Roofs 2010-02-18 Nieuwe URL/BRL voor verwerking zink en koper

De Zinkmeesters hebben de URL/BRL voor het verwerken van zink uitgebreid met de verwerking van koper en daarmee heeft de vereniging ook de kwaliteit van werken op het gebied van koperverwerking geborgd. De nieuwe URL/BRL is op 1 januari 2010 van kracht geworden. Deze ontwikkeling betekent een belangrijke nieuwe stap in het bestaan van de Zinkmeesters.

De ontwikkeling van de URL/BRL 5212 “Aanbrengen van zinken en/of koperen dak-, gevel- en gootconstructies” is in de loop van 2008 in gang gezet. Sinds november 2008 hebben de Zinkmeesters een nieuwe voorzitter. Henk Ruitenberg, directeur van zinkverwerkingsbedrijf Ruitenberg bv te Zwolle, heeft het stokje overgenomen van Kees Dickhoff van het Rotterdamse C.D.I. Dickhoff heeft de ontwikkeling van de nieuwe URL/BRL nog wel intensief begeleid, omdat het geen dossier betrof dat eenvoudigweg kon worden overgedragen. Roofs interviewde dus zowel de huidige voorzitter als zijn voorganger over inhoud en doel van de nieuwe URL/BRL.

Zink en/of koper

Veel leden van de Zinkmeesters hebben ook koperwerk in hun activiteitenpakket. Onder de leden en opdrachtgevers bestond de wens om ook deze activiteiten vast te leggen in een BRL zodat het koperwerk eveneens geborgd en verzekerd kon worden. De verwerking van koper verschilt niet of nauwelijks met die van zink, dit maakte de uitbreiding van de richtlijn relatief eenvoudig. Wel verschillen de materiaaleigenschappen van koper met die van zink, hier diende vanzelfsprekend in de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn rekening mee worden te gehouden. Na afstemming en informatie-uitwisseling met de verschillende instanties was er in november 2009 een definitieve URL/BRL “De verwerking van zinken en/of koperen dak-, gevel en gootconstructies”, die per 1 januari 2010 van kracht werd. “De formulering ‘en/of’ is wezenlijk,” aldus Ruitenberg. “Soms hebben onze leden een hele tijd bijvoorbeeld geen koperwerk onder handen, dat verschilt immers per periode. Het was van belang dat de activiteiten te allen tijde onder de nieuwe URL/BRL zouden vallen.”

Ruitenberg: “Met name bij verwerking op monumentale panden is het belangrijk dat de verwerker het KOMO-certificaat kan overleggen. Maar ook bij renovatie- en nieuwbouwprojecten, waarbij zink en koper dikwijls zorgen voor de esthetische uitstraling van het pand, is een kwalitatieve verwerking door een kundig verwerkingsbedrijf onontbeerlijk.” “Overigens ligt het in de lijn der verwachting dat op korte termijn, waarschijnlijk nog dit jaar, de NEN-normen voor het verwerken van koper en zink zullen worden aangepast,” voegt Dickhoff toe. “Aan de hand daarvan zal ook de URL/BRL moeten worden aangepast. Het is een voortdurend proces en de Zinkmeesters blijven de ontwikkelingen op de voet volgen om de kwaliteit van werken up to date te houden.”

Kwaliteitsborging

De Zinkmeesters zijn in 1992 op initiatief van zinkproducent Billiton (het latere NedZink) opgericht om de kwaliteit van de verwerking van zink te verbeteren en te borgen. Door het veelvuldig verkeerd aanbrengen van zink kreeg het materiaal te kampen met een negatief imago. De fabrikant benaderde 24 zinkverwerkende bedrijven waarvan de kwaliteit van werken de goedkeuring van de fabrikant wegdroeg. Met deze bedrijven werd de Zinkmeesters opgericht en de eerste kwaliteitseisen geformuleerd. Vervolgens hebben 16 van deze leden er werk van gemaakt de leden KOMO te certificeren, zodat de kwaliteit van werken transparant en inzichtelijk kon worden gemaakt en de leden hun opdrachtgever ook een verzekerde kwaliteit zouden kunnen bieden. Dit KOMO certificaat is een vereiste om als lid van de Zinkmeesters te kunnen fungeren; tevens geeft dit certificaat ook de mogelijkheid om een verzekerde garantie aan de opdrachtgever af te geven.

“De Zinkmeesters staan open voor ieder bedrijf,” vertelt Ruitenberg. “Wel stellen we bepaalde eisen voordat een bedrijf Zinkmeester kan worden. Indien een bedrijf aangeeft toe te willen treden tot de organisatie, zal dit bedrijf door onze toetsingscommissie worden gecontroleerd op o.a. de financiële situatie en zullen door het betreffende bedrijf uitgevoerde werken worden bezocht en beoordeeld op de kwaliteit. Zodra dit is goedgekeurd, wordt het bedrijf aspirant-lid. IKOB BKB zal het betreffende bedrijf opnieuw op deze onderdelen controleren en ook tijdens de verwerking beoordelen of dit conform de richtlijnen gebeurt. Als ook deze controle positief wordt beoordeeld, mag het bedrijf zich Zinkmeester noemen en dit predikaat ook met de buitenwereld communiceren. Deze externe controle staat er borg voor dat ieder aspirant lid objectief wordt beoordeeld op kennis, kunde en de kwaliteit van werken. Momenteel telt de vereniging 31 leden en is het imago van zink in de bouwwereld goed.”

In de loop der jaren is de BRL voor het verwerken van zink verder uitgebreid; zo geldt de richtlijn en het certificaat inmiddels ook voor geveltoepassingen. De uitbreiding naar koperwerk betekent een essentiële uitbreiding van het pakket van de Zinkmeesters. Men maakt in vervolg hierop ook werk van een uniforme opleiding voor zink- en koperverwerkers. Hierover zijn momenteel gesprekken gaande met BGA-Nederland en MDG. “Onder jongeren staat de installatie- en zinkverwerking goed aangeschreven,” aldus Dickhoff. “Bij het werken met deze materialen hoort wel een bepaalde mentaliteit die niet iedereen heeft. Je moet een vakidioot zijn. In de zomer vindt iedereen het leuk werk, maar degene die ook met half bevroren handen het werk met plezier staat te doen – dat is de echte ambachtsman!”

Nieuwe voorzitter

Kees Dickhoff, Zinkmeester vanaf het eerste uur en jarenlang voorzitter van de vereniging, heeft zich in november 2008 teruggetrokken uit het bestuur van de Zinkmeesters. Hij is nu ‘actief lid’ van de vereniging en staat de nieuwe voorzitter nog met raad en daad bij. Henk Ruitenberg werd na zijn studie bedrijfskunde in Groningen klaargestoomd voor het directeurschap van het familiebedrijf Ruitenberg en sinds 1999 voert hij bij dit bedrijf, dat momenteel acht medewerkers heeft, de directie. In 2003 werd het bedrijf lid van de Zinkmeesters en in 2006 is Ruitenberg toegetreden tot het bestuur. Hij ziet zijn voorzitterschap als een uitdaging: “Ik wil er graag toe bijdragen dat de Zinkmeesters een kwaliteitsorganisatie blijft die de ontwikkelingen op de voet volgt en de hoogste kwaliteit van werken blijft nastreven.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam