Roofs 2010-11-18 Complete aanbieder van verticaal transport

Met de oprichting van het nieuwe Vlutters Verticaal Transport (VVT), een samenvoeging van de bedrijfsonderdelen Handelsonderneming, Bouwlogistiek en Service & Techniek, biedt de Vlutters Groep vanaf heden een compleet scala aan producten, diensten en services op het gebied van verticaal transport. Roofs sprak met Jos de Nijs, directeur CRH Roofing Materials, en Erik Ulendorp, business unit manager VVT.

Feitelijk had Vlutters alle activiteiten die de nieuwe organisatie gaat aanbieden al in huis. De samenvoeging van de verschillende onderdelen betekent dat deze activiteiten voortaan gezamenlijk en landelijk zullen worden aangeboden, onder één naam en onder leiding van één business unit manager.

Specialismen

Wat is de gedachte achter de oprichting van dit nieuwe bedrijf? Jos de Nijs vertelt: “Een belangrijke reden waardoor CRH in maart 2007 de Vlutters Groep kon overnemen, was dat wij alle onderdelen wilden overnemen en de groep dus niet zouden opsplitsen. De afgelopen jaren heeft de organisatie dan ook feitelijk gefunctioneerd als voorheen. Binnen de CRH Roofing Materials bv opereren alle organisaties autonoom; elke discipline heeft een eigen gezicht, strategie en verkoopbeleid en dat willen we volledig intact houden.”

“Vlutters Dakmaterialen was relatief snel in onze activiteiten geïntegreerd, de andere onderdelen waren nieuw voor ons,” vervolgt De Nijs. “De vestiging van Vlutters Handelsonderneming in Oldenzaal is gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van ladderliften, o.a. voor de dakenbranche. De vestiging van Vlutters Bouwlogistiek is specialist in de verkoop en verhuur van (tijdelijke) liften voor het verticale transport van personen en goederen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tijdelijke oplossingen bij woningonderhoud (bijvoorbeeld bij renovatie van de liftschacht), maar ook bijvoorbeeld aan transportplatformen en hangbruggen voor verticaal transport voor personen op een bouwplaats. Aan het vervoer van personen worden begrijpelijkerwijs strengere eisen gesteld. Een notified body, zoals bijvoorbeeld het Liftinstituut of TüV, keurt of de liften voldoen aan alle eisen. Alle producten in het assortiment zijn volgens het BMWT-Keursysteem gecertificeerd.”

“Voor CRH Roofing Materials bv waren dit ten tijde van de overname nieuwe takken van sport. We hebben een tijdlang aangekeken hoe de bedrijven functioneerden. Ook hebben we nogal wat tegenslagen te verwerken gehad, waaronder het overlijden van business unit manager van Vlutters Bouwlogistiek Tiny van Kemenade in 2009. Hij was de drijvende kracht achter dit bedrijf en met hem viel een heleboel kennis en know how weg. Erik Ulendorp werd in de loop van dat jaar aangesteld als zijn opvolger.”

Samenvoeging

“Inmiddels zijn zoals bekend de marktomstandigheden drastisch veranderd. De nieuwbouwmarkt behoorlijk ingezakt, terwijl in de renovatie nog werk genoeg is. Natuurlijk voelen ook wij dat. In 2009 is de verkoop van onze ladderliften en kranen aanzienlijk gedaald. De verhuur is daarentegen – door de groeiende renovatiemarkt - duidelijk gestegen. Er is in deze markt meer concurrentie gekomen, er zijn meerdere partijen actief geworden in de verkoop en verhuur van verticaal transport. We zijn daarom op zoek gegaan naar een manier om ons blijvend te onderscheiden van de concurrentie.”

Deze ontwikkelingen hebben per 2 november 2010 geleid tot de oprichting van de onderneming Vlutters Verticaal Transport (VVT).  In deze organisatie zijn de verschillende bedrijfsonderdelen die binnen de Vlutters Groep actief waren in het verticaal transport samengevoegd. De Nijs: “De samenvoeging betekent dat de afzonderlijke onderdelen optimaal kunnen profiteren van de bij de verschillende onderdelen aanwezige kennis en know how. Hiermee is dus een ‘one stop shop’ gecreëerd op het gebied van verticaal transport. Als de klant een vraag heeft, hoeft men dat alleen maar bij Vlutters Verticaal Transport neer te leggen: zij lossen het op. Deze nieuwe organisatie zorgt er namelijk voor dat we één centraal loket kunnen bieden voor de verkoop, verhuur, onderhoud en service van verticaal transport voor personen en goederen.”

“We hebben in zowel Oldenzaal als Waardenburg een technische dienst actief. Het is de bedoeling dat alle personeelsleden ‘all round’ worden op het gebied van liften, ladderliften en kranen. Vanzelfsprekend vergt dit wel van beide vestigingen een omscholingstraject. Dit traject is inmiddels in gang gezet, het personeel van beide vestigingen (in totaal 20 man) wordt door middel van cursussen en uitwisselingstrajecten bijgeschoold.”

Compleet

De organisatie die door deze samenvoeging is ontstaan staat onder de dagelijkse leiding van Erik Ulendorp. Ulendorp heeft, voor hij drie jaar geleden bij Vlutters begon, ruime ervaring opgedaan in de verhuurbranche bij HSS (het huidige Huurmax). Hij is deze nieuwe uitdaging aangegaan in de overtuiging een toevoeging te kunnen bieden voor de markt. “Door de vestigingen in Waardenburg en Oldenzaal samen te voegen, creëren we gelijk een landelijke dekking,” vertelt hij. “We kunnen daarmee sneller reageren en directer inspelen op de vraag van onze klant. We zitten immers dichter bij onze klanten en kunnen ons personeel ook flexibeler inzetten. Alle kennis en kunde, en het complete assortiment, is binnen één landelijk opererende organisatie verzameld. Onze klanten gaan dat merken door o.a. een verbeterd servicepakket.”

“De markt kan in de nabije toekomst de nodige ontwikkelingen van ons verwachten,” besluit De Nijs. “Binnenkort komen we met nieuwe producten onder private label. Begin 2011 zorgen we voor een verrassing. Ook zullen we de mogelijkheden rondom keuringen breder profileren, zodat we de zorg om het onderhoud en de keuringen van onze klanten kunnen overnemen. De markt voor diverse producten voor verticaal transport staat in Nederland in vergelijking met de ons omringende landen nog in de kinderschoenen. De Nederlandse bouw is conservatief. Maar ook hier wordt de markt voor verticaal transport langzamerhand groter, dat is naar mijn idee een ontwikkeling die niet te stoppen is.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam