Roofs 2010-07-22 Op weg naar een CO2-neutraal Tilburg

Tilburgse woningcorporaties hebben met de gemeente een Energieconvenant afgesloten, waarmee beoogd wordt om de gemeente Tilburg in 2045 CO2-neutraal te krijgen. Woningcorporatie TBV Wonen heeft met de duurzame dakrenovatie van een wooncomplex in Tilburg een belangrijke stap gezet naar deze grote ambitie.

TBV Wonen is de kleinste woningcorporatie van Tilburg maar speelt desondanks in de stad een  belangrijke rol in nieuwe duurzame ontwikkelingen. Op een complex van 21 etagewoningen aan de Gilzerbaan/Hunnenplein in Tilburg worden gerecyclede dakbanen in combinatie met olivijn als ballastlaag toegepast. Het gaat hier om een wooncomplex met vier bouwlagen en een aaneengesloten dak van 780 m², inclusief liftopbouw. Het complex is gebouwd in 1972 en voorzien van een kunststof dakbedekking dat duidelijk aan vervanging toe was. Daarnaast is als doel gesteld het energielabel van de woningen op te waarderen. Daarom werd onlangs de volledige dakopbouw gesloopt. Het dak werd voorzien van een nieuwe PIR isolatie, vervolgens voorzien van een Derbigum NT (een dakbaan vervaardigd uit gerecycled dakmateriaal) en een ballastlaag van olivijn. Het dak hoort hiermee tot de eerste olivijndaken in Zuid-Nederland.

Milieuvriendelijk

Het dakdekkerbedrijf Daktaal uit Breda gaf een presentatie voor de woningcorporatie over de mogelijkheden van olivijndaken. Coördinator Sabine Klijsen van woningcorporatieTBV Wonen vertelt: “Wij vonden het belangrijk een milieuvriendelijke dakbaan toe te passen. In de Derbigum NT is de toplaag opgebouwd uit zo’n 30% gerecyclede dakmateriaal, terwijl geen afbreuk is gedaan aan de kwaliteit van de dakbaan. Olivijn is een natuurlijk mineraal dat het broeikasgas koolstofdioxide CO2 afvangt en omzet in onschadelijk zand, magnesium, bicarbonaat en ijzer. 1 kg olivijn kan 1,25 kg CO2 opnemen. De snelheid waarmee dit gebeurt, hangt van verschillende factoren af. Een kleine, vergruisde korrel olivijn neemt CO2 sneller op dan een grote kiezel. Daarnaast spelen ook luchtvochtigheid en temperatuur een rol in het omzettingsproces. Wij hebben besloten olivijn als ballastlaag toe te passen voor dit wooncomplex. In de toekomst willen we behalve het mineraal ook andere ‘groene’/ duurzame oplossingen op onze gebouwen toepassen.”

Beleid

Klijsen vertelt dat TBV Wonen hard aan het werk is op het gebied van milieu, duurzaamheid en energie. Naar aanleiding van het energieconvenant heeft een projectgroep onderzoek uit laten voeren naar de (technische, financiële en maatschappelijke) haalbaarheid van de ambities uit het convenant. Er is een zogeheten ‘Roadmap’ opgesteld, gebaseerd op een verzameling van de EPA-gegevens van de respectievelijke woningcorporaties. Deze werd door TBV Wonen vervolgens vertaald naar de eigen situatie en het vastgoed. Met een softwarepakket kunnen o.a. (scenario)analyses en berekeningen gemaakt kunnen worden. Aan de hand hiervan kan de woningcorporatie beleid maken en een praktische invulling daarvan bepalen.
TBV Wonen heeft zich als doel gesteld een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid te spelen. “Je ziet dat veel partijen wel de ambitie hebben milieuvriendelijk te bouwen, maar toch een afwachtende houding aannemen. De bereidheid om in milieuvriendelijkheid te investeren moet wel aanwezig zijn, anders gebeurt er niets,” aldus Klijsen. “Voor onze klanten heeft dit geen nadelige financiële gevolgen. Sterker: vaak zien zij door de duurzame maatregelen die genomen worden, hun energieverbruik verminderen. Dat scheelt in de kosten, maar het belangrijkste; TBV Wonen zorgt samen met haar klant voor een beter milieu.” De dakrenovatie van het wooncomplex aan de Gilzerbaan/Hunnenplein is via de webcam te volgen op de website van de woningcorporatie.

Begin kader

Dakrenovatie wooncomplex Gilzerbaan/Hunnenplein in Tilburg

Opdrachtgever: TBV Wonen Tilburg
Dakdekker: Daktaal Breda
Leverancier dakbedekking: Derbigum Nederland Delft
Leverancier olivijn: Altena Dak en Gevel’t Harde

Einde kader

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam