wij raden aan om een scheiding te maken tussen de partijen die installeren en partijen die opleveren. Beter is het zelfs om het advies vooraf ook te scheiden van de partijen die installeren. Dit betekent dat opdrachtgevers en aannemers aan dan ook meer gebruik te maken van onafhankelijke  adviesinstanties welke geen commercieel belang hebben bij de verkoop van producten. Deze moeten toetsen of de genomen maatregelen voldoen aan de eisen die op het gebied van dakveiligheid gelden.

Zij kunnen het gehele proces, vanaf het begintraject (het uitvoeren van de dak RI&E) tot de uiteindelijke opleveringskeuring, voor de klant verzorgen. Dit is natuurlijk niet kosteloos, maar het geeft zekerheid en zorgt ervoor dat opdrachtgevers  achteraf niet voor vervelende verrassingen komen te staan -  en dat hetgeen geadviseerd en uitgevoerd wordt ook daadwerkelijk voldoet aan alle vigerende regels en eisen. Probleem daarbij blijft overigens wel: hoe stel je vast dat het betreffende adviesbureau daadwerkelijk ‘onafhankelijk’ is?

Nationaal keurmerk

Daarnaast vinden wij dat de huidige testnorm EN 795 voor valbeveiligingsproducten tekort schiet. Deze test namelijk alleen het ankeringspunt of het kabelsysteem, maar niet in combinatie met de verschillende ondergronden waarop deze bevestigd worden, alsmede ook de bevestigingsmiddelen waarmee deze vastgezet worden niet.  We weten dat er op dit moment een nieuwe norm in ontwikkeling is welke wel extra voorschriften bevat voor het testen op diverse ondergronden, maar wanneer deze binnen Europa geharmoniseerd wordt is nog erg onduidelijk. Dit is opmerkelijk als je bedenkt dat deze verbinding van het ankerpunt met de constructie van essentieel belang is, minstens net zo belangrijk als het ankerpunt zelf.

Daarom pleiten wij voor  een nationaal keurmerk voor de valbeveiligingsbranche.

Achter de schermen wordt momenteel druk gewerkt aan dit keurmerk. Wij hopen voor het eind van het kalenderjaar meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Het uitgangspunt van dit keurmerk zal moeten zijn: kwaliteitseisen voor zowel het proces van ontwerp tot en met oplevering, als ook kwaliteitseisen voor producten die toegepast worden. Een keurmerk dat vooral de ontwerpende partijen, opdrachtgevers, gebouweigenaren en aannemers vertrouwen en zekerheid geeft en er vooral voor zorgt dat er veel minder onduidelijkheid is in de markt. Er zijn voorschriften en regels in de markt waar een ieder aan moet blijven voldoen om goedkeuring te kunnen krijgen en behouden. Geen appels met peren meer vergelijken maar echt appels met appels. Wij als Protect-PBM hopen dat dit keurmerk er spoedig zal komen en dat partijen willen helpen met de totstandkoming hiervan.

Veilig werken op hoogte is er uiteindelijk voor bedoeld om ongelukken te voorkomen of in ieder geval tot een minimum beperken, laat dit voor allen voorop staan.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand



Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam