Roofs 2011-07-22 Een zinken dak in een warmdaktoepassing

Op het gebied van zinken dakbedekkingen volgen de innovaties elkaar op. Deze hebben vaak te maken met daktoepassingen van zink zonder de tot voor kort noodzakelijke ventilatiespouw. VMZINC heeft hiertoe de VMZINC PLUS. In dit artikel een nadere belichting van de bouwfysische aspecten.

Bij toepassing van traditioneel zink als dakbedekking is het belangrijk onder de dakbedekking een luchtspouw te laten om condensatievocht weg te kunnen ventileren. Nadeel hiervan is de beperking in de ontwerpvrijheid. Dit was reden voor zinkleverancier VMZINC, onderdeel van Umicore, om VMZINC PLUS te ontwikkelen, een systeem waarbij het zink aan de onderzijde is voorzien van een beschermlaag, zodat de luchtspouw achterwege kan worden gelaten.

Umicore is een wereldwijd actief concern dat actief is in o.a. edelmetalen, recycling van metalen en producten waar metalen in zijn toegepast, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen voor satellieten. Als onderdeel van dit concern geldt Umicore Building Products, met de merknaam VMZINC, als grootste zinkleverancier in Europa.

In Nederland hoort het bedrijf bij de drie grootste leveranciers van zinkproducten. De onderscheidende factor in het leveringsprogramma is kleur. Zink vormt bij natuurlijke veroudering een beschermend patinalaagje. De patina maakt het materiaal onderhoudsarm. Men heeft het patinaproces op een industriële wijze weten te sturen. Naast het klassieke Quartz-Zinc heeft men in combinatie met natuurlijke minerale kleurpigmenten het Pigmento pallet ontwikkeld.

Warm daksysteem

Naast het optimaliseren van de zichtbare bovenzijde heeft de zinkleverancier ook de onderzijde aangepakt met een harde, dampdichte coating die fungeert als beschermlaag. Hierdoor kan de ventilatiespouw achterwege blijven. Voordelen hiervan zijn: een dunner dak, waardoor de stalhoogte hoger kan komen te liggen, wat weer als gevolg heeft dat een groter woonvolume wordt gerealiseerd. De zolder wordt immers steeds meer als woonruimte gebruikt. Ook levert het ontbreken van de ventilatiespouw voor de architect een grotere ontwerpvrijheid op, als gevolg van een compactere dakopbouw en het ontbreken van ventilatieopeningen.

In een warm daksysteem is de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie aangebracht. Het VMZINC PLUS kan gefelst worden aangebracht en is toepasbaar in een warm daksysteem op verschillende ondergronden.

De coating zorgt er dus voor dat het zink niet door eventueel vocht als gevolg van condensatie kan worden aangetast (witroest). Onder het zink wordt een dampopen waterdichte folie toegepast (waterdicht om eventueel condensatiewater tegen te kunnen houden). Hieronder wordt de isolatielaag aangebracht. Om te voorkomen dat teveel vocht van binnenuit de constructie binnenkomt, dient de onderzijde van de constructie, de binnenzijde, dampdicht te worden afgewerkt met een dampscherm.

Het materiaal kan worden toegepast op vier typen dakopbouw, te weten:

  • Warm daksysteem op een niet compatibele ondergrond;
  • Warm daksysteem op sandwichpanelen
  • Warm daksysteem op minerale wol of PUR/PIR;
  • Warm daksysteem op Foamglas.

 

Om een juiste bouwfysische opbouw van de onderconstructie te verkrijgen adviseert het BDA om aan de binnenzijde van de dakconstructie een dampscherm te plaatsen en deze t.p.v. doorvoeringen en naden zo dampdicht mogelijk af te werken.

Zink heeft een relatief grote uitzettingscoëfficient (2 cm per 10 m). Belangrijk is dus, dat een sterke folie wordt toegepast, die de uitzetting van het materiaal als gevolg van temperatuurswisselingen kan opvangen. Tevens moet de folie in staat zijn extreme temperaturen te verdragen. De folie mag niet tegen de onderzijde van het zink gaan ‘kleven’, om capillair optrekken van vocht te voorkomen.

Om een volledig pakket voor warme daken te kunnen aanbieden, is het bedrijf daarom een samenwerking aangegaan met DuPont™. Samen brengen zij het VMZINC Membrane: een éénlagig waterdicht en dampdoorlatend membraan. Het membraan beperkt de instroom van lucht en water tot een minimum terwijl eventueel condensvocht in alle veiligheid kan worden afgevoerd. Het membraan heeft een lange levensduur en is bestand tegen temperaturen tot 100° C.

De toepassing op een Foamglas isolatie is met name geschikt voor toepassing op gebouwen met een extreem hoge vochtigheidsgraad (zoals zwembaden en sauna’s). Hier wordt de waterdichte afwerking gerealiseerd door een gewapende bitumineuze membraan toe te passen, waar bovenop een glijlaag is aangebracht zodat het materiaal onder invloed van temperatuur kan blijven ‘werken’.

Bureau Dakadvies (BDA) heeft de warme opbouwen met VMZINC PLUS getest en  VMZINC beschikt nu voor al zijn warme dakopbouwen over de praktijkbladen van BDA. Het bedrijf biedt een uitgebreide technische begeleiding op projectbasis bij de toepassing van dit systeem.

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam