Roofs 2010-08-30 Eerst de winterjas, pas dan de vitaminedrank en een mueslireep!

Met een receptie op Landgoed Groenhoven in Bruchem, op 1 juli 2010, trad Hans Tepper terug als directeur van Stybenex, de branchevereniging voor fabrikanten van EPS isolatie. Hij gaat met prepensioen. In dit interview neemt Roofs afscheid, en wordt kennis gemaakt met zijn opvolger, Benedikt van Roosmalen.

Stybenex had een sfeervolle locatie uitgekozen om de relaties in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen van scheidend directeur Hans Tepper. Ruim 150 genodigden maakten van de gelegenheid gebruik om Tepper nog eens de hand te drukken, kennis te maken met zijn opvolger Benedikt van Roosmalen en natuurlijk onderling de nodige zaken te bespreken. Van Roosmalen luidde zijn voorganger uit met een feestelijke toespraak waarbij hij een eindeloze reeks afkortingen die hij in zijn inwerkperiode had leren kennen de revue liet passeren, aangevuld met enige nieuwe, zoals bijvoorbeeld: HTPV (Hans Tepper Prima Vent).

Kenniscentrum

Ruim twintig jaar fungeerde Hans Tepper als voorzitter van Stybenex. Op 1 juni 1990 startte hij bij de branchevereniging, na een studie civiele techniek aan de TU Delft en een carrière bij EPS fabrikant IsoBouw en bouwmaterialenhandel Bouwcentrum Rotterdam. “In die tijd groeide het marktaandeel van EPS isolatie onstuimig,” vertelt Tepper. “Het was echter een aanbiedersmarkt: het materiaal werd voornamelijk op leverbaarheid verkocht; voor ‘elke prijs’. Technische gegevens zoals product- en applicatienormen bleven achterwege omdat hier simpelweg geen tijd voor was. Om de prijs-kwaliteitverhouding in de gaten te houden en op deze manier het imago van EPS te bewaken, werd in 1976 de branchevereniging Stybenex opgericht. Ik heb mij er in mijn tijd bij Stybenex voor ingezet de vereniging in deze zin verder te ontwikkelen, door betrokken te zijn bij de nationale en Europese productnormering en de ontwikkeling van applicatienormen. Nadrukkelijk fungeert de branchevereniging als kenniscentrum op het gebied van EPS, waarbij gretig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van het internet.”

Gevraagd naar de hoogte- en dieptepunten uit zijn tijd bij Stybenex, noemt Tepper direct de recente discussie over brandveilige isolatie als dieptepunt. “Deze discussie kent alleen maar verliezers,” aldus Tepper. “De gehele isolatiebranche ondervindt schade van het onderlinge geharrewar van de verschillende marktpartijen omdat het imago van isolatiemateriaal in het algemeen hieronder lijdt. Juist in deze periode, waarin het isoleren van het gebouw vol in de belangstelling staat (vanwege de evidente bijdrage aan de energiebesparing en de beperking van de CO2-uitstoot), zouden de verschillende fabrikanten zich moeten profileren op de sterke punten die elk materiaal heeft. Het geeft dan geen pas om, zoals gebeurd is, de Tweede Kamer te benaderen met -in onze ogen- onjuiste en misleidende informatie. Dit soort acties vergroot de verwarring alleen maar en dat is iets dat je juist bij dit onderwerp niet moet willen.” Als dieptepunt, dat is omgebogen naar een hoogtepunt, noemt Tepper de beruchte brand in Leiden. Hier is de EPS branche er volgens Tepper in geslaagd de onjuiste perceptie over het brandgedrag van EPS die ontstond als gevolg van deze brand weg te nemen.

Tepper maakt gebruik van de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. Hij vertelt dat hij zich niet zal vervelen: hij heeft verschillende hobby’s waar hij meer tijd aan wil besteden. Ook zal hij zich op de achtergrond nog met (de normering van) EPS blijven bezighouden.

Winterjas

Zijn opvolger Benedikt van Roosmalen heeft als directeur bij branchevereniging VOBN  (Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland) ervaring opgedaan in de belangenbehartiging. In deze functie had hij al eens zijdelings met het materiaal EPS te maken gehad en toen hij werd gebeld met de vraag of hij Tepper wilde opvolgen was hij al direct geprikkeld door de uitdaging. Van Roosmalen vertelt dat hij het beleid van zijn voorganger zal voortzetten en ermee door zal gaan het isoleren van gebouwen in het algemeen, en isoleren met EPS in het bijzonder, onder de aandacht te brengen en technisch te begeleiden. Hij valt Tepper bij in de opmerking dat deze tijd bijzonder gunstig is voor leveranciers van isolatiematerialen. Maar daar moet wel bewustzijn bij worden gekweekt.

“Momenteel zien we dat gebouweigenaren tal van ‘duurzame’ maatregelen nemen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen op het dak,” vertelt hij. “Dit om hun gebouw energiezuinig en milieuvriendelijk te maken. Maar ze vergeten te bekijken of het gebouw wel voldoende is geïsoleerd. Dit soort maatregelen worden naar mijn mening ook wel eens genomen met het oog op een milieuvriendelijk imago: in de praktijk halen ze niet zo heel veel uit als niet eerst naar de schil van het gebouw wordt gekeken. Is het goed gedetailleerd, is het wel goed geisoleerd?. Ga zelf maar na. Als het buiten vriest, trek je toch je winterjas aan? Niemand zal het in het zijn hoofd halen om enkel gekleed in een zwembroek of bikini naar buiten te lopen in de veronderstelling dat door een optimale verbranding  van de gegeten mueslireep of genuttigde energiedrank voldoende maatregelen zijn getroffen. Zo is het ook met het gebouw. Trek éérst de winterjas aan. Daarna komt de rest.”

Van Roosmalen geeft aan dat de stijgende energieprijzen deze ontwikkeling in de hand werken. En deze prijzen zullen alleen maar verder stijgen naarmate er meer energie wordt bespaard. De bouw kan hierop inspelen, maar zal dan ook van bepaalde gewoonten af moeten stappen. De consument beseft op zijn beurt de terugverdientijd van een goede isolatie niet: hij heeft de investering al eerder terug dan hij denkt; om van het verhoogde comfort nog maar te zwijgen. Wij pleiten ervoor dergelijke maatregelen desnoods overheidswege af te dwingen.”

Probleem bij de toepassing van EPS is vooralsnog echter wel het kennelijke grondstoffentekort en de daarmee gepaard gaande grondstofprijzen voor EPS. Deze wordt vermoedelijk veroorzaakt door het economisch herstel in de ons omringende landen, en het gegeven dat in deze landen al meer aandacht is voor energiebesparing door beter te isoleren. “Wij gaan ervan uit dat het hier om een tijdelijk probleem gaat, maar de situatie baart ons wel degelijk zorgen,” aldus Tepper. Van Roosmalen geeft aan dat het een interessante en dynamische tijd is om Tepper op te volgen. “Ik verheug me erop invulling te geven aan deze uitdaging, en op de samenwerking met onze leden en de marktpartijen.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam