Roofs 2010-06-14 Op maat gemaakte dakelementen zijn geen prefab kappen

Prefab kappen, of op maat gemaakte dakelementen? Hoewel dit niet hetzelfde is, wordt dit wel vaak als hetzelfde gezien. Opstalan, leverancier van isolerende dak- en gevelsystemen, kan erover meepraten. Het bedrijf heeft besloten de bekende Dak Vlak methode opnieuw te positioneren, waarbij de verschillen duidelijk worden gecommuniceerd.

Momenteel zijn er verschillende aanbieders van vooraf vervaardigde dakelementen op de markt actief. Opstalan was de eerste die deze service aanbood, en lange tijd de enige. Momenteel heeft het bedrijf een breed assortiment dakelementen die middels de Dak Vlak methode kunnen worden aangeleverd. In de loop der tijd is volgens de fabrikant echter onduidelijkheid in de markt ontstaan over wat de methode nu precies inhoudt. Reden voor het bedrijf de methode opnieuw te positioneren, waarbij helder wordt gecommuniceerd wat de service precies inhoudt, en waar deze zich onderscheidt van vergelijkbare concurrerende systemen. Roofs sprak met marketing coördinator Marc Donkers en manager new business development Wolfgang Passlack, de bedenker van de methode.

Op maat gemaakte dakelementen

De Dak Vlak methode is een service waarbij de dakelementen op maat, naar specificatie van de klant, op de bouwplaats worden aangeleverd. De elementen worden genummerd per dakvlak aangeleverd, zodat ze aan de hand van het legplan als een puzzel zijn te leggen. Het idee achter deze service is helder. Zagen op de bouwplaats is meerwerk, het is lastig en zorgt voor bouwafval. Bovendien is er bij complexe dakvormen kans op faalkosten. In de fabriek zijn de elementen onder optimale omstandigheden te verzagen, wat er niet alleen voor zorgt dat nauwkeuriger wordt gezaagd, maar ook dat het zagen zo efficiënt mogelijk plaatsvindt.

De specificaties van de dakelementen kunnen door de klant worden opgegeven, waarna de fabrikant de gevraagde elementen conform deze specificaties levert. Maar de specificatie kan ook door Opstalan worden bepaald. De klant hoeft alleen de definitieve bouwtekening op te sturen met hierop de maten van de bouwmuren, dakhellingen en de gewenste overstek. Opstalan bepaalt dan op welke wijze de elementen het meest efficiënt kunnen worden geplaatst, waarbij dus met zo min mogelijk materiaalgebruik de technisch beste oplossing wordt aangeleverd. Passlack: “Dit kost de klant natuurlijk extra, maar hij bespaart de tijd die hij er zelf aan besteedt, en hij bespaart ook op eventuele faalkosten, want vanzelfsprekend dragen wij de verantwoordelijkheid voor onze eigen berekeningen.”

In de Dak Vlak methode kunnen de kopse zijden van de elementen op verschillende manieren worden afgeschuind aan de hand van de detaillering. De elementen worden nauwkeurig op de juiste lengte- en breedtemaat verzaagd. Indien benodigd wordt het paselement voorzien van een extra rib. Ten behoeve van hoek- en kilkepers wordt ook diagonaal gezaagd. Sparingen ten behoeve van dakramen kunnen eveneens worden aangebracht, inclusief eventuele extra ribben, slapers en ravelingen. De elementindeling blijft hetzelfde, ook al verschuift de plaats van de sparing. Dit betekent dat aan de zichtzijde de verdeling van de elementnaden gelijkmatig blijft.

Geen (scharnier)kappen

Dit is een uitgebreid servicepakket, reden waarom in de perceptie van de markt de methode vrijwel gelijk staat met prefab kappen. Donkers vertelt: “Prefab kappen zijn volledig vervaardigde daken, zoals scharnierkappen, inclusief panlatten, sparingen en dakramen. Wij houden ons echter niet bezig met het leveren van prefab kappen, maar met het leveren van dakelementen. De methode voorziet in een behoefte van de markt om het zagen van de elementen niet op de bouwplaats, maar in de fabriek plaats te laten vinden. Het gaat hier dus daadwerkelijk om een extra service, en niet om prefab kappen.”

Sparingen

Wel kan men desgewenst al vooraf sparingen in de elementen aanbrengen. En ter versteviging van de elementen kunnen extra ribben, slapers en ravelingen worden aangebracht. Donkers: “Dit geldt voor een gedeelte van ons assortiment, namelijk de DED, DSD en GTD-elementen, en daarmee zijn wij onderscheidend.”

De elementen kunnen overigens ook worden gekoppeld tot grootschalige segmenten, door middel van koppelstroken. “De productie van standaard dakelementen is geëvolueerd tot de gestandaardiseerde productie van maatwerkelementen,” besluit Passlack. “Dakvlak is niets meer en niets minder dan het Legopakket waarmee men dakelementen snel, eenvoudig en efficiënt kan aanbrengen.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam