Roofs 2010-08-18 Een frisse kijk op de zinkmarkt


Per 1 mei 2010 is Erwin Smeets (44) de nieuwe commercieel manager van zinkproducent NedZink. “De afgelopen jaren hebben wij flink geïnvesteerd in innovatie,” vertelt hij. ‘Dit is de tijd om onze producten groot in de markt te gaan zetten.”

Smeets heeft een achtergrond in de technische bedrijfskunde. Hij heeft 10 jaar ervaring opgedaan in de ijzer- en staalindustrie. Voor Gemco Engineers te Eindhoven ontwierp, bouwde en verkocht hij wereldwijd gieterijen. Daarna heeft hij 10 jaar lang precisie- en elektronicacomponenten voor oud onderdelen van Phillips verkocht. Daarmee heeft Smeets precies de mix aan praktische, technische en commerciële ervaring waar NedZink behoefte aan had. Met een frisse kijk op het bedrijf en de branche gaat hij zich ervoor inzetten dat het bedrijf zich met nieuw elan op de markt beweegt. Smeets vertelt dat hij het als zijn voornaamste taak ziet bouwzink onder de aandacht van architecten en verwerkers te brengen. Daarbij wil hij benadrukken dat zink een milieuvriendelijk materiaal is waar architectonisch fraaie resultaten mee kunnen worden bereikt.

Milieuvriendelijk

Smeets: “Zink is groen. Nog steeds kleeft aan zink bij veel mensen en instellingen echter het imago van een schadelijk product. In sommige gemeenten is de toepassing van zink zelfs verboden. Al jaren zet NedZink zich ervoor in om dit beeld te corrigeren, daarbij ondersteund door diverse onderzoeksrapporten door onafhankelijke onderzoeksbureaus zoals TNO.”

“Zink is een onmisbaar bestanddeel van alles wat leeft, inclusief alle micro-organismen,” legt Smeets uit. “Het is niet toxisch en beschermt levende organismen tegen ziekten; het is in feite vergelijkbaar met ijzer. Het is bovendien een zeer sterk materiaal dat vaak een langere levensduur heeft dan het gebouw zelf. En daarna kan in de meeste gevallen weer 99% worden gerecycled naar nieuw bouwzink. Het MRPI-certificaat (Milieu Relevante Product Informatie) voor dakgoten en hemelwaterafvoersystemen van NedZink NTZ laat zien dat het materiaal met name gunstig scoort op de aspecten verzuring, smogvorming en CO2-uitstoot. De zinklast van bouwzink op het oppervlaktewater is volgens onderzoeken van VTBC en TNO niet groter dan 4%. In het verleden werd dit getal hoger geschat, omdat andere belangrijke emissiebronnen, zoals de landbouw, niet in de beschouwing waren opgenomen. Zowel in relatieve als in absolute zin is het aandeel titaanzink in de totale zinklast van het oppervlaktewater verwaarloosbaar.”

Productontwikkeling

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren veel tijd, geld en energie gestoken in de ontwikkeling van nieuwe zinkproducten, waarbij met name de esthetische eigenschappen van het materiaal zijn uitgebreid. Bekend zijn bijvoorbeeld NedZink Nova (procesmatig gepatineerd titaanzink) en NedZink Nova Structure (procesmatig gepatineerd titaanzink met oppervlaktestructuur). Zie voor een overzicht van de ontwikkelingen het artikel ‘Toepassingsmogelijkheden zink toegenomen door productontwikkeling’ in Roofs 2008-8.

Deze innovaties zijn verder ontwikkeld. Zo introduceerde men onlangs de NedZink Nova Composite. Dit is een paneel dat bestaat uit twee lagen voorgepatineerd zink (2 x 0,5 mm) en een kunststof kern van 3mm. Hierdoor ontstaat een vlak en stijf paneel dat geschikt is om in de gevelbekleding toe te passen. Ook heeft men het geprepatineerde titaanzink leverbaar met een beschermlaag aan de achterzijde: NedZink Nova Pro-Tec. De beschermlaag bestaat uit een tweelaags polymeer laksysteem en beschermt het zink tegen aantasting door waterdamp en andere stoffen. Aan de voorzijde is het materiaal voorzien van een AFP coating (Anti Fingerprint) om vingerafdrukken tijdens de verwerking en montage te voorkomen. Het product is toepasbaar in alle standaard systemen maar wordt voornamelijk aanbevolen bij ongeventileerde dampdichte warmdakconstructies.

Tenslotte kwam het bedrijf onlangs met de Nova Noir, een door en door zwart zink dat ook na jaren de zwarte uitstraling behoudt. Het product is toepasbaar op (zicht)daken, in gevels en voor diverse designtoepassingen in het interieur. Het gaat hier om een legering van elektrolytisch zuiver zink met kleine toevoegingen van de legeringelementen koper, titaan en aluminium. Het gelijkmatig antraciet zwarte oppervlak wordt verkregen na een chemische oppervlaktebehandeling aansluitend op het walsproces. De eigenschappen van het materiaal veranderen niet. Het product wordt standaard geleverd met een AFP coating om vingerafdrukken te voorkomen.

Actieve marktbenadering

Smeets heeft zich ten doel gesteld de diverse marktpartijen beter bekend te maken met de verschillende mogelijkheden die het assortiment biedt. “Vooral zullen wij ons richten op de architecten; in de markt is men zich nog te weinig bewust van de mogelijkheden. Vaak denkt men bij zink nog aan het traditionele product, terwijl ons assortiment laat zien dat er nog veel meer onder de zon is. Ook de overheid is een belangrijke gesprekspartner waar wij ons op zullen richten, om de perceptie rond zink als bouwmateriaal te verbeteren.” Intern heeft Smeets al de zaken afgestemd op deze actieve marktbenadering en hij vertelt ook dat het bedrijf zich prominent zal manifesteren op vakbeurzen en in de media.

“Wij stellen de klant centraal in onze marktbenadering,” vertelt Smeets. “Dat betekent dat wij werk maken van een zo snel mogelijke reactiesnelheid en flexibiliteit wanneer de klant ons benadert, en dat onze productontwikkeling door de klant wordt gestuurd. In deze economische tijden verwacht ik dat onze kansen momenteel hoofdzakelijk in de renovatieprojecten liggen.” Smeets vertelt geen moment spijt te hebben van zijn beslissing bij NedZink aan de slag te gaan. “Dit is een mooi bedrijf met een rijke traditie. En zink is een mooi product – een duidelijk product, ook. Het is tastbaar en dat maakt het heel prettig om te verkopen: je kunt meteen laten zien wat de (esthetische) voordelen van het product zijn. Ik ben bij dit bedrijf aangesteld om met een frisse aanpak de markt met name met onze nieuwe producten te benaderen. Dat is een geweldige uitdaging en met dit assortiment is dat een groot plezier.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam