Roofs 2010-01-03 Feiten

“Laten we deze maatschappelijke discussie voeren op basis van feiten!” Behalve dat u deze opmerking bijna dagelijks in de journaals en actualiteitenprogramma’s kunt beluisteren, kon u hem ook lezen in het decembernummer van Roofs. Om precies te zijn, in het artikel van Pieter Hartog van Rockwool Benelux. Hij schreef dat artikel als reactie op het artikel van Frank Donkers van Kingspan, dat weer een reactie was op - enzovoorts.

Het betreft een discussie over de brandveiligheid van isolatiematerialen; een niet onbelangrijk onderwerp, gezien de diverse grote branden die in de afgelopen jaren hebben gewoed, die grote gevolgen hebben gehad en waar de toegepaste isolatiematerialen al dan niet een rol in hebben gespeeld. De discussie over de bijdrage van isolatiematerialen blijft een beetje een welles-nietes discussie, hetgeen Hartog de uitspraak ontlokte dat de discussie op basis van feiten moet worden gevoerd. De discussie is in Roofs inmiddels gesloten, maar op www.dakweb.nl vindt u bij de online artikelen van ons januarinummer de uitgebreide reactie van Donkers. Daarin onderschrijft hij dat de discussie op basis van feiten moet worden gevoerd.

Feiten. Zodra er commerciële belangen gaan meespelen, of wat voor belangen dan ook, is het problematisch wat een feit is en wat niet. Bijvoorbeeld wat de brandclassificatie is van een isolatiemateriaal. B, zegt de één. D, zegt de ander. En in een ander verband liep de discussie over de isolerende eigenschappen van reflecterende folies hoog op. Wat feit is, verschilt kennelijk per situatie. Het hangt af van wie er op welk moment en met welke methode onderzoek naar heeft gedaan. Wat feit is, is afhankelijk van degene die het ‘feit’ presenteert. Zelfs als de rechter uitspraak heeft gedaan en onomwonden heeft gezegd: “Het feit is zus, en niet zo!” – dan nog blijft degene die zei dat het feit ‘zo’ was zeggen: “Het feit is zo (en misschien een heel klein beetje zus).”

Niks nieuws onder de zon: iedereen weet dat, en het is allemaal heel begrijpelijk, zelfs logisch. Maar voor een opdrachtgever die een pand wil bouwen dat aan bepaalde eisen moet voldoen, is het nogal lastig. Voor welk materiaal moet hij nu kiezen? Hoe weet hij nu zeker dat het materiaal dat hij toepast inderdaad de gewenste kwaliteiten heeft? Onderzoeksbureaus varen wel bij die onzekerheid. Een inmiddels onafzichtelijke reeks verklaringen, rapporten, certificaten, etc. moeten de kwaliteiten van materialen inzichtelijk maken. Maar als voor de ene opdrachtgever van het onderzoeksbureau het resultaat zus uitvalt, en voor de andere zo, dan is hier natuurlijk nog niet zoveel mee opgeschoten. Helemaal waterdicht is zo’n rapport of verklaring dus kennelijk nooit. Met al die discussies ‘op basis van feiten’ is de opdrachtgever kortom nog niet geholpen. Hij krijgt immers alleen een eenduidig antwoord op zijn vraag als hij naar één partij luistert.

Uiteindelijk geeft dus altijd het vertrouwen de doorslag. Vertrouwen van de opdrachtgever in het onderzoeksinstituut, vertrouwen van de opdrachtgever in degene die de resultaten communiceert. En dat vertrouwen kan eigenlijk alleen gewonnen worden door duidelijk de gekozen (onderzoeks)methode te communiceren, en te beargumenteren waarom dat de juiste methode is. De opdrachtgever kan dan zelf zijn afweging maken. Het simpele volstaan met het noemen van het betreffende onderzoeksinstituut, zoals dikwijls gebeurt, is dan eigenlijk niet voldoende. De opdrachtgever wil best geloven dat het hier om een gerenommeerd onderzoeksbureau gaat met een respectabele staat van dienst. Maar daar staat een ander gerenommeerd instituut tegenover dat weer iets heel anders zegt aan te kunnen tonen.

Vertrouwen bouw je alleen op door een persoonlijke relatie met de klant op te bouwen. Daarom zijn vakbeurzen zo belangrijk. Eind deze maand vindt in de Evenementenhal Gorinchem te Gorinchem de vierde editie van de dakenbeurs Dak Event plaats. Het is een relatiebeurs waar men veel gelegenheid krijgt het contact met klanten, opdrachtgevers en leveranciers te onderhouden. U heeft nu het beursnummer van Roofs in handen waarin u, naast allerhande informatie over de beurs en wat er zoal te beleven is, ruime informatie vindt over de daar aanwezige exposanten. Leest u het eens rustig, en als u er iets interessants tussen ziet: zoek de betreffende exposant eens op. Laat u uitgebreid voorlichten over de verschillende producteigenschappen en waar die eigenschappen goed voor zijn. Zoek ook de concurrent eens op en luister eens naar hem. En bepaal vervolgens wat voor u interessant is en wat niet. De feiten spreken volgens de zegswijze voor zich, maar het kan geen kwaad als iemand er af en toe eens wat uitleg bij verschaft.

Edwin FagelDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam