Roofs 2009-06-14 “Overheid moet snel concrete maatregelen nemen”

De gevolgen van de Kredietcrisis voor de ­dakenbranche zullen naar verwachting na de bouwvak pas echt merkbaar worden. Nu de bouwvak in zicht komt wordt de vraag relevant hoe de dakenbranche hier mee om zal gaan. In een serie artikelen stelt Roofs verschillende mensen uit de dakenbranche deze vraag. In dit tweede deel managing director Pieter Hartog van Rockwool Benelux.

 

Sinds 2007 is Pieter Hartog managing director bij Rockwool Benelux, na acht jaar diverse management functies te hebben vervuld bij vloerproducent Forbo uit Krommenie. De Roermondse producent van steenwol isolatiematerialen is een grote speler in de bouw en de dakenbranche, maar ook voor specialistische steenwol producten voor de bouw, technische isolatie en zelfs de agrarische sector. Hoe staat Rockwool er momenteel voor? Welke ontwikkelingen verwacht Hartog voor de komende periode en hoe zal het bedrijf hierop anticiperen?

 

Markt
Het woord ‘crisis’ gebruikt Hartog niet zo graag: “We moeten oppassen dat het geen self-fulfilling prophecy wordt. Zodra mensen roepen dat we een crisis beleven, gaan ze zich ernaar gedragen en dan krijg je de crisis vanzelf. Maar de cijfers liegen er niet om, we kunnen het erover eens zijn dat we te maken hebben met een sterk krimpende markt en het ligt voor de hand dat ook wij daar de gevolgen van gaan merken. We zitten in een business met een redelijk lange pijplijn, de gevolgen van de Kredietcrisis voor onze sector zullen waarschijnlijk pas na de bouwvak echt voelbaar zijn. Momenteel mogen we niet ontevreden zijn over de huidige ontwikkeling van ons bedrijf binnen de krimpende markt. Dat heeft ermee te maken dat we in verschillende markten actief zijn. In alle segmenten in de bouw nemen we momenteel een krimp waar, maar in de agrarische markt en bij specialistische toepassingen presteren we nog steeds relatief goed.”

De steenwolproducent is actief in 22 landen. Is in al deze landen dezelfde trend waarneembaar? “Wij hebben een lokale focus op de markt: wij houden voornamelijk de Duitse markt in de gaten omdat deze markt vergelijkbaar is met die in de Benelux. Wij zien dat de Duitse markt zich momenteel stabiliseert en wat op lijkt te krabbelen. De Nederlandse markt maakt die beweging nog niet. Dat heeft mogelijk ook te maken met de trage reactie van de Nederlandse overheid.”

 

Overheid
Hartog vervolgt: “Ik vind het hoogst zorgwekkend dat we zo weinig concreet iets horen over stimuleringsmaatregelen. Het is van het grootste belang dat de overheid nu snel schakelt en haar prioriteiten bepaalt zodat de industrie weet waar zij zich op kan richten. Als men bijvoorbeeld de milieudoelstellingen voor 2020 wil halen, moeten hiertoe stimulerende maatregelen worden genomen. Maak die kenbaar en ga ermee aan de slag. Het moet sneller, het moet concreter! Want het duurt minimaal een jaar voor de bouw daar überhaupt iets van merkt. Door te lang te wachten met het nemen van maatregelen loop je het risico dat je de crisis met zes tot twaalf maanden verlengt.”

Om de milieudoelstellingen te halen, dient duurzaam bouwen te worden gestimuleerd. Hoe stelt Hartog zich de maatregelen hiertoe voor? Dient bijvoorbeeld de bouwregelgeving te worden aangepast? “Ik ben geen voorstander van dwingende maatregelen. Onze bouwcultuur is in vergelijking met de Duitse meer ingericht op de eigen verantwoordelijkheid van gebouweigenaars en investeerders. Zij moeten de uiteindelijke keuzes maken en dat is goed. Wel verwacht ik dat de overheid de relevantie van de verschillende onderwerpen tegen elkaar afweegt en dat prioriteiten worden gesteld. De markt zal dit vervolgens invullen. Tevens dient ervoor gezorgd te worden dat hoogwaardigheid wordt gestimuleerd door aan kwaliteitseisen vast te blijven houden, want dat zorgt ervoor dat de markt op een gezonde manier kan blijven functioneren.”

“Wij promoten dat men duurzaam moet blijven investeren en geen afbreuk moet doen aan de kwaliteit. Het bewustzijn is er wel bij opdrachtgevers, de grote uitdaging is dat men zich niet moet laten verleiden om het goedkoop op te willen lossen. In tijden van crisis investeren de gezonde partijen in kwaliteit, en laten zich niet leiden door prijzenslagen. Daarom zou ik de opdrachtgevers op het hart willen drukken te blijven kiezen voor kwaliteit. Wat betreft duurzaamheid is het belangrijk er eerst voor te zorgen dat men zo min mogelijk energie gebruikt, en pas daarna te zorgen voor installaties die energie op een alternatieve manier kunnen opwekken. We moeten de TRIAS energetica in ere houden.”

 

Brandveiligheid
Door hier ondubbelzinnig op in te zetten d.m.v. het stimuleren van onafhankelijk onderzoek en het opzetten van opleidingen, kan de overheid volgens Hartog een belangrijke rol spelen in het vergroten van het risicobewustzijn van de markt. Brandveiligheid wordt veel genoemd, maar de misverstanden zijn nog legio. Hier heeft Rockwool al enige tijd haar marketinguitingen op gericht en binnen de isolatiebranche wordt al geruime tijd discussie gevoerd over de meest brandveilige methode om te isoleren. Hartog pleit ervoor eerst alle informatie hierover te verzamelen en op basis daarvan de discussie te voeren.

“Momenteel gaat de industrie op basis van deelinformatie rollebollend over straat en daar wordt niemand wijzer van. Men richt de pijlen op elkaar terwijl de energie beter kan worden gestoken in de kennis voor de gebruiker, de eigenaar, het individu en dus de markt. Onlangs stelde Rudolf van Mierlo van TNO nog tijdens het Congres Brandveiligheid 2009 dat we nog te weinig weten over het brandgedrag van materialen. Laten we proberen de argumenten scherper te krijgen op basis van de juiste informatie. Rockwool stelt haar kennis graag ter beschikking.”

In reactie op de opmerking van Frank Donkers van Kingspan Insulation in Roofs 2009-4 dat aan steenwol stoffen worden toegevoegd die juist een bijdrage leveren aan brand verwijst Hartog naar de Europese Brandclassificatie A (onbrandbaar) waar meer dan 90 % van de producten van Rockwool onder vallen. “Alle eigenschappen van onze materialen zijn vastgelegd in de productspecificaties dus iedereen weet wat voor product men koopt. De discussie over de vraag of isolatieproducten op zichzelf moeten worden beoordeeld, of in hun (eind-)toepassing, leidt naar mijn mening af van het eigenlijke onderwerp, en dat is risicobeperking voor de investeerder. Als je het over de toepassing hebt, heb je het over de keuze van de investeerder – terwijl de discussie gaat over de vraag in hoeverre sommige materialen risicoverhogend en andere risicoverlagend zijn. Wij proberen deze discussie zo zuiver mogelijk te voeren en wij hebben ook bewijzen voor onze argumenten.”

 

Toekomst
Hartog geeft aan de toekomst van Rockwool positief in te zien. “We zijn een gezond bedrijf. We komen binnenkort met een aantal nieuwe producten waar we hoge verwachtingen van hebben. Indien economisch herstel lang op zich laat wachten zullen we mogelijk de organisatie moeten aanpassen - maar dat doen wij al op continue basis. We zijn intern flexibel ingericht en zijn daarom in staat om variaties  in  volume vrij soepel op te vangen zonder dat het teveel pijn gaat doen. Wij werken met name in de productie met vrij veel tijdelijke krachten die we flexibel in kunnen zetten omdat we relatief veel seizoensgebonden producten in ons aanbod hebben. We kunnen bij wijze van spreken het ene gat met het andere vullen. Maar ik wil niet beweren dat wij deze periode zonder slag of stoot door zullen gaan komen, want dat is niet zo. We hebben allemaal te maken met dezelfde markt en die ontwikkelt zich op dit moment niet gunstig.”

Over de duur van deze crisis durft Hartog geen stellige uitspraken te doen. “De experts zijn daar niet duidelijk in, dus laat ik me daar ook maar niet aan wagen. Ik vermoed dat we nog wel een behoorlijke periode te maken zullen hebben met de verkoopniveaus zoals we die nu kennen. Duidelijk is dat er op dit moment nog geen tekenen van herstel zijn waar te nemen en dat er nog geen concrete maatregelen worden genomen om het tij te keren. Aan de andere kant zijn landen als Nederland en België goed in staat om grote stappen te maken als het vertrouwen eenmaal is herwonnen. De kennis en infrastructuur blijven gewoon aanwezig. Maar goed, het blijft koffiedik kijken.”

Ook Rockwool zal de komende periode dus moeten gebruiken om een tandje bij te schakelen. “We moeten blijven proberen ons te onderscheiden op het gebied van leveringsservice, technische service en de prijs/kwaliteitverhouding,” besluit Hartog. “En een goed relatiebeheer blijft natuurlijk uiterst belangrijk. De toekomst is momenteel onzeker, maar als de overheid nu op korte termijn zijn verantwoordelijkheid neemt, zie ik de ontwikkelingen niet somber in.”

 

Volgende maand in deel 3 van de serie artikelen over de Kredietcrisis een interview met Sander Kuijpers en Yvonne van Genugten, sectormanagers Bouw
van de Rabobank.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam