Roofs 2010-02-12 Geen excuus om onveilig te werken

Het nieuwe A-blad hellende daken werd op 28 januari 2010 tijdens Dak Event uitgereikt. Tijdens de uitreiking maakte Jan Boer, landelijk projectleider Bouw van de Arbeidsinspectie, de resultaten van de inspecties in 2009 bekend. John Kouwenberg (A&T Dakadvies) lichtte de inhoud van het A-blad nader toe.

Het was geen geruststellend beeld dat opsteeg uit het betoog van Jan Boer, waarbij hij de resultaten van de meest recente inspecties uiteen zette. Bij de in totaal 881 inspectiebezoeken (49% platte daken, 38% hellende daken, en voor het overige metalen, rieten en lood/zinken daken) bleek dat in zo’n 69% van de gevallen zaken niet in orde waren. Zo’n driekwart van de overtredingen was gerelateerd aan veilig werken. De rest waren overtredingen op het gebied van gezond werken.

60% van de geïnspecteerde daken werd uitgevoerd door een lid van een branchevereniging, maar de Arbeidsinspectie signaleerde weinig verschil tussen leden en niet-leden in de mate waarin de arbeidsomstandigheden op het dak goed geregeld waren. Er waren in het afgelopen jaar 427 stilleggingen en 170 boetes (449 waarschuwingen). Opvallend was verder dat in het afgelopen jaar ook 11 werknemers zijn beboet (de boete voor een werknemer komt overeen met een flinke verkeersboete). In deze gevallen constateerde de Arbeidsinspectie dat de werkgever alle voorzieningen had getroffen en afdoende voorlichting had gegeven, maar dat de werknemer hier bewust geen gebruik van heeft gemaakt. Het platte dak scoort het hoogst op het gebied van valgevaar; op het hellende dak zijn met name de overtredingen op het gebied van gevaarlijke stoffen een probleem. Bij metalen daken is de fysieke belasting een heet hangijzer. De Arbeidsinspectie is in gesprek met de respectievelijke brancheverenigingen om verdere verbetering in de situatie te brengen.

Nieuw was ook dat de Arbeidsinspectie de controles terugkoppelde met de gecontroleerde bedrijven. Hieruit bleek dat negen van de tien bedrijven de opgelegde maatregel als ‘redelijk’ kwalificeerde. Ongeveer 50% van de gecontroleerde bedrijven gaf aan dat de regels niet altijd duidelijk zijn.  Boer concludeerde dan ook dat het gepresenteerde A-blad een belangrijke rol kan en moet spelen in het verminderen van het aantal ongevallen, dat namelijk nog steeds veel te hoog ligt. Tenslotte bracht Boer het programma Arbeidsveiligheid aan, waarbij het Ministerie van SZW de veiligheidscultuur binnen bedrijven ondersteunt. Ook zal de Arbeidsinspectie zich in de toekomst meer richten op veelovertreders.

Het betoog van John Kouwenberg, een van de personen die nauw betrokken was bij de totstandkoming van het nieuwe A-blad Hellende Daken, sloot hierop aan. Kouwenberg ging kort in op de inhoud van het A-blad (zie hiervoor het artikel ‘Vernieuwd A-blad hellende daken gepresenteerd’ in Roofs 1-2010) en lichtte enkele items uit, zoals de wijzigingen m.b.t. werken bij harde wind. Bij windkracht 6 mag niet meer gewerkt worden met rolsteigers of ladders, en bij windkracht 7 mag niet meer worden gehesen en mag geen dakwerk meer worden uitgevoerd. Maar bij het meten van de windkracht op het dak kan het bijvoorbeeld voorkomen dat men niet meer mag werken aan de stuwzijde van het dak, maar dat men wel kan doorwerken aan de luwzijde van het dak, omdat daar de windkracht minder is.

Kouwenberg gaf aan dat het nieuwe A-blad een helder geschreven en logisch opgezet document is geworden, en dat er daarom geen excuus is voor bedrijven om de regels niet te kennen of te begrijpen. Hij onderschreef de opmerking van Boer, dat iedereen in de hellende dakenbranche het A-blad aandachtig dient te lezen, en al in de voorbereiding rekening moet houden met, en investeren in, de maatregelen zoals in het A-blad beschreven. Controleer vervolgens of dit in de praktijk is gebeurd en pas knelpunten aan. Hans Crombeen van FNV Bouw voegde hier in zijn presentatie aan toe dat het een goede zaak zou zijn als veiligheid uit de concurrentiesfeer wordt gehaald. Als veiligheid een vast onderdeel wordt van de aanbesteding, wordt voorkomen dat partijen die wel veilig werken een slechtere concurrentiepositie hebben t.o.v. bedrijven die daar geen aandacht aan besteden. De goede bedrijven worden hierdoor immers in de verleiding gebracht een volgende keer de veiligheid óók te laten zitten, en dit moet worden voorkomen.

Ter afsluiting van de sessie reikte dagvoorzitter Jan Warning, directeur Arbouw, het nieuwe A-blad hellende daken uit aan Jan Weijers, voorzitter van HHD.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam