Roofs 2010-09-12 De zin van opleiden in de dakbedekkingsbranche

Afgelopen juni vierde opleidingsinstituut Tectum haar 10-jarig bestaan. Op 16 september 2010 werd dit in het NBC te Nieuwegein gevierd met het symposium ‘De zin van opleiden in de dakbedekkingsbranche’. Aan de hand van enkele stellingen discussieerde een forum onder leiding van dagvoorzitter Humberto Tan over het onderwerp.

In het jaar 2000 werd Tectum opgericht als resultaat van de wens van de verschillende brancheverenigingen de brancheopleidingen te verenigen in één onafhankelijk instituut. Begon men destijds intern met 50 leerling dakdekkers, momenteel telt Tectum vier locaties verspreid over het land. Op 1 juli jl. ontvingen 212 leerling dakdekkers hun vakdiploma.

Het jubileum was aanleiding om eens wat uitgebreider stil te staan bij het belang van opleiden. Dit werd iets anders aangepakt dan gebruikelijk. De zaal was ingedeeld volgens een zogeheten ‘Lagerhuisopstelling’, met in het midden een tafel waaraan sprekers met elkaar in debat konden gaan. Dit werd gedaan door een forumpanel van vijf personen aan de hand verschillende stellingen. Het publiek kon met behulp van stemkastjes ook haar mening geven over de stellingen. De middag werd afgesloten met een verhaal van oud-voetballer en tv-persoonlijkheid René van der Gijp.

Stellingen

Het waren niet de minsten, die zitting namen in het panelforum. Namens de leveranciers nam Dick van der Bom, directeur van Probasys Benelux, zitting in het forum. René Steenmetz, directeur van Oranjedak en lid van VEBIDAK was er namens de dakdekkerbedrijven. Van CNV Vakmensen was Jaap Jongejan aanwezig, en van FNV Bouw John Kerstens. Ook Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor Bouwnijverheid (EIB) had in het forum zitting.

Hoewel duidelijk was geprobeerd prikkelende stellingen te verzinnen, werd al snel duidelijk dat de meningsverschillen vooral in de accenten lagen. Met stellingen als ‘De vergrijzing biedt nieuwe kansen voor de dakenbranche’, ‘In tijden van crisis is het extra belangrijk te investeren van opleiding’, ’De kwaliteit van het dak wordt bepaald door het materiaal’, ’De leerling dakdekker is de voetveeg van het dak’ en ‘De werkgever moet zorgen voor een goede sfeer in het bedrijf’ was weinig vuurwerk te verwachten. De discussie over de eerste stelling, bijvoorbeeld, leverde een discussie over het woord ‘kansen’ op. Waar Jongejan het standpunt verdedigde dat de vergrijzing kansen oplevert doordat de vergrijzing noopt tot veranderingen, bestreed Van Hoek dat het hier gaat om ‘kansen’, het gaat eerder om ‘problemen’ waar een oplossing voor moet worden gevonden.

Dat neemt niet weg dat er af en toe interessante standpunten waren te beluisteren, en dat de aanwezigen aan het eind van de dag Nieuwegein weer verlieten met voldoende stof tot nadenken. Zo antwoordde John Kerstens van FNV Bouw op het pleidooi van René Steenmetz dat opleiden niets met de crisis te maken heeft (het is immers altijd belangrijk), dat opleiden in crisistijd wel degelijk extra belangrijk is. Op de tegenwerping dat een dakdekker met vakdiploma niet significant meer verdient dan een dakdekker zonder, vond Kerstens dat voor de goede dakdekker geld niet de enige motivatie is om een opleiding te volgen. Het gaat ook om het vakmanschap, de eer en plezier dat men haalt uit het op de juiste manier beoefenen van het ambacht. Steenmetz signaleerde dat de prijzen wel onder druk staan, maar dat opdrachtgevers toch ook steeds vaker bereid blijken te investeren in kwaliteit.

Flexibiliteit

Tijdens de discussie over de stelling ‘De leerling dakdekker is de voetveeg van het dak’ daagde Jaap Jongejan de aanwezige werkgevers uit na te denken over manieren om flexibel om te gaan met de wensen van het personeel. Het gegeven voorbeeld was ongelukkig (‘laat dakdekkers die veel uitgaan in het weekend op maandagochtend wat later beginnen’), want praktisch onuitvoerbaar. Maar hij hield de aanwezigen wel voor dat we te maken hebben met een nieuwe generatie dakdekkers, met nieuwe wensen, die met een andere mentaliteit aan het werk gaat dan de voorgaande generatie. “Blijf bereid te investeren in het meest kostbare kapitaal van je bedrijf: het personeel,” aldus Jongejan.

In het verlengde hiervan stelde Dick van der Bom tijdens de discussie over de rol van de werkgever in de sfeer van het bedrijf dat de focus van de ondernemer moet zijn: omzet. De werkgever moet een cultuur scheppen die de werknemer in staat stelt een goede omzet te draaien. Jongejan repliceerde met de opmerking dat je als werkgever van mensen moet houden; anders kan je beter vuurtorenwachter worden: “Zorg ervoor dat je je mensen kent!” Over de stelling dat de leerling dakdekker de voetveeg is van het dak, werd geconcludeerd dat dit in veel gevallen inderdaad zo is, maar dat dit ook gezond is. Voor de meer ervaren dakdekkers is het goed om zijn ervaring over te brengen, en het gaat er op het dak nu eenmaal niet altijd even zachtzinnig aan toe.

Voetbal

Oud-voetballer en tv-persoonlijkheid René van der Gijp sloot de middag af met een onderhoudend verhaal waarin hij de voetbalwereld met het bedrijfsleven vergeleek. Met behulp van enkele geestige anekdotes, waarin oud-bondscoach Marco van Basten er niet erg genadig van afkwam, schetste hij het belang van een goede communicatie. “Communicatie heeft alleen zin als degene waartegen je communiceert het snapt!” Goed communiceren heeft te maken met mensenkennis. Dit illustreerde Van der Gijp met het geval van Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International. Derksen duldt geen tegenspraak, daarom is het volgens Van der Gijp belangrijk hem in eerste instantie gelijk te geven. Daarna kun je enkele zaken aan zijn betoog toevoegen, en dan maakt het niet meer uit of je opmerkingen tegengesteld zijn aan die van Derksen.

Het jubileum van Tectum werd zodoende op passende wijze gevierd, met een bijeenkomst die anders was dan andere. Dat de discussies geen echte discussies waren was begrijpelijk, omdat de bijeenkomst er immers toe diende het belang van opleiden te onderstrepen. Hier is men dan ook goed in geslaagd.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam