Roofs 2011-10-34 Nieuwslijn

AGENDA

17 november 2011: Dag van het Dak. Kelders van Cureghem te Anderlecht (B). Info: www.dagvanhetdak.be

7 december 2011: Congres Bouwbesluit 2012. Beatrixtheater te Utrecht. Info: www.congresbouwbesluit.nl.

10-12 januari 2012: Dak Event 2012. NBC te Nieuwegein. Info: www.dakevent.nl.

12-14 januari 2012: Intersolution 2012. Flanders Expo te Gent (B). Info: www.intersolution.be

31 januari – 3 februari 2012: Dach + Holz 2012. Messe Stuttgart te Stuttgart (D)

6-10 februari 2012: VSK. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.vsk.nl

Jacobs Dakbedekkingen viert feest

Op 28 oktober 2011 vierde Jacobs Dakbedekkingen met een groot en goed bezocht feest haar 65-jarig bestaan, het afscheid van eigenaren Piet en Jet Jacobs en het aantreden van de nieuwe generatie in de personen van Roel en Marjoke Jacobs. Al deze feiten hebben zich in de afgelopen periode van de bedrijfshistorie voorgedaan.

Jacobs Dakbedekkingen begon in 1944 als eenmansbedrijf van Theo Jacobs. Na een bedrijfsongeval in 1968 nam Piet Jacobs het bedrijf met zijn twee broers over: midden jaren ’80 werd Piet Jacobs middels een management buy-out alleen eigenaar. In de loop der jaren heeft het bedrijf enkele belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf verhuisde van Meerlo naar Wanssum, investeerde veel om goede arbeidsomstandigheden voor het personeel te bewerkstelligen en maakte een aanzienlijke groei door. Onlangs was het bedrijf genomineerd als beste leerbedrijf van de gespecialiseerde aanneming.

In zijn toespraak grapte Piet Jacobs dat de functieomschrijving op zijn visitekaartje was gewijzigd van directeur naar adviseur, naar tenslotte ambassadeur. Hij droeg symbolisch de fakkel over aan zijn zoon Roel, die feitelijk al sinds 1 januari 2007 het bedrijf had overgenomen. Roel Jacobs vertelde in het bedrijf te zijn opgegroeid, buiten schooltijden was hij vaak op het bedrijf te vinden. Hij vertelde ook dat er nu een solide bedrijf staat waar goed op voort te bouwen is. Piet Jacobs sloot daarop aan door te stellen dat bij het aantreden van de derde generatie Jacobs veel nieuwe ontwikkelingen zijn te verwachten, zoals dat de tijds ook het geval is geweest bij het aantreden van de tweede generatie.

Overigens is Piet Jacobs nog steeds president van de IFD (Internationale Federation Dachdeckers) en als bestuurder van Het Hellende Dak (HHD) verantwoordelijk voor ondermeer de opleidingen hellende daken. Hij blijft ook als adviseur bij Jacobs Dakbedekkingen betrokken. Toch zullen hij en zijn vrouw Jet in de toekomst ook meer tijd besteden aan hun andere bezigheden, hobby’s en hun vier kleinkinderen.

De giften voor het bedrijf werden geschonken aan de Peelkabouters, een stichting die in het leven is geroepen om ernstig zieke kinderen te helpen en te ondersteunen.

Discussie over bouwmetalen lijkt beslecht

In samenwerking met Stichting Bouwresearch (SBR) organiseerde Zinkmeesters in museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam een seminar met als titel ‘Duurzaam bouwen met koper en zink’. De discussie over de effecten van deze metalen op het milieu lijkt beslecht nu de overheid heeft aangegeven geen bezwaren te zien in de toepassing van deze metalen.

In een spreekbeurt onder de veelzeggende titel ‘Van twijfel naar waardering’ schetste Jules Wilhelmus de geschiedenis van de discussie over emissies van de bouwmetalen lood, koper en zink. Hij stelde dat de claim dat deze emissies schadelijk zouden zijn voor het milieu niet is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Er is ook nooit een verbod geweest op de toepassing van deze metalen, maar er werd wel voldoende twijfel gezaaid om het imago en de toepassing van deze bouwmetalen te schaden. Feiten en fictie dienen wel gescheiden te blijven en Wilhelmus zette de zaken voor de aanwezigen op een rijtje.

Onder ‘fictie’ schaarde Wilhelmus de beweringen dat zink en koper ‘zware’ metalen zijn (want het zijn ‘essentiële’ metalen voor alles wat leeft); dat bouwmetalen een grote bron van emissies zijn (volgens Wilhelmus is minder dan 10% van de emissies afkomstig uit de bouw); dat de hoeveelheid koper en zink in het milieu de normen ver overschrijden (dit is nooit bewezen); en dat dit een risico vormt voor het milieu en de gezondheid (volgens internationaal onderzoek vormen koper en zink in de concentraties waarin ze zich op dit moment voordoen geen risico).

Namens de Bond van Nederlandse besteksdeskundigen benadrukte Edwin Lammertink het belang van het werken met gecertificeerde partijen. De discussie over de toepassing van zink, koper en lood in de bouw lijkt achter de rug; nu is het zaak de kwaliteit van de toepassing van deze metalen te waarborgen.

Dakweb.nl: nieuwssite voor de dakenbranche

Met de volledig vernieuwde website www.dakweb.nl is een complete nieuwssite online gegaan voor alle daken, voor alle partijen die met het dak te maken hebben. De vernieuwde website biedt dagelijks het laatste nieuws op het gehele werkgebied dat op het dak betrekking heeft: regelgeving, arbeidsomstandigheden, zonne-energie, groendaken, etc. Tevens staat op de site een uitgebreid archief van de jaargangen van het vakblad Roofs online. Met een handige zoekfunctie is snel en eenvoudig de juiste achtergrondinformatie over de diverse onderwerpen op te vragen.

Op Dakweb.nl kan men zoeken naar de juiste dakdekker in de regio. Men kan zoeken op postcode en op type dakdekker (bitumen, leien, kunststof, riet, dakpan, etc.).Tevens kan men zoeken op leverancier of product. Door een geactualiseerde agenda blijft men tevens op de hoogte van alle relevante evenementen. Met Dakweb.nl beschikt de dakenbranche eindelijk over een online platform waar alle relevante informatie wordt uitgewisseld.

Dach+Holz 2012

Van 31 januari t/m 3 februari 2012 vindt in Stuttgart een nieuwe editie van de gespecialiseerde vakbeurs Dach+Holz plaats. De Dach + Holz is een internationale vakbeurs voor de dakenbranche die in 2008 is ontstaan uit de vakbeurzen Dach + Wand en Holzbau + Ausbau. Het is momenteel de grootste dakenbeurs ter wereld. De beurs wordt afwisselend in Keulen en Stuttgart georganiseerd. Deze derde editie is het weer de beurt aan Stuttgart.

In totaal biedt de beurs een totale vloeroppervlakte van 70.000 m². Bij de editie van 2010 telde de beurs 470 standhouders uit 24 landen. In dat jaar kwam 13% van de bezoekers van buiten Duitsland. De komende editie zullen ook exposanten uit Australië en de Verenigde Staten acte de présence geven. De organisatie hoopt komend jaar op een bezoekersaantal van 49.000 uit te komen.

Op de beurs zal in drie ruime hallen aandacht zijn voor alle thema’s die momenteel op het dak actueel zijn en waar de Duitse dakenmarkt een leidende rol in speelt. Diverse internationale organisaties die ook in Nederland actief zijn hebben een stand. Ze zullen hun nieuwste ontwikkelingen tonen.

De organisatie meldt bovendien enkele vernieuwingen. Voorheen vond de beurs bijvoorbeeld plaats van woensdag tot en met zaterdag, maar de exposanten gaven aan de meerwaarde van een beursdag op zaterdag niet te zien. Daarom vindt deze editie plaats van dinsdag tot en met vrijdag. Nieuw is ook dat men het toegangsticket voor de beurs vooraf via de site kan bestellen.

Tijdens de beurs wordt een afwisselend programma geboden. Zo wordt op woensdag 1 februari 2012 een congres georganiseerd voor gebouwbeheerders met informatie over de regelgeving op het gebied van gebouwbeheer. Donderdag 2 februari 2012 is de Architectendag waarop een congres voor architecten zal worden georganiseerd waarbij de laatste trends zullen worden behandeld en enkele beroemde architecten zullen spreken. Bij het ter perse gaan van dit nummer was het precieze programma nog niet bekend maar op de website zal dit te zijner tijd worden gemeld. Van 31 januari tot en met 2 februari vindt bovendien het Europees Kampioenschap voor timmerlieden plaats. De beurs wil namelijk ook fungeren als platform dat de instroom van jonge mensen in de branche bevordert.

De Messe Stuttgart ligt pal naast het plaatselijke vliegveld en is dus vanuit Nederland relatief snel te bereiken.


Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam