Roofs 2012-02-18 Dakverwarming voorkomt te zware sneeuwlast

Sneeuwaccumulatie

In voorgaande jaren was er als gevolg van sneeuwlast veel schade aan platte daken, en in sommige gevallen was er zelfs sprake van instorting. Een systeem dat het dak preventief verwarmt kan een hoop ellende voorkomen omdat het de sneeuw smelt voordat het een pak kan worden. Advies- en Ingenieursbureau Grontmij, Heating Solutions International en Elro Dakbedekking bieden een dergelijke oplossing aan.

Gebouweigenaren en beheerders zijn zich in veel gevallen onvoldoende bewust van de problemen die op het dak kunnen ontstaan als er niet goed wordt nagedacht over de belasting van het dak bij extreme neerslag. Bij veel regen bestaat het gevaar op instorting als gevolg van wateraccumulatie. Bij veel sneeuw vormt het gewicht van de sneeuwlaag het voornaamste gevaar. Men realiseert zich dit echter dikwijls pas op het moment dat er een zwaar pak sneeuw op het dak ligt.

In deze situaties wordt de dakdekker ingeschakeld om het dak sneeuwvrij te maken. Maar, zoals ook directeur Arthur Leenders van Dakbedekkingsbedrijf Elro aangeeft, vaak is niet duidelijk in welke staat het dak verkeert: “Natuurlijk willen wij onze opdrachtgevers zoveel mogelijk van dienst zijn,” aldus Leenders. “Aan de andere kant weigeren wij onze mensen bloot te stellen aan onnodige risico’s. Wij hebben al verscheidene malen moeten weigeren het dak te betreden, met alle problemen van dien. Dit soort situaties kan voorkomen worden als van tevoren wordt ingeschat hoe het dak zal reageren op zware sneeuwval - en een plan wordt opgesteld over hoe daarmee om te gaan.”

In het artikel ‘Sneeuwpret of –overlast’ in Roofs 3-2011 vindt u een uitgebreide beschrijving van de moeilijkheden, middelen en kosten die zijn gemoeid bij het sneeuwvrij maken van een dak waar al een flink pak sneeuw op is gevallen.

Systeem

Drie partijen kwamen samen om een probleem dat op een Belgisch dak speelde te bespreken. Grontmij is een internationaal ontwerp-, advies- en managementbureau. Grontmij staat met Heating Solutions International in contact voor toepassing van diverse verwarmingsoplossingen voor het verwarmen van zowel binnentoepassingen (vloeren) als buiten: infrastructurele objecten (wegen, viaducten, op- en afritten), sportvelden en ten behoeve van gewassen (asperges, aardbeien) en dus ook voor constructies (daken). Dakdekkerbedrijf Elro was al langere tijd op zoek naar een dergelijke oplossing en raakte zodoende in contact met bovengenoemde bedrijven. Technisch adviseur Antoon Baars van Elro heeft de toepassing van het systeem voor daken intensief begeleid.

Het betreffende dak in België, waar het allemaal mee begon, was vol met zonnepanelen geplaatst. Bij zware sneeuwval zouden op dit dak grote problemen kunnen ontstaan. Daarom werd op basis van het leveringsprogramma van Heating Solutions International een systeem ontwikkeld waarbij een lintverwarming op het dak kan worden aangebracht. Het verwarmingssysteem wordt verbonden met een detectiesysteem, zodat kan worden bepaald wanneer het dak moet beginnen met verwarmen. Zodoende smelt de sneeuw voordat het een te zware belasting kan vormen voor het dak.

Het gepatenteerde verwarmingssysteem bestaat uit een lintverwarming in kunststof lamellen (linten). Deze worden geïntegreerd in de isolatielaag. Elk type dakbedekking kan op het systeem worden aangebracht en het kan worden belopen. René Smits van de leverancier legt de specifieke eigenschappen van het systeem uit. “De basis van ons systeem wordt gelegd door amorfe metalen. De gesmolten metaallegeringen waar ons materiaal uit bestaat, zijn zeer snel gekoeld waardoor de vloeistof geen kristalstructuur kon vormen. Dit levert een lintvormig materiaal op met een amorfe structuur. De amorfe structuur zorgt voor een stevig materiaal, dat op een efficiënte en energiezuinige manier warmte overdraagt aan de omgeving. De lintverwarming wordt geleverd in een stevige, goed geleidende kunststof.”

De lintverwarming wordt aangebracht in een PIR isolatie. Andere isolatiematerialen zijn eventueel ook mogelijk maar vanwege de stevigheid en de beloopbaarheid van PIR gaat de voorkeur van de leverancier uit naar dit isolatiemateriaal. De bedrading van het systeem wordt op een vergelijkbare manier als met zonne-energie onderdaks gebracht. Eventueel kan het verwarmingssysteem worden gekoppeld aan een detectiesysteem waarmee het automatisch aanslaat op het moment dat het gaat sneeuwen (en weer afslaat zodra het ophoudt met sneeuwen) maar dat is niet noodzakelijk. Het systeem kan ook handmatig worden bediend. Het gaat erom bij sneeuw het dakoppervlak te verwarmen tot een temperatuur van 5º C. zodat sneeuw en ijs niet op het dak blijven liggen.

Toepassing

In veel gevallen is het niet nodig het gehele dakoppervlak te verwarmen: een strategisch gekozen zone kan voldoende zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zone bij opgaand werk. Ook kan het raadzaam zijn bijvoorbeeld bij de voet van het frame voor zonnepanelen het dak te verwarmen: dit zijn bij uitstek de plekken waar sneeuw zich kan ophopen.

“Nu de toepassing van multifunctionele daken een vlucht lijkt te gaan nemen, is het belangrijk extra aandacht te geven aan de hoeveelheid belasting die het dak aan kan,” aldus Menno Gijrath van Grontmij. “Vaak wordt bij de aanleg van een gebruiksdak, of bij het aanbrengen van extra isolatie (wat immers ook een extra belasting van de constructie inhoudt) te weinig marge gehouden om het gewicht van een flinke sneeuwbui op te vangen, simpelweg omdat daar geen rekening mee wordt gehouden. Men vergeet bijvoorbeeld dat sneeuw op een geïsoleerd dak veel langer blijft liggen dan voorheen. Of dat bij de aanleg van een daktuin geen rekening wordt gehouden met het gegeven dat het boompje dat is geplant nog verder groeit. Het is van essentieel belang dat al in het voortraject bij dit soort zaken wordt stilgestaan en dat deze problematiek geïntegreerd wordt aangepakt.”

Het verwarmingssysteem wordt door de drie partijen op de markt gebracht, waarbij Grontmij de advisering en controleberekeningen voor haar rekening neemt. Heating Solutions International levert het verwarmingsysteem en sluit dit aan. Elro is de aannemer, die de isolatie en dakbedekking aanbrengt. “Gelukkig voor veel gebouweigenaren beleven we tot nu toe een zachte winter,” besluit Leenders. “Dat maakt de noodzaak tot een goede voorbereiding op een flinke of extreme sneeuwbui niet minder. Volgens het KNMI zal ook in Nederland het weer extremer worden. Het is zaak daarop voorbereid te zijn.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam