Roofs 2009-07-16 De dakdekker kan het groendak ook zelf aanleggen

De aanleg van groene daken (extensieve begroeiing of vegetatiedaken) is niet alleen iets voor gespecialiseerde bedrijven of hoveniers. De dakdekker kan eenvoudig zelf groene daken aanleggen. De diverse leveranciers hebben hier alle een speciaal systeem voor in het assortiment. In dit artikel een overzicht.
 

De markt voor groendaken is momenteel gunstig. Groendaken zorgen voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, ze bufferen water, verminderen de belasting van het riool en verhogen de biodiversiteit. Vanwege deze eigenschappen biedt de overheid subsidiemogelijkheden voor de aanleg van groene daken. In de gemeentes Groningen, Tilburg, Rotterdam, Den Haag  en Breda worden deze subsidies al aangeboden en ongetwijfeld zullen andere gemeentes volgen. In Roofs staan vaak fraaie voorbeelden beschreven van wat er allemaal met een groendak mogelijk is. Dit is natuurlijk specialistenwerk, maar veel extensieve groendaken zijn eenvoudig door de dakdekker aan te leggen. De diverse aanbieders van groendaksystemen hebben hiertoe een speciaal systeem in het assortiment. De verschillende systemen worden in dit artikel beschreven.

 

Nophadrain Groendaksystemen
Te beginnen bij het systeem van Nophadrain. De leverancier en tevens fabrikant uit Kerkrade heeft de drainagebanen ND 5+1 en ND 4+1 op rol beschikbaar. Op deze manier worden alle functies van de dakopbouw van een groendak samengevoegd in één product.  Het geheel bestaat uit een polypropyleen filterlaag, een drainagelaag, een waterreservoir en een scheidings- en beschermingslaag. Een rol heeft een oppervlakte van 25 of 40 m² en een dikte van ca. 25 resp. ca. 12 mm. Met een gewicht van 25 kg is de rol eenvoudig door één persoon te hanteren en te verwerken.

De werkwijze op een bestaand plat dak met een bitumen dakbedekking is als volgt. Men zorgt allereerst dat het dak bezemschoon is. Vervolgens positioneert men de drainagelaag op de juiste plaats en rolt men hem uit. Aan de randen wordt de drainagelaag op maat gesneden. De volgende baan wordt ernaast uitgerold en de banen worden tegen elkaar aan geschoven, waarbij de overlap van de filtervliezen zorgen voor een goede verbinding. Dakdoorvoeren kunnen eenvoudig worden uitgesneden.

Met de kunststof Greenliner kantopsluitprofielen, voorzien van klittenband, kan vervolgens recht of in een ronde vorm op het filtervlies als afscheiding worden aangebracht tussen het substraat en het grind dat als de vegetatievrije zone dient. De vegetatievrije zones (o.a. rond de dakdoorvoeren) worden aangevuld met grind, op het vegetatiedak wordt het substraat in 20 liter zakken aangevoerd en met een dikte van 5-8 cm gelijkmatig over het dak verdeeld. Hier kan men sedumpluggen (circa 16 stuks per m²) in, of vegetatiematten op aanbrengen. Het groendak is hiermee eenvoudig en snel aangelegd. Dit systeem weegt gemiddeld 13 kg/m² per cm bouwhoogte en heeft een drainagecapaciteit volgens DIN 4095.

 

ZinCo Benelux: Fixodrain XD 20
ZinCo Benelux heeft speciaal voor de dakdekker een snel toepasbaar systeem ontwikkeld op basis van de Fixodrain XD 20. Dit element wordt op rol van 20 m2 geleverd en is reeds voorzien van een gecacheerd filtervlies. De banen worden d.m.v. de in elkaar sluitende noppen aan de lange zijde aan elkaar verbonden. Zodoende ontstaat er een doorgaande beschermlaag voor de dakbedekking die het aanbrengen van een beschermdoek overbodig maakt.

Hierdoor kan de XD 20 direct op de dakbedekking aangebracht. Deze methode bespaart handelingen en zo arbeidskosten zonder het risico dat de dakbedekking beschadigd raakt. De Fixodrain XD 20 heeft de door ZinCo ontwikkelde waterhoudende en afvoerende reservoirs. Hierdoor wordt water gebufferd zonder dat dit ten koste gaat van de drainage. De drainage is conform DIN EN ISO 12 958  (bij 1 % afschot 0,20 l/(S.M.)) en wordt gewaarborgd middels het doorgaande drainageprofiel die geïntrigeerd is in de XD 20. Op het voorgecaheerd filterdoek kan het substraat met een dikte van 5 cm worden aangebracht, waar vervolgens de dakdekker de beplanting in de vorm van voorgekweekte matten (rol van 2 m2) kan aanbrengen. Voor de meer groen aangelegde dakdekker kan de beplanting als losse inplant, de zogenaamde multitops of sedumprossen (stekjes) worden aangebracht.

Een XD 20 rol heeft een oppervlakte van ca. 20 m², een hoogte van ca. 20 mm en een gewicht van 1 kg/m²; het totale systeem weegt 85 kg/m2 waterverzadigd.

 

Optigroen Economisch Dak en Lichtgewicht
Leverancier Optigroen heeft twee systemen in het assortiment die eenvoudig door de dakdekker kunnen worden aangelegd, namelijk het ‘Economisch Dak’ en het ‘Lichtgewicht Dak’.

Het Economisch Dak is een systeemoplossing die eenvoudig is aan te brengen, een relatief kleine verscheidenheid aan beplanting heeft en onderhoudsarm is. Er zijn twee methoden. De eerste methode is geschikt voor daken van 0-5° en bestaat uit een bescherm- en absorptievlies type RMS 300 (500) ter bescherming van de waterdichte laag en de waterabsorptie. Hier bovenop wordt een drainageplaat type FKD aangebracht voor de afvoer van het water en ter voorkoming van waterstuwing bij daken zonder afschot of bij grote stromingslengten. Vervolgens wordt hier 8 cm substraat op aangebracht (type M*) dat wordt ingezaaid met een zaadmengsel van diverse grassen en kruiden. Men kan eventueel, als de helling groter is dan 1° het gepatenteerde Triangel drainagesysteem toepassen, een drainagesysteem dat zorgt voor een snellere afvoer van het water (24 l/m) en is uitgerust met een combicontroleschacht.

Het Lichtgewicht Dak is ontwikkeld voor daken waar het gewicht van het groendak licht moet blijven (met water verzadigd heeft het pakket een gewicht van 20-25 kg/m²). Het verschilt van het Economische Dak door toepassing van het Optigroen-licht substraat waarmee een lichter gewicht maar toch een hoge waterabsorptiecapaciteit wordt bereikt. Hier bovenop wordt de Optigroen vegetatiemat type SM/G aangebracht. Een alternatieve methode is het Lichtgewicht Dak aan te brengen op het bescherm- en absorptievlies type RMS 900; deze zorgt voor wateropslag door capillaire werking en de drainagemat type EV.

Vanzelfsprekend dient men er bij stil te staan dat een groendak altijd onderhoud nodig heeft. De frequentie hiervan dient men in samenspraak met de leverancier vast te stellen.

De vraag naar groendaken zal door de huidige aandacht en diverse maatschappelijke ontwikkelingen alleen nog maar toenemen. De dakdekker kan door toepassing van deze systemen dus eenvoudig zijn markt verbreden.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam