Roofs 2011-05-10 Een digitale vinger aan de pols

Onlangs introduceerde DGI Dak & Gevel Ingenieurs uit Raamsdonksveer een digitaal controlesysteem waarmee de kwaliteit van dak en gevel tijdens de uitvoering kan wordne bewaakt. Na de zomervakantie opent het ingenieursbureau bovendien in Gorinchem een tweede vestiging. Een gesprek met directeur Nic-Jan Bruins.

Kwaliteitscontrole

De digitale vinger aan de pols maakt het mogelijk online de kwaliteit van dak- en gevelwerken in uitvoering te bewaken. De aannemer wordt geïnstrueerd dagelijks foto’s te maken van werkzaamheden in uitvoering. Deze foto’s ontvangt DGI dagelijks per mail, zodat de adviseurs op kantoor vragen kunnen beantwoorden en de werkzaamheden in uitvoering kunnen toetsen aan ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen. Indien noodzakelijk sturen zij de werkzaamheden bij.

Belangrijke voordelen voor de opdrachtgever zijn:

  1. Een continue inzichtelijke en aantoonbare kwaliteitsborging van de werkzaamheden in uitvoering
  2. De beschikbaarheid van een foto naslagwerk
  3. Inzicht in de voortgang

“En minder kosten,” voegt Bruins toe. “De adviseur bezoekt de bouwlocatie bij een correct verlopende uitvoering één keer per week. Bij een zeer complexe of slecht verlopende uitvoering zal de inspectiefrequentie uiteraard toenemen. Ervaring leert bovendien dat het laten nemen van foto’s kwaliteitsverhogend (en zelfcorrigerend) werkt. Uiteindelijk wil niemand zijn eigen ‘rommeltje’ fotograferen.”

Vanuit de ervaringen met de digitale kwaliteitsbewaking is vervolgens de ‘Digitale Vraagbaak’ ontstaan. Deze is beschikbaar voor alle partijen, die betrokken zijn bij de uitvoering van dak- en gevelwerken. De digitale vraagbaak maakt het eenvoudig mogelijk online snel advies te vragen bij problemen. Men kan via de site foto’s van het dakwerk uploaden. Per omgaande wordt de vraag per mail beantwoord. Gevraagd wordt naast een detailfoto altijd een overzichtsfoto mee te sturen, zodat de adviseurs van het adviesbureau zich goed kunnen oriënteren om de vraag te beantwoorden en/of te adviseren hoe verder te handelen als beantwoording van de vraag zo direct niet mogelijk is.

“Procesmanagement is het vastleggen van kwaliteitsniveaus en de noodzakelijke stappen om dit te realiseren,” aldus Bruins. “In de dak- en gevelwereld is het zeer gebruikelijk om wel het kwaliteitsniveau, veelal vastgelegd in een bestek of werkomschrijving, vast te leggen - maar niet welke stappen er noodzakelijk zijn om dit aantoonbaar te realiseren. Opdrachtgevers zijn ook niet gewend om dit daadwerkelijk te toetsen. Middels het vastleggen van het uitvoeringsproces en daarna het daadwerkelijke product op het werk, onder andere met de digitale kwaliteitsbewaking, wordt de kwaliteit aantoonbaar gerealiseerd en vastgelegd.”

Bruins: “Voor de uitwerking van het procesmanagement is DGI een joint venture aangegaan met Niels van de Pol. Niels van de Pol heeft tot twee jaar geleden ruim acht jaar als bouwtechnisch adviseur en waarnemend afdelingshoofd gewerkt bij de Rijksgebouwendienst. Het borgen van kwaliteit is hierin altijd zijn drijvende kracht geweest. Procesmanagement sluit hier goed op aan. Twee jaar geleden is hij gestart met Cedric Consult. Hij richt zich hiermee naast procesmanagement op het verhogen van het kennisniveau van zowel opdrachtgevers, als ook op de werkvloer.”

Dakinstortingen

Het bedrijf heeft een naam hoog te houden op het gebied van wateraccumulatie en sneeuwbelasting. Bruins: “Het blijft onbegrijpelijk dat nog steeds niet alle gebouwen bestand zijn tegen de voorkomende klimatologische omstandigheden in Nederland. Daken worden gewoonweg niet gecontroleerd op het risico van een dakinstorting door een overbelasting van hemelwater of sneeuw. Ten onrechte wordt vertrouwd op de bouwvergunning. Door ons uitgevoerd constructief onderzoek heeft uitgewezen dat tot 90% van de onderzochte daken nog steeds niet voldoet aan de in de bouwregelgeving omschreven wettelijke constructieve eisen inzake veiligheid.”

“De normen stellen expliciet eisen voor de “sterkte” van dakconstructies met betrekking tot opneembare ‘sneeuw en wateraccumulatie belastingen’. Wordt er afgeweken van de norm, of als de norm niet goed wordt toegepast, ontstaat er een onacceptabel en niet verzekerd risico op een dakinstorting.  Gebouweigenaren en/of gebruikers gaan gemakkelijk voorbij aan de consequenties van een dakinstorting, die naast de bouwkundige schade, de gevolgschade, in relatie tot de ernstig verstoorde bedrijfsvoering, kan leiden tot faillissementen.” 

Nieuwe vestiging

Na de zomervakantie opent het bureau in Gorinchem een tweede vestiging. Vanwaar deze uitbreiding? Bruins: “De enorme groei in advisering, maar vooral ook de vraag naar procesmanagement, maakt uitbreiding simpelweg noodzakelijk. Er is gekozen voor het inrichten van een tweede vestiging in Gorinchem. Op “Papland” in Gorinchem is een met recht “passend” kantoor gevonden. Een nieuw modern kantoorpand met bijzondere architectuur zal de locatie voor Arnold Vermeulen worden, waar hij leiding gaat geven aan een tweede DGI team. Vermeulen heeft de afgelopen 10 jaar bij VEBIDAK in Nieuwegein in belangrijke mate zorg gedragen voor de vormgeving van de adviesafdeling. Vermeulen start per 1 juni dit jaar in de functie van adjunct-directeur met zijn werkzaamheden.”

“Met de komst van Arnold Vermeulen is er weer voldoende ruimte voor invulling van alle voorkomende facetten van dakadvisering en, in het bijzonder, hij kan als gediplomeerd veiligheidskundige op alle aspecten met betrekking tot veiligheid gaan adviseren.”

Per 1 september zal een tweede ervaren dakadviseur zich bij het tweede DGI team aansluiten, waarmee er een solide basis opgesteld staat. Zijn zestienjarige ervaring met alle voorkomende dakvraagstukken is waardevol te noemen. Beide adviseurs zullen in de toekomst hun technische kennis nader met u delen middels redactionele artikelen in Roofs.

DGI heeft de intentie door te groeien naar een adviesteam van 6 adviseurs, met 2 inspecteurs. Inmiddels is zij half op weg, waardoor zij binnen de sector meer en meer een speler van importantie wordt.

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam