Roofs 2011-05-16 25 kg of mechanisch

Per 1 januari 2012 wordt in de BIKUDAK-branche de tilnorm van kracht en mag men niet zwaarder dan 25 kg per persoon tillen. Om de markt hierop voor te bereiden, organiseerde SBD op 20 april 2011 in het Aluminium Centrum in Houten een bijeenkomst, die werd bezocht door leveranciers en dakdekkers.

De bijeenkomst vond plaats in een  symbolische locatie: het Aluminium Centrum in Houten is een lichte constructie die wordt getild door aluminium palen. De tilnorm is vastgelegd in de norm NIOSH, die is opgenomen in de CAO BIKUDAK 2011. In het protocol is  bepaald dat het vanaf 1 januari 2012 verplicht is volgens de tilnorm te werken. Bewust is ervoor gekozen de markt ruim de tijd te geven de productie en werkzaamheden  aan te passen, zodat vanaf 1 januari 2012 niemand meer een excuus kan hebben om niet volgens de norm te werken. Dat de markt inderdaad wat tijd nodig heeft, bleek uit de levendige discussie die na de presentaties loskwam.

Noodzaak

Hans Crombeen (lid SBD-bestuur en sectorbestuurder van FNV Bouw) zette uiteen waarom het noodzakelijk is volgens de tilnorm te werken. Onderzoek van EIB heeft uitgewezen dat 50% van de dakdekkers aangeeft dat het werk lichamelijk te zwaar is. 38%  is daadwerkelijk overbelast. Met name noteert men klachten aan het bewegingsapparaat: gewrichten, de rug. De dakdekkerbranche staat in de top 10 van de grootste uitval, bij de traditioneel zware branches als stratenmakers – waarbij werd opgemerkt dat deze branches eveneens hun maatregelen hebben genomen om het werk lichamelijk minder zwaar te maken.

‘Vroeger klaagden we niet’, is de veelgehoorde reactie op deze cijfers, maar Crombeen hield de aanwezigen voor dat de gemiddelde leeftijd van de dakdekkers sinds 1991 10 jaar is gestegen. Het verschil in leeftijd verklaart ook het verschil in beleving. Tegenwoordig moeten mensen ook langer doorwerken en met de vergrijzing en ontgroening die voor de deur staat wordt het probleem alleen maar nijpender. Vanaf 2012 gaat  de babyboomgeneratie met pensioen. Het is kortom belangrijk dat de werkende populatie langer gezond zijn werk kan blijven doen. Al in 2007 werd hier middels de campagne ‘Als het gezond kan, doe het dan!’ aandacht voor gevraagd. Met de komende regelgeving is het noodzaak dat dakdekkerbedrijven zich aan de normen houden. De Arbeidsinspectie zal hier op controleren.

Tilnorm

Kort gezegd komt de regelgeving erop neer dat de individuele dakdekker niet zwaarder mag tillen dan 25 kg. Dit geldt voor dakrollen, maar ook voor ander materiaal en materieel. Bij te verplaatsen gewicht hoger dan 25 kg dient een mechanische oplossing te worden gevonden. Een gewicht van 50 kg mag met twee personen worden verplaatst, zolang wordt voldaan aan de eis dat het te tillen gewicht per persoon niet zwaarder is dan 25 kg.

Dit betekent enerzijds dat leveranciers van dakrollen hier hun assortiment op dienen aan te passen. “Leveranciers kunnen al lichtere materialen produceren, maar gebruiken dit om meer meters op een rol kwijt te kunnen,” aldus Crombeen. “De tilnorm stelt hier paal en perk aan.” Anderzijds zullen zowel leveranciers als dakdekkers moeten komen met innovatieve oplossingen om het werk van de dakdekkers lichter te maken. De Arboprijs Platte daken ‘Daktopper’ van SBD is hierin een extra stimulans. Men kan innovatieve oplossingen melden bij de SBD en meedingen naar de hoofdprijs van € 10.000,- die bedoeld is voor verdere ontwikkeling van de innovatie.

Tijdens de discussie passeerden verschillende bedenkingen de revue. Minder meters per rol betekenen meer naden op het dak. De regelgeving in het buitenland is bovendien veelal minder streng, wat betekent dat internationaal opererende producenten hun assortiment op de Nederlandse markt dienen aan te passen. Bovendien bestaat het risico dat de concurrentiepositie van bedrijven die zich aan de regelgeving houden wordt ondermijnd door buitenlandse ZZP’ers die niet onder de CAO vallen. Alle aanwezigen waren het er echter over eens dat de ontwikkeling noodzakelijk is en niet meer te stoppen - en dat men er daarom goed aan doet zich voor te bereiden op de komende situatie. De opleidingen kunnen hier een belangrijke rol in spelen, want ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam