Roofs 2012-01-15 Verlaging van EPC vraagt om innovatieve creativiteit

Dak Event 2012

De EPC wordt steeds verder verlaagd, met als streven in 2020 van 0,0 te hebben bereikt. De bouw dient hierop in te spelen. Robval Aluminium toont tijdens de Dak Event welke oplossingen het bedrijf hiervoor biedt.

In de bouwsector is de Energie Prestatie Norm (EPN) al jarenlang de maatstaf voor duurzame woningbouw. Bij de berekening van de EPN bij nieuwbouwprojecten wordt gekeken naar de totale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager de norm uitvalt, hoe zuiniger het gebouw is. De uitkomst van de berekening die hieraan ten grondslag ligt, wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De EPC is de afgelopen jaren door de overheid steeds scherper gesteld. In 1995 moest nieuwbouw een EPC halen van 1,4, in 2000 was dit al 1,0 en sinds 1 januari 2011 is de EPC op 0,6 gesteld. Concreet betekent dit dat een aanvrager van een vergunning voor woningbouw moet aantonen dat de EPC maximaal 0,6 bedraagt.

Het beleid van de overheid is dat in 2020 volledig energieneutraal gebouwd moet worden: een EPC dus van 0,0. De voortdurende verlaging van de EPC vraagt om innovatieve creativiteit, duurzame oplossingen die structureel het milieu zo weinig mogelijk belasten. Bij nieuwbouw wordt het eerst gekeken naar bouwtechnische oplossingen, daarna komen de installaties van een gebouw aan de orde, die voor een verdere verlaging van de EPC moeten zorgen.

Roval Aluminium beweegt zich in beide segmenten. Sales & Marketingmanager Edwin van Kemenade vertelt: “Aluminium muurafdeksystemen vormen een duurzaamheidsalternatief voor andere materialen, zoals hout of kunststof. Je ziet ook steeds vaker dat onze muurafdeksystemen worden toegepast in combinatie met groendaken, maar ook als reguliere randafwerking en ten behoeve van balkons en loggia’s Aluminium is onderhoudsarm, hetgeen niet alleen positief van invloed is op bijvoorbeeld exploitatiekosten van een gebouw, maar ook op het milieu. Dit geldt ook voor de andere producten, zoals dakranden, waterslagen, muurroosters en lamellenwanden en balustersystemen. Duurzame producten met bovendien een sterke esthetische uitstraling.”

Het verlagen van de EPC-norm wordt ook bereikt door energiezuinige installaties in gebouwen en woningen te integreren. Ook op dit gebied is het bedrijf actief. Zo heeft men het productassortiment uitgebreid met multifunctionele solarsystemen die in de energiebehoefte van een woning of gebouw voorzien en tevens dienst kunnen doen als dakrandbeveiliging.

Van Kemenade: “De serie Solar Dak is geschikt voor het platte dak van zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Het is een zonne-energiesysteem met een aluminium afwerking, dat bestaat uit een los element dat met behulp van waterdichte bevestigers eenvoudig op het dak te monteren is. De Solar Randbeveiliging is, naast de functie van energieleverancier, geschikt als randbeveiliging. Deze randbeveiliging kan overigens ook zonder het Solar-systeem worden geleverd. Daarnaast is ook Solar Zonwering in het productassortiment opgenomen. Het is een met aluminium afgewerkt zonne-energiesysteem dat tevens bescherming biedt tegen invallend zonlicht. Het zonnepaneel kan in verschillende standen worden gemonteerd, zodat het paneel de ideale hoek vormt ten opzichte van de zon en zodoende maximaal zonlicht kan opnemen.”

“Wat betreft onderhoud scoort aluminium ten opzichte van andere bouwmaterialen bijzonder hoog op de duurzaamheidindex. Natuurlijk heeft duurzaamheid voor Roval Aluminium een economisch doel; minstens zo belangrijk – en dat past nadrukkelijk in de filosofie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – is Roval Aluminium betrokken bij het milieu. Een betrokkenheid die zich uiteindelijk vertaalt naar praktische en esthetische duurzaamheidoplossingen. Voorbeelden hiervan zijn esthetisch vormgegeven privacyschermen, een bijzondere combinatie van glas en aluminium en het gevelelement Aluminium + Hout. De privacyschermen dienen ter afscheiding van balkons of terrassen; Aluminium + Hout is een beglazingsprofiel dat aan de binnenkant met hout is afgewerkt en aan de buitenkant met aluminium. Voor de nabije toekomst zal Roval Aluminium met nieuwe producten blijven inspelen op duurzaamheid, o.a. via de website. Ook zijn de nieuwe bouwdetails, die gebaseerd zijn op de nieuwe EPC-norm op de website beschikbaar gesteld.

Tijdens het Dak Event 2012 te Nieuwegein zal Roval enkele voorbeelden van de multifunctionele aluminium (Solar) systemen tonen. Stand: E-B103

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam