Roofs 2010-07-12 Internationaal congres voor zonne-energie

Van 16-19 september 2010 wordt in het Chinese Dezhou het vierde International Solar cities Initiative (ISCI) congres georganiseerd. Dit voorjaar brachten Chinese delegaties een bezoek aan verschillende landen om aandacht te vragen voor het congres. Op 4 juni 2010 werd Nederland bezocht. De bijeenkomst vond plaats op het hoofdkantoor van Unidek in Gemert.

De Nederlander Chris Zijdeveld is president van de ISCI en in het dagelijks leven directeur-eigenaar van het Bureau Duurzame Toekomst. Hij initieerde het bezoek van de Chinese delegatie aan het hoofdkantoor van Unidek in Gemert. Dit vanwege de rol die het bedrijf speelt op het gebied van de integratie van systemen voor de bouw, zoals haar SolarTherm paneel. Onder de aanwezigen bevonden zich verder o.a. Lei Jianguo (burgemeester Dezhou), Jan Bevers (loco burgemeester Gemert-Bakel) en Ben Claaszen (directeur Unidek). Tijdens de bijeenkomst werd de aanwezige pers over het congres bijgepraat, en kwam ook het zonnesysteem van Unidek ter sprake.

Solar City

De Chinese stad Dezhou telt meer dan 6 miljoen inwoners en is daarmee voor Chinese begrippen een middelgrote stad. De economische opgang van China is spectaculair, wat tevens gepaard gaat met een grote belasting van het milieu. De noodzaak tot het ontwikkelen van schone productiemethoden en alternatieve manieren om energie op te wekken is daar dan ook erg groot. Waar dit toe kan leiden, is momenteel in Dezhou te bekijken. De meeste daken zijn er voorzien van zonnecollectoren. Tientallen kilometers straat zijn voorzien van straatlantaarns die overdag het zonlicht omzetten in elektriciteit en dit opslaan voor gebruik als het donker is. De meeste verkeerslichten worden door zonne-energie gedreven. In de omgeving van de stad zijn honderden badhuizen ingericht voor de boerenbevolking, waar men zich kan wassen met door zonnecollectoren verwarmd water. Dezhou wordt dan ook wel China Solar City genoemd.

Het ISCI Congres werd eerder gehouden in Daegu (Korea, 2004), Oxford (UK, 2006) en Adelaide (Australië, 2008). Deze vierde editie zal worden gehouden in het Chinese Dezhou. De keuze voor deze stad ligt voor de hand: in Dezhou is goed te zien hoe ver China inmiddels is ontwikkeld op het gebied van zonne-energie, en hoe snel deze ontwikkelingen gaan. In de stad zijn honderden producenten van systemen voor zonne-energie gevestigd. Deze zijn allemaal zeer intensief bezig met de ontwikkeling van technieken voor het opwekken van zonne-energie, en de toepassing ervan. Speciaal voor het ISCI Congres is in Dezhou een nieuw congrescentrum gebouwd, volledig bedekt met zonnepanelen. Het spectaculaire gebouw is ontworpen als een opkomende zon aan de horizon en het voorziet door de vele toegepaste zonnepanelen voor 95% in haar eigen energie.

Tijdens het congres verwacht men enkele duizenden congresgangers, van wetenschappers tot bestuurders en ondernemers, om kennis uit te wisselen over de stand der techniek van systemen voor zonne-energie. Onderwerpen als stedelijke ontwikkeling, passiefhuizen, voorbeelden van beleid en de nieuwste technologieën zullen tijdens het programma (dat drieënhalve dag beslaat) worden besproken. Tevens zullen er workshops en rondleidingen in Dezhou worden georganiseerd.

Zonnesystemen

Unidek is zoals bekend fabrikant van EPS isolatieproducten. Op het eerste gezicht is de keuze van het hoofdkantoor in Gemert dan ook niet eens de meest voor de hand liggende optie. Namens het bedrijf lichtte Eric Las de Chinese delegatie in over het systeem in het eigen assortiment op het gebied van zonne-energie. Dit is het voor de Nederlandse markt inmiddels bekende systeem Unidek SolarTherm. Dit is een dakelement dat de isolatiefabrikant in samenwerking met producent voor zonnesystemen Nefit heeft ontwikkeld. In dit dakelement is het zonnesysteem al aangebracht, zodat het element inclusief zonnepaneel eenvoudig, zeker en esthetisch fraai kan worden aangebracht. Het zonnesysteem is aangebracht op het Unidek aero sandwich dakelement, een sterk en licht dakelement vanwege de geïntegreerde verstijvers. De delegatie reageerde geïnteresseerd op de ontwikkeling en stelde tal van vragen betreffende het gewicht, de verwerkbaarheid en de opbrengst van het systeem.

Desgevraagd vertelde Eric Las dat Unidek geen plannen heeft zich op de zich snel expanderende Chinese markt te bewegen, maar dat de ontwikkelingen in China wel met belangstelling worden gevolgd. Ter afsluiting verzorgde Chris Zijdeveld een presentatie over de toepassing van zonne-energie in China. Zijdeveld stelde dat China tijdens de Klimaatconferentie in Kopenhagen ten onrechte is behandeld als land met nagenoeg alleen de meest vervuilende industrieën. Het land heeft het onderwerp ‘schone energie’ volgens Zijdeveld voortvarend opgepakt. Dezhou is hier een prachtig voorbeeld van.

Na een korte bedrijfspresentatie en een rondleiding door de fabriek vertrok de Chinese delegatie weer om ook elders in Europa het komende ISCI Congres onder de aandacht te brengen.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam