Roofs 2011-07-14 Actuele ontwikkelingen en innovaties in de gebouwde wereld

Op 6 juni 2011 organiseerde de Innovatiegroep Organisatie & Huisvesting van het PVM (Partners in Vastgoedmanagement) op de locatie van Oranjedak in Zwijndrecht een bijeenkomst over de meest actuele ontwikkelingen op het dak. Oranjedak lanceerde haar nieuwe bedrijfsonderdeel Solerion en PVM haar nieuwe website, een database op het gebied van innovatie.

Partners in Vastgoedmanagement (PVM) is een ingenieurs- en organisatieadviesbureau dat zich richt op de gebruikers (bewoners en bezoekers) van vastgoed. De innovatiegroep Organisatie & Huisvesting organiseert kleinschalige bijeenkomsten waarbij de nieuwste ontwikkelingen nader worden toegelicht. Tijdens de bijeenkomst in Zwijndrecht stond vooral het onderwerp ‘duurzame dakontwikkeling’ centraal. “Het onderwerp leeft in de vakbladen, maar in de praktijk komen de ontwikkelingen maar mondjesmaat van de grond,” zo opende directeur Cees van Beukering van PVM de bijeenkomst.

Aan de ontwikkelingen op productniveau zal het niet liggen. Zo toonde commercieel directeur van Oranjedak Jaap Bussemaker aan het begin van de bijeenkomst een filmpje over het ‘4D Kameleon’-concept, een systeem waarmee oppervlakken van daken of gevels kunnen reageren op de omgeving. Daken en gevels kunnen zichzelf op deze manier actief afstemmen op veranderende weersomstandigheden. Het systeem kan bijvoorbeeld stikstofoxide neutraliseren, koude en warmte opslaan en fijnstof afvangen. Het betreft een concept in ontwikkeling en is nog niet in de praktijk toegepast.

Zonne-energie

Een veelheid aan onderwerpen werd besproken. Aan de orde kwamen o.a. het opwekken van elektriciteit, het gebruik van warmte of koude voor verwarming / koeling van gebouwen, het bufferen van water, het versterken van biodiversiteit en het besparen van energie. De aanwezigen werden vervolgens op het demonstratiedak van Oranjedak verder voorgelicht over de werking en de opbrengst van de diverse systemen op het gebied van zonne-energie. Met de verschillende divisies biedt het dakdekkerbedrijf de mogelijkheid de diverse facetten te combineren.

Friso van Lierop ging kort in op de wijze van financiering zonder dat daar subsidiëring aan te pas komt. Dakeigenaren kunnen de terugverdientijd van een installatie van zonne-energie verkorten door gebruik te maken van de EIA (Energie Investeringsaftrek), de KIA (Kleinschaligheidsaftrek) en de Vamill-regeling. “Heeft u een dak boven de 5000 m², dan creëren wij hiervoor een separate entiteit.”

Na deze uiteenzetting kondigde Van Lierop aan dat Oranjedak een nieuw bedrijfsonderdeel speciaal voor de verkoop en montage van systemen voor het opwekken van zonne-energie is gestart: Solerion. “Een investering in een PV-systeem, waarmee elektriciteit wordt opgewekt, is zeer voorspelbaar, kent een laag technisch risico en biedt dus een goed business model. Daarbij is het strategisch onwenselijk bedrijven afhankelijk te houden van een turbulente fossiele energieprijs. De vraag naar het decentraal opwekken van elektriciteit uit zonne-energie zal dus hoe dan ook stijgen. Wij spelen hierop in met de oprichting van ons nieuwe bedrijfsonderdeel,” aldus Van Lierop. Het betreft een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van zonne-energie dat de klant van begin tot eind begeleidt in de keuze, de aanschaf (financiering), de montage en het onderhoud van de systemen. Tevens zal het bedrijf een actieve rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe systemen.

Tijdens de bijeenkomst werd de PowerFLEX getoond, een plakbare flexibele module die geschikt is voor platte tot lichthellende daken met bitumineuze en kunststof dakbedekkingen en volgens de fabrikant een aanzienlijk hogere opbrengst heeft dan vergelijkbare bestaande systemen. Ook vestigde men de aandacht op de Solon Solfixx, een PV-systeem waarmee snel grote vermogens zijn te realiseren. Het lichte gewicht van 13,9 kg/m² wordt bereikt door een kunststof bevestigingssysteem, dat het bovendien mogelijk maakt zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de ruimte. Ook levert het bedrijf de SOLbond, een verlijmbare module, waarvoor de medewerkers gecertificeerd moesten worden door SOLON en Sika in Duitsland.

Database voor innovaties

Roy Zöld van PVM lanceerde bovendien de nieuwe website www.IinBM.nl. “Veel bedrijven willen wel investeren in nieuwe ontwikkelingen, maar hebben onvoldoende zicht op wat er in de markt beschikbaar is,’ vertelde hij. “Deze website wil fungeren als platform voor innovaties, een database waar alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vastgoed in worden opgenomen, die gekoppeld zijn aan de Innovation in Building & Maintenance Index (IBMI). De site wordt wekelijks aangevuld en aangepast. Om een overzichtelijk geheel te creëren worden de innovaties in verschillende categorieën onderverdeeld waar zij het meest betrekking op hebben:
- Bouwconcepten
- Energie
- Flexibiliteit
- Materialen
- Milieu
- Onderhoud & Installaties
- Veiligheid
Indien innovaties niet op de website staan, maar er wel vragen over zijn, kan men hier ook terecht voor onafhankelijk advies. Zöld meldde dat veel kennis over innovaties in huis is.

Voor verdere kennisuitwisseling zal de Innovatiegroep Organisatie & Huisvesting meer bijeenkomsten in een kleine setting organiseren. Minimaal één keer per jaar wil men bovendien een congres organiseren over de actuele ontwikkelingen op het gebied van innovaties in de gebouwde wereld..

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam