Roofs 2011-04-33 Nieuwslijn

AGENDA
12 april 2011: Kettlitz Gevelmiddag. ‘t Spant te Bussum. Info: www.gevelsendaken.nl
13 april 2011: GROOT- De toekomst van grote stadsgebouwen. De doelen Rotterdam. Info: www.congres-dearchitect.nl
14-16 april 2011: Nederlandse Restauratiebeurs. Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Info: www.restauratiebeurs.nl.
19 april 2011: Dag van de Bouwkeramiek. Roders Wijnterminal te Amsterdam. Info: www.sbr.nl
21 april 2011: SBR Nationaal Brandveiligheidscongres 2011. ’t Spant te Bussem. Info: www.sbr.nl
27-28 mei 2011: International Passive House Conference. Congress te Innsbruck (AU). Info: www.passivhaustagung.de.
4-6 oktober 2011: Energie 2011. Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. Info: www.vnuexhibitions.com.
3 november 2011: Nationale Dakendag 2011. Beatrixtheater te Utrecht. Info: www.dakendag.nl.
10-12 januari 2012: Dak Event 2012. NBC te Nieuwegein. Info: www.dakevent.nl.
21-25 februari 2012: Bautec 2012. Messe Berlin te Berlijn (D). Info: www.bautec.com.

De weg naar een zonnige toekomst
Op 3 februari 2011 organiseerde de Veenman Groep een seminar in voetbalstadion Kyocera (ADO Den Haag) met als titel: ‘De weg naar een zonnige toekomst’. Onderwerp was de vraag hoe te komen tot een werkelijke implementatie van ecologische oplossingen in de vastgoedmarkt.

Dirk Brounen van de Universiteit van Tilburg besprak de internationale ontwikkelingen en gaf aan dat ecologie veel positieve economische effecten heeft. De vraag is alleen hoe deze ontwikkeling structureel in de vastgoed kan worden geïntegreerd. Brounen stelde dat de ‘nudge’ (prikkel) een beter effect heeft dan de preek (het opgeheven vingertje). Hij maakte dit duidelijk aan de hand van de vergelijking met het urinoir voorzien van vliegje: een prikkel om schoon gebruik van het urinoir te stimuleren. De EPBD (European Performance Building Directive), de Europese richtlijn voor energieprestaties in gebouwen heeft tot doel het energiezuinig bouwen te stimuleren. Energie is met de teruglopende nieuwbouwmarkt een ‘big deal’ geworden waar de bouw op in dient te spelen. “Overschat de tegenpartij niet,” drukte Brounen zijn toehoorders op het hart. “Veel gebruikers zijn onvoldoende op de hoogte van de diverse oplossingen.”

Directeur Edgar Veenman van de Veenman Groep speelde hier in zijn bijdrage op in. Hij gaf aan dat duurzaamheid uiteindelijk ‘goedkoopzaamheid’ is. In dit licht bracht hij de energieambities van de overheid in herinnering, met ambitieuze doelstellingen voor het jaar 2020 (o.a. 20% minder uitstoot CO2 t.o.v. 1990). Er zal de komende jaren dus echt het een en ander in gang moeten worden gezet om te voorkomen dat Nederland wordt afgerekend op het niet halen van de ambities. Veenman wees ook op de huidige leegstand van kantoorgebouwen die zich bij uitstek lenen voor herbestemming en oppervlakteontwikkeling.

Architect Wouter IJssel de Schepper van architectenbureau Kraaivanger-Urbis liet enkele praktijkvoorbeelden de revue passeren. Hij benadrukte het belang van concrete maatregelen. Als laatste spreker van de middag wees Fred Baptist van adviesbureau Fortierra uit Den Haag op het gegeven dat de kwaliteitsborging in de automobielindustrie (CE-BOVAG-NAP) veel beter is geregeld dan in de bouw. Hij pleitte voor een systematiek in de bouw die de toepassing van dit soort systemen transparant moet maken. Bestaande concepten zoals ISO en regelgeving als de per 1 oktober 2010 ingevoerde Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)  kunnen hierbij een rol spelen. Duidelijk moet worden wat de klant bedoelt met ‘duurzaam’, en dat de klant wordt geadviseerd in het effect van de aankoop.

EPS- industrie bezorgd over snel stijgende grondstofprijzen
De EPS industrie is bezorgd over de stijgende grondstofprijzen waarmee ze geconfronteerd wordt. Bij eerdere berichtgeving in juni 2010 was de prijs al fors gestegen ten opzichte van januari 2009. Begin 2011 blijft de stijging doorzetten en kunnen we van een verhoging van zo’n 60% spreken ten opzichte van januari 2009. Per saldo betekent dit al vier keer op een rij ieder half jaar gemiddeld zo’n 15% prijsstijging.

“Tezamen met een stagnerende bouwmarkt kunnen de EPS producenten ronduit spreken van een dubbele tegenvaller”, aldus Benedikt van Roosmalen directeur van de brancheorganisatie Stybenex. “Wereldwijd stijgen de grondstofprijzen in een fors tempo terwijl de bouwmarkt in Nederland sterk achterblijft. Een heel vervelende schaarbeweging voor onze leden,” volgens van Roosmalen. 

Tweede IFD FAKRO Skitoernooi
Van 10-13 februari 2011 organiseerden IFD en FAKRO voor de tweede keer het internationale skitoernooi voor dakdekkers in het Poolse Jaworzyna Krynicka. Bijna 40 skiërs uit zeven deelnemende landen streden om de titel. De top 3 bestond uit de teams van Slowakijke, Polen en Frankrijk.

Nelskamp introduceert Solar Dakpan Collector
Tijdens de Bouwbeurs introduceerde Nelskamp een Solar dakpan Collector. Dit is een systeem waarbij de opvang van warmte en energie onopvallend is geïntegreerd in het dakpansysteem. Het bestaat uit een collector dat bestaat uit een aluminium sandwichpaneeltje dat op de dakpan wordt bevestigd. De collectoren hebben dezelfde kleur als de dakpannen. De collectorpannen zijn onderling verbonden met een teflon pijpje. Het systeem werkt op basis van overdracht van warmte (energie). De temperatuursverschillen tussen de buitenlucht en het aluminium schild worden doorgegeven door de vloeistof die door de de collector stroomt. Het systeem is werkzaam tot temperaturen tot – 15º C. Onderdaks wordt de opgenomen warmte via een warmtewisselaar afgegeven aan het water. Het systeem is bovendaks eenvoudig door de dakdekker aan te brengen.

Tectum opent vestiging in Purmerend
Voor de regio Noord-Holland heeft Tectum onlangs een nieuwe vestiging betrokken in Purmerend. De activiteiten van de vestiging Heerhugowaard zijn naar deze nieuwe locatie verhuisd. Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet, want het had nogal wat voeten in de aarde om de vergunning voor de benodigde gastank rond te krijgen. Inmiddels lijkt alles in orde, de nieuwe vestiging is in gebruik genomen en de leerling-dakdekkers krijgen van de docenten van Tectum onderwijs in het aanbrengen van de verschillende typen dakbedekking.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam