Roofs 2012-08-33 Nieuwslijn

 

Informatiebijeenkomsten over inzameling en recycling bitumineus dakafval

 

De opbouw van een infrastructuur voor gescheiden inzameling en nuttig hergebruik van bitumineus dakafval vordert gestaag. Alle belanghebbende bedrijven in de sector kunnen meedoen aan deze structuur, dus ook niet-leden van Probasys Benelux en VEBIDAK. Een belangrijke succesfactor van dit initiatief is immers het volume. Zoals bekend hebben Probasys Benelux en VEBIDAK als operationele partner in deze structuur gekozen voor de Van Gansewinkel Groep.

 

Voor de zomervakantie hebben Probasys Benelux en VEBIDAK een enquête naar 219 dakbedekkingsbedrijven verzonden. Naast de leden van VEBIDAK betrof het ook grotere niet-leden. De vragen hadden betrekking op de hoeveelheid en de sortering van het bitumineus afval. Bovendien werd gevraagd naar de visie op de rol van de opdrachtgever en de voorwaarden waaronder het geënquêteerde bedrijf aan de nieuwe inzamelingsstructuur zou willen deelnemen. De uitkomsten van deze enquête zijn duidelijk: de bedrijven willen een substantieel kostenvoordeel ten opzichte van het aloude storten en een optimale aansluiting bij de bedrijfsvoering. Want al zijn milieubewuste bedrijfsvoering en een duurzaam imago belangrijk, per saldo gaat het om de euro’s.

 

Via de enquête is tevens gecommuniceerd dat er een drietal informatiebijeenkomsten zullen plaatsvinden. Een bezoek aan een nabije verwerkingslocatie van Van Gansewinkel maakt deel uit van het programma. De data en de locaties zijn: 11 september in Amsterdam, 18 september in Drachten en 25 september in Weert. Al bijna 50 bedrijven hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deze informatiebijeenkomsten. Inmiddels hebben alle geënquêteerde bedrijven een uitnodigingsbrief ontvangen voor de informatiebijeenkomsten. Indien de bedrijven samen met hun inzamelaar van bitumineus dakafval willen komen is daar alle gelegenheid voor. Het doel van deze informatiebijeenkomsten is dat de aanwezige bedrijven een volledig beeld krijgen van de meerwaarde van het gezamenlijke branche-initiatief voor het eigen bedrijf.

 

De initiatiefnemers hopen op de belangstelling en vooral ook op de actieve betrokkenheid van een groot aantal bedrijven bij de nieuwe structuur.

 

 

Congres ‘Help! Ik wil een groen gebouw’

 

Onder de titel ‘Help! Ik wil een groen gebouw ...en hoe kunnen groene daken en gevels daar bij helpen’ organiseert vakblad Dak & Gevel Groen op 13 september een dak- en gevelgroencongres. Het evenement vindt plaats in het congrescentrum Inspyrium van Boomkwekerij Ebben in Cuijk. Op het programma een groot aantal sprekers die aan de hand van hun presentaties/lezingen diverse ontwikkelingen op het gebied van dak- en gevelgroen uitvoerig zullen belichten. De 'groene' kennisdag wordt afgesloten met het Green-Industry-dinner. Tijdens dit diner wordt door de vakjury - onder voorzitterschap van Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland) - de eerste Green Building Award uitgereikt. Vakblad Dak & Gevel Groen reikt dit jaar voor de eerste keer deze Green-Building-Award uit. Het betreft een prijs voor de meest bijzondere en innovatieve daktuin of groene gevel. Uit alle door het publiek genomineerde projecten zal de vakjury de definitieve keuze maken.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam