Roofs 2009-10-03 Dakenergie

Het toekomstige dak lijkt een eminente rol te spelen als energiecentrale. Naast een locatie voor zonnecollectoren, zonnecellen of windenergie blijkt zelfs dat ook het groene dak stroom kan gaan produceren.

Op de universiteit Wageningen is het eerste elektriciteit producerende groendak op een gebouw geplaatst. Het blijkt mogelijk te zijn stroom op te wekken op elke plaats waar planten groeien. Planten maken onder invloed van zonlicht organische verbindingen aan. Deze organische verbindingen maken het mogelijk dat planten groeien. Het deel dat de plant niet voor zijn groei nodig heeft, wordt via de wortels uitgescheiden. Aan de wortels groeien van nature bacteriën die deze verbindingen afbreken. Bij het afbreken van deze bacteriën ontstaan elektronen welke geoogst kunnen worden.

De elektriciteit die opgewekt wordt heeft een laag voltage waardoor deze niet gevaarlijk zou zijn. De verwachting van de onderzoeker is dat in de zomer van 2010 een mobiele telefoon met een paar plantjes opgeladen kan worden. Theoretisch zou een groendak maximaal drie Watt vermogen per m2 moeten kunnen leveren.

Zo kan het groene dak naast waterbuffering, waardoor de riolering kan worden ontlast, als energiecentrale geëxploiteerd worden.

Ik vraag me af of het onderzoek naar dit soort ideeën prevaleert boven onderzoek naar mogelijkheden gebouwen integraal zuiniger te maken.

Er wordt namelijk beweerd dat gebouwen tot 40 % van alle energie gebruiken voor ventileren, verlichten, koelen of verwarmen. Het mag duidelijk zijn dat dit mede leidt tot milieuvervuiling en uitputting van onze energievoorraden. Om dit percentage te verminderen is een nieuwe, meer integrale benadering van het gebouwontwerp noodzakelijk, waarin vooral de installatietechnicus een belangrijke rol speelt.

Het zou mogelijk moeten zijn dat gebouwen meer energie produceren dan consumeren. Meerdere toepassingen zijn al beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de bodem als energiebuffer. Het lijkt mij voor de hand liggend dat we de ideeën met de grootste duurzame winst voorrang geven.

In algemene zin valt mij op dat onderzoek en maatregelen “gestuurd” worden door de grote energiemaatschappijen. Het is een illusie dat wij als dakenbranche of als consument ook maar de geringste invloed hebben op ons energieverbruik en nog belangrijker de daaraan gerelateerde kosten.  De energiemaatschappijen dicteren.

Binnen de dakenbranche speelt in het kader van energiebesparing de discussie over de toepassing van een witte of zwarte kleur van het dakbedekkingsysteem. De witte kleur is vooral interessant in de zomerperiode om energie te besparen op het verbruik van de luchtbehandeling (airco).

In de winterperiode is er juist een voorkeur voor een zwarte kleur om zoveel mogelijk zonnewarmte op te nemen waardoor er bespaard kan worden op de stookkosten. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat beide elkaar qua besparing opheffen en alleen toepassing van een kameleonachtige dakbedekking leidt tot een evidente besparing.

Het is dus maar net hoe, of door wie, het wordt gepresenteerd.
Zo doet de overheid haar best om iedereen met fiscale maatregelen, vooral van toepassing op de lease-autorijders, in een hybride-auto te krijgen en word je gestraft wanneer je niet meedoet. Ik denk dat ze er aan voorbij gaan dat hybride auto's minder milieuvriendelijk zijn dan wordt aangenomen.

De werkelijke CO2-uitstoot ligt een stuk hoger dan fabrikanten en overheden voorspiegelen, doordat de meeste hybrides als leaseauto worden gebruikt. Die rijden aanzienlijk meer kilometers op de snelweg en daar gebruiken ze hun benzinemotor in plaats van de veel schonere elektrische motor.

Zo blijkt uit berekeningen die voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft gemaakt, dat de zuinigste en schoonste dieselauto van dezelfde klasse minder CO2 uitstoot dan hybride auto's als de Toyota Prius en de Honda Civic of Insight.

Het mag duidelijk zijn dat de doelstelling en het streven de CO2 uitstoot van auto’s te halveren lovenswaardig is. Het is immers zo dat iedere liter die in een auto gaat er aan de andere kant weer als anderhalve kilo CO2 uitkomt.

Dit betekent volgens mij dat je, wil je de doelstelling halen de CO2 uitstoot te halveren, het brandstofverbruik moet halveren. Je kunt je afvragen hoe reëel het is de gemiddelde gezinsauto 1 op 40 te laten rijden.

Kunt u het nog volgen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het spoor bijster ben en alleen maar vaststel dat ondanks alle door mij persoonlijk gerealiseerde bezuinigingen ik er maar geen geld aan over houd.

 

Nic-Jan BruinsDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam