Roofs 2010-08-36 Zonnepanelen bij brand gevaarlijk?

Medio augustus werd in diverse journaals en landelijke kranten gemeld dat zonnepanelen bij brand een risico kunnen opleveren voor de brandweer. Dit naar aanleiding van een ‘memo’ van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV). Direct hierop volgde een reactie van UNETO-VNI, waarin gesteld werd dat zonnepanelen helemaal niet gevaarlijk zijn bij brand.

NIFV zou een onderzoek hebben uitgevoerd waaruit blijkt dat in bepaalde omstandigheden zonnepanelen een gevaar kunnen opleveren voor brandweerlieden wanneer zij bezig zijn met bluswerkzaamheden. In een telefonische reactie stelt de verantwoordelijke voor het bewuste onderzoek, ing. Jans Weges van het NIVF, dat de informatie was bestemd voor intern gebruik. Hij weet niet hoe de resultaten in de media zijn gekomen en vindt ook dat de informatie op een zeer ongenuanceerde manier naar buiten is gebracht.

“Gesuggereerd wordt, dat zonnepanelen bij brand altijd gevaarlijk zijn. Dit is onjuist. Er zijn echter wel situaties denkbaar dat dit soort systemen wel degelijk een gevaar voor de brandweerlieden op zouden kunnen leveren. Het memo is opgesteld om deze gevaren met de brandweer te bespreken. Het bewuste rapport is vooralsnog niet openbaar, maar als gevolg van de ophef zullen we de resultaten wel versneld naar buiten brengen.” UNETO-VNI heeft dit echter niet afgewacht en een persverklaring naar buiten gebracht waarbij de statements die in de media circuleerden werden tegengesproken. De feiten op een rijtje.

Gevaarlijk?

Op maandag 16 augustus meldden diverse media, op gezag van ‘een woordvoerder’ of ‘een memo’ van het NIFV in diverse media dat zonnepanelen gevaarlijk kunnen zijn bij brand. Zodra een zonnepaneel licht opvangt, laadt het op, ook al is het elektrisch circuit uitgeschakeld. Het licht kan niet alleen van de zon zijn, maar ook van vlammen of van de lampen van de hulpdiensten.

De panelen leveren gelijkstroom en zijn via een omvormer gekoppeld aan de “normale” elektriciteit in een pand die uit wisselstroom bestaat. Als de brandweer de hoofdschakelaar uitzet, loopt de gelijkstroom op. Omdat alle panelen met elkaar geschakeld zijn, kan het voltage flink oplopen. Boven de 120 volt gelijkstroom is gevaarlijk voor mensen. De brandweer kan volgens deze informatie gewoon blussen, maar moet zich bewust zijn van het gevaar, goed opletten en niet te dicht in de buurt van de panelen komen. Het instituut beveelt aan om bij brand met zonnepanelen de kabels aan de panelen door te knippen met geïsoleerd gereedschap. De brandweerlieden krijgen aan de hand van een protocol les over het onderwerp.

Niet gevaarlijk?

Twee dagen later reageerde brancheorganisatie UNETO-VNI met een persbericht. De brancheorganisatie stelt daarin dat de opmerkingen van het NIFV gebaseerd zijn op drijfzand. De veiligheid van brandweerlieden is volgens UNETO-VNI bij het blussen van zonnepanelen niet in het geding.

Volgens Specialist Elektrotechniek Epko Horstman van de brancheorganisatie is het technisch gezien nagenoeg onmogelijk dat bij brand elektrocutie optreedt door een zonnepaneel. Horstman: “Dat kan alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, die in de praktijk nooit tegelijkertijd voorkomen. Zo zou de isolatie van de kabel tussen het paneel en de omvormer moeten zijn weggesmolten. Vervolgens moet er in de kabel ruimte blijven bestaan tussen de blootliggende (+)plus en de (-)min-aders en zou een brandweerman, die bovendien geen schoenen en handschoenen draagt, zowel de (+)plus als de (-)aders tegelijkertijd moeten aanraken. Zo'n situatie zal zich in de praktijk nooit voordoen.”
  
Volgens het NIFV zou de kans op een fatale schok nog groter zou zijn in combinatie met water. Horstman: “Dit is pertinent onjuist. Als er water terechtkomt op de door brand beschadigde beide aders, wordt er kortsluiting veroorzaakt en is er geen gevaarlijke spanning meer aanwezig. Als de installatie door een deskundige is aangelegd volgens de geldende eisen en correct wordt onderhouden, kunnen klanten erop vertrouwen dat de geïnstalleerde zonnepanelen bij brand geen enkel risico op elektrocutie opleveren.”

Naar aanleiding van de ophef zal het NIFV het rapport versneld openbaar maken. Bij het ter perse gaan van deze Roofs was het rapport echter nog niet openbaar. Roofs houdt u op de hoogte.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam