Roofs 2012-01-06 Dakbedekkingfabrikanten passen assortiment aan tilnorm aan

Tilnorm

Per 1 januari 2012 is de nieuwe tilnorm van kracht. Dakdekkers mogen vanaf die datum niet zwaarder dan tillen dan 25 kg. Dakbedekkingsproducenten zijn aan de slag gegaan om hun dakrollen in deze zin aan te passen. Een inventarisatie.

Zwaarder tillen dan 25 kg per persoon is sinds 1 januari 2012 uit den boze en de Arbeidsinspectie heeft aangegeven hier actief op te zullen controleren. Materialen en gereedschappen die zwaarder zijn dan 25 kg per persoon dienen mechanisch te worden getild. Dit om enerzijds de uitval, die in de bouw relatief hoog is, in te perken. Anderzijds is het voor de instroom nodig iets te doen aan het negatieve imago van de bouw. Daardoor is het nodig de werkzaamheden lichamelijk minder belastend in te richten. Voor een uitgebreide uiteenzetting zie het artikel ’25 kg of mechanisch’ in Roofs 5-2011. De werkgever is de eerst verantwoordelijke om invulling te geven aan de tilnorm: hij zal er zorg voor moeten dragen dat zijn werknemers niet zwaarder dan 25 kg tillen.

De respectievelijke dakbedekkingfabrikanten hebben inmiddels hun assortiment zodanig aangepast dat hier invulling aan kan worden gegeven. Daarbij was het belangrijk dat: a) de kwaliteit van de dakbaan niet zou worden aangetast (ook i.v.m. de vigerende certificaten) en b) dat de hogere kosten in productie, transport en verwerking binnen de perken zou blijven.

Aanpassingen

Om te kunnen voldoen aan de tilnorm hebben fabrikanten van zowel bitumineuze als kunststof en EPDM dakrollen hun dakrollen lichter moeten maken. Dakrollenfabrikanten kunnen hun dakrollen op twee manieren lichter maken: door de lengte of breedte van de dakrol aan te passen, of door de samenstelling van het materiaal aan te passen. De eerste optie heeft als nadeel dat hierdoor meer naden, en daarmee meer kritische punten, op het dak komen. Er zijn ook meer dakrollen nodig per dak. De tweede optie levert onzekerheid op of het materiaal wel dezelfde kwaliteit heeft als voorheen.

Voor de fabrikanten zelf levert de tilnorm ook logistieke problemen op. Nederland is het eerste land in Europa dat deze regel invoert. Dakrolfabrikanten verkopen hun materialen internationaal en moeten de aanpassingen dus speciaal voor de Nederlandse markt doorvoeren. Ook de dakdekker zal logistieke aanpassingen moeten doorvoeren: de dakrollen verschillen immers van lengte, de berekening van de hoeveelheid benodigde dakrollen voor een project zal dus per merk verschillen.

Bitumineuze dakbanen

Voor producent Derbigum Nederland is er weinig discussie mogelijk. De fabrikant heeft uitsluitend de lengte van de dakrollen aangepast, zoveel mogelijk rekening houdend met de bekende afmetingen in het assortiment. De dikte, breedte en samenstelling van de dakrollen blijven dus onveranderd en de eisen gesteld aan het materiaal en de bewezen en verwachte levensduur zoals opgenomen in de KOMO blijven hierdoor overeind.

Ook bij Wédéflex Duurzame Daksystemen is de samenstelling van de dakbanen niet veranderd, de aanpassingen zitten hem in de breedte en de lengte van de dakbaan. “Wij verkopen duurzaamheid,” aldus Coen van der Kooij van Wédéflex. “Daarom zagen wij er geen brood in de samenstelling van onze producten aan te passen. Ons assortiment was op het gebied van lengte en breedte al flexibel te bestellen, daar hebben wij nu gebruik van gemaakt. Natuurlijk hebben we wel nog even moeten puzzelen om de hoeveelheid per pallet te optimaliseren maar ook in dat opzicht zijn wij er nu klaar voor. Wij zeggen: alle producten moeten zonder uitzondering 25 kg of lichter zijn. Met de D3 hadden wij overigens al een dun en licht product in ons assortiment.”

Nebiprofa zoekt de oplossing eveneens voornamelijk in het aanpassen van de lengtes van de dakrollen. “In de compound hebben wij niets veranderd,” aldus directeur Ronald van Dijk. “Wel hebben wij enkele APP-dakbanen dunner gemaakt. Dit valt binnen de brandbreedte van het KOMO- certificaat. Ook hebben wij de dakbaan lichter gemaakt door een wat minder grove, lichtere leislag toe te passen. Dit kan zomaar 0,5 kg per m² schelen. Dit heeft geen effect op de kwaliteit en levensduur van de dakbaan, die wordt voornamelijk bepaald door de samenstelling van de compound en die hebben wij niet aangepast. Wel moet bij lopende werken rekening worden gehouden met een veranderde uitstraling van de dakbaan. Overigens hebben wij ook nog enige speciale dakrollen welke niet zijn aangepast, de lengte zou anders te kort worden. Deze rollen zijn voorzien van een duidelijk etiket dat de rol zwaarder is dan 25 kg en daarom niet door één persoon mag worden getild.”

Troelstra & de Vries meldt dat voor zo goed als alle top- en onderlagen met minimale aanpassingen in lengte en dikte een maximaal gewicht van 25 kg is bereikt. Door een lichtere vulstof te gebruiken blijft bijvoorbeeld de Garantgum 470K14 een lengte houden van 7,5m1. De fabrikant garandeert dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit of levensduur van de dakbaan en heeft het KOMO-certificaat per 1 januari 2012 aangepast. Garantgum 470K24 houdt dezelfde dikte, maar is in lengte aangepast tot 6m1.

Tenslotte meldt Icopal dat de dakrollen uit het assortiment ‘voornamelijk’ in de lengte zijn aangepast. Andere aanpassingen betreffen een lichtere minerale afwerking. Het bedrijf heeft bij de aanpassingen in lengte een minimale lengte van 5 meter aangehouden en stelt in elk geval geen concessies te doen aan de kwaliteit van de producten. De KOMO-certificaten blijven dan ook intact.

EPDM

De VESP geeft bij monde van voorzitter Edwin van Dijk aan dat de EPDM producenten natuurlijk willen voldoen aan de nieuwe tilnorm en daarom ook de baanvormige EPDM dakbedekkingen in kortere rollen van 25 kg of lichter zullen aanbieden. Wat betreft de membranen is dat natuurlijk een ander verhaal, deze zullen hoe dan ook mechanisch op het dak moeten worden geplaatst. “Hierbij stuit je op de vraag wat de definitie van ‘tillen’ precies is,” aldus Van Dijk. “De fysieke belasting van het duwen en trekken van bijvoorbeeld EPDM membranen is bij de tilnorm buiten beschouwing gelaten en dat is naar onze mening een gemiste kans. Ook is onduidelijk hoe de tilnorm uit de CAO BIKUDAK zich verhoudt tot andere CAO’s. Hoe gaat de Arbeidsinspectie hiermee om? Kortom: veel is nog onduidelijk en we blijven daarom graag hierover in gesprek met de verantwoordelijke instanties.”

Kunststof dakbedekkingen

De vereniging van fabrikanten en importeurs van PVC kunststof dakbedekking Vekudak meldt dat de Vekudakleden (industrie) de wettelijke richtlijnen zullen volgen,  in nauw overleg met de bedrijven die de daken maken, de dakdekkersbedrijven. De rollengte en/of breedte van de dakrollen van de leden zal dan ook worden aangepast om de 25 kg per rol te halen. Waar de rollen – ook op wens van de dakdekker – zwaarder zijn, zal middels een duidelijke instructie/sticker melding gemaakt worden van het hogere gewicht. De dakdekkers weten dan dat zij hulpmiddelen moeten gebruiken. Vekudak stelt te verwachten dat na enige tijd in 2012 het aantal rollen zwaarder dan 25 kg gering zal zijn.

Leverancier en producent Renolit Belgium NV van de Alkorplan kunststof dakbanen neemt een afwachtende houding aan. Area sales manager Adriaan van de Wijgert: “Het is namelijk nog niet duidelijk wat de meerderheid van onze Nederlandse klanten wenst. Wij kunnen op aanvraag van kortere dakrollen dus lichtere dakbedekking snel produceren. Maar wij produceren voor de internationale dakmarkt en er is momenteel geen overeenstemming met Europa over deze tilnorm. Zonder specifieke bestellingen van onze klanten kunnen wij  daarom niet alleen voor de Nederlandse markt ons standaard assortiment op voorhand aanpassen. Dit heeft teveel praktische nadelen: door kortere rollen krijg je meer verpakkingsmateriaal, meer transport.. De tilnorm werkt dus kostenverhogend voor de producent maar zeker ook voor de uitvoerende bedrijven. Wij zijn er overigens niet van overtuigd dat de tilnorm alleen het juiste antwoord is om iets te doen tegen het probleem van de arbeidsomstandigheden in de bouw en het zware werk wat daarmee samenhangt. Meer mechanisatie en slimme hulpmiddelen en maatwerk in logistiek zullen zeker het werk in de bouw verlichten.”

“Ons standaard assortiment van de Alkorplan dakbanen wordt op het label voorzien van een duidelijk symbool waarop staat dat de rol niet door één persoon mag worden getild. Als men wil dat de dakrollen 25 kg of lichter zijn, kan men deze uiteraard bij ons bestellen - natuurlijk afhankelijk van het volume. En als de vraag naar Alkorplan dakbanen afgestemd op 25 kg/rol groot blijkt te zijn, dan zullen wij voor de Nederlandse klanten het assortiment waar nodig aanpassen. Ook bestuderen wij de mogelijkheid  om aan distributeurs grote rollen van ons materiaal te leveren die men op verzoek van de klant op lengtemaat kan snijden. Hier zal natuurlijk een snijvergoeding voor worden gevraagd, maar op lengtemaat geleverde

dakbanen beperken het snijverlies praktisch tot nul wat in arbeidstijd natuurlijk winst oplevert.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam