Roofs 2011-07-10 Compleet pakket voor dakadvies en -onderzoek

Met de overname van INTRON door SGS is SGS INTRON ontstaan, een grote partij op het gebied van inspectie, advies, testen en certificeren van materialen die in dakconstructies worden verwerkt. Het bedrijf heeft al deze zaken in eigen beheer, waardoor het momenteel op de Nederlandse markt en binnen Europa opereert als een complete partner in dakonderzoek.

Wereldwijd is het Zwitserse SGS de grootste dienstverlenende organisatie op het gebied van certificeren, inspecteren en testen van processen, producten en systemen. Het bedient met deze activiteiten de meest uiteenlopende sectoren, zoals de automobielindustrie, de agrarische sector, de petrochemie, etc. In totaal zijn zo’n 60.000 mensen werkzaam bij het concern. In de bouwsector was het concern echter nog niet vertegenwoordigd.

Het Nederlandse INTRON, vanaf 1 januari 2011 SGS INTRON, is specialist op het gebied van adviseren, testen en certificeren van bouwmaterialen. Het bedrijf was al langere tijd op zoek naar een partner die het bedrijf kon ondersteunen in de ambities om verder te groeien en completer te worden zodat men de klant nog beter van dienst zou kunnen zijn. Ook wilde men de activiteiten in het buitenland verder uitbreiden. Al direct na de eerste contacten, enkele jaren geleden, was duidelijk dat beide partijen elkaar goed zouden kunnen aanvullen. Na een periode waarin werd onderzocht in hoeverre de partijen bij elkaar zouden passen werd begin 2010 besloten tot de overname. Praktisch betekent dit een aanzienlijke uitbreiding van de organisatie in Nederland. “Ons klantenbestand is, doordat we met SGS zijn samengegaan, aanzienlijk uitgebreid en meer divers geworden,” vertelt senior account manager Christine Klomp. “Ons speelveld is ontzettend uitgebreid, we hebben zelf nog niet eens alle nieuwe mogelijkheden in kaart gebracht.”

Op het gebied van gevels en daken is door deze ontwikkeling een compleet dakadviesbureau / onderzoeksbureau ontstaan die alle disciplines in eigen beheer kan aanbieden. Klomp: “De laatste jaren hebben we flink geïnvesteerd in de sectoren Advies en Laboratorium. De investeringen betroffen met name testapparatuur, kennisoverdracht, opleiding van medewerkers en het realiseren van een totaalpakket van adviseren, onderzoeken en certificeren. Vanzelfsprekend hanteren we een strikte scheiding tussen adviseren en certificeren.”

Advies

Op de adviesafdeling zijn momenteel zo’n 40 man actief, een hoogopgeleid team met veel praktijkervaring. Het team staat onder leiding van Manager Advies Ron Leppers. “De afdeling Consultancy levert maatwerk,” vertelt hij. “Wij worden bijvoorbeeld bij bouwschades ingeschakeld om de oorzaak te onderzoeken en een advies uit te brengen betreffende het herstel. Ook zijn we betrokken bij de meest uiteenlopende innovaties in de verschillende bouwsectoren. Bijvoorbeeld op het gebied van MVO. Zo ontwikkelen wij retoursystemen voor de recycling van bouwmaterialen.”
 
Met name op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen op het dak wil het adviesbureau zich onderscheiden. Leppers: “Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de meest uiteenlopende producten en systemen en daarbij is het voor de opdrachtgever handig dat wij alle disciplines in huis hebben. Wij hebben bijvoorbeeld momenteel een opdracht van CSC Ceelen waar men op het dak van een parkeergarage zowel het water wil bufferen als een sportveld op wil realiseren. Uiteraard moet het dak waterdicht zijn. Wij hebben de kennis en techniek voor het totale project in huis. Hierin zijn we in Nederland de enige partij.”

Laboratorium

De afdelingen Consultancy en Laboratorium werken nauw met elkaar samen. Manager Labatorium Louis Grannetia legt uit dat bij schadeonderzoek of productontwikkeling in de meeste gevallen laboratoriumonderzoek nodig is. De kennis over producten en systemen wordt intensief uitgewisseld. Het geaccrediteerde laboratorium voert de meest uiteenlopende proeven uit, zoals fysische proeven, chemisch onderzoek en duurzaamheids- en verouderingsproeven van bijvoorbeeld verschillende dakbedekkings- en isolatiematerialen.

Vanzelfsprekend is ook het laboratorium intensief bezig met het testen en ontwikkelen van nieuwe producten. Het gaat hier volgens Grannetia om een breed scala aan activiteiten. “Ons laboratorium speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de ontwikkelingen op het gebied van zwavelbeton en de diverse soorten asfalt, “ zegt hij. “Op het gebied van daken lopen we voorop in de nieuwste ontwikkelingen. Wij onderzoeken bijvoorbeeld de eigenschappen van biomateriaal voor toepassing in dakbedekkingsmaterialen. Ook onderzoeken we bijvoorbeeld de recyclebaarheid van materialen en brengen we milieueigenschappen in kaart.”

Certificatie

Voor de Europese markt is SGS INTRON al jaren  ‘Notified body’, in Nederland is het een geaccrediteerd instituut. Dit betekent dat het bureau producten en systemen toetst aan de (inter)nationale wet- en regelgeving en private regelingen als KOMO, en dat men bevoegd is hiertoe certificaten af te geven. Men heeft zitting in een groot aantal werkgroepen en commissies op landelijk en Europees niveau, zodat men altijd up to date is met de nieuwste regelgeving en relevante informatie hieromtrent kan doorgeven aan klanten.

Senior account manager Christine Klomp geeft aan dat in alle gevallen een strikte scheiding wordt gehanteerd tussen adviseren en certificeren. “Dat spreekt wat ons betreft vanzelf,” aldus Klomp. “Kennis tussen de verschillende afdelingen wordt gedeeld op productniveau, maar nooit op merkniveau. Dit is een absolute noodzaak om certificatie op een goede manier te laten verlopen. Wij worden als geaccrediteerd instituut op onze beurt goed gecontroleerd. Wij beperken ons nadrukkelijk tot de certificaten die direct verband houden met de regelgeving en waken ervoor eigen keurmerken in het leven te roepen. Dit om de certificatie helder te houden.”

SGS INTRON is de afgelopen jaren stap voor stap uitgegroeid tot een zeer grote partij op het gebied van dakonderzoek. Door de overname door SGS is een partij ontstaan met ruime, internationale ervaring die een zeer uitgebreid pakket kan bieden.

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam