Roofs 2009-03-19 Veilig werken zonder overlast

Het studentencomplex Hoogeveldt in Nijmegen wordt momenteel voorzien van een nieuw dak. Vraag bij dit project was voor het dakdekkerbedrijf Gommers Nijmegen bv hoe dit op een veilige manier kon worden uitgevoerd met een minimum aan overlast voor de bewoners. Het bedrijf werd hiertoe in staat gesteld door het hekwerksysteem van Roof Safety System (RSS) toe te passen.

Het studentencomplex staat in het centrum van Nijmegen en valt onder het beheer van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN). De stichting voert in het kader van groot onderhoud momenteel enkele dakrenovaties uit op een aantal studentencomplexen. Bij een eerder project werd het gehele complex in de steigers gezet. Behalve dat dit veel overlast oplevert, zowel voor de bewoners als voor de situatie op het maaiveld, is het ook nog eens gevaarlijk i.v.m. insluipers. Daarom was Tom Jegen van het technische beheer van de SSHN voor het complete Hoogeveldt op zoek naar een andere oplossing.

Het dak, met een totale oppervlakte van 7500 m², bestaat uit asbesthoudende golfplaten en dient volledig te worden gesaneerd en te worden vervangen door nieuwe golfplaten. Ook dient het aanvullend te worden geïsoleerd, zodat de Rc-waarde op 4 m² k/w voor de totale dakconstructie uit zal komen. Tevens worden nieuwe Gorter dakluiken geplaatst en diverse veiligheidsvoorzieningen volgens richtlijnen Stichting Veilig Dak voor latere onderhoudswerkzaamheden op het dak, zoals een aluminium loopbrug onder de nok en daarbuiten aanhaakogen waar men zich aan kan zekeren.

 

Hekwerksysteem
Om de werkzaamheden op een veilige manier uit te voeren, moest een dakrandbeveiling worden aangebracht. En omdat het dak een helling van 10° had, was het niet mogelijk een standaard hekwerk neer te zetten. Daarom is gekozen voor toepassing van een RSS-systeem. Jan Bakker van RSS bv uit Venlo legt het systeem uit: “RSS is een hekwerksysteem dat in de dakgoot wordt gehaakt en met een staander steunt tegen de gevel. Eventuele krachten die op het hekwerk worden uitgeoefend worden afgedragen op de gevel en de kantplank bij de dakgoot. Het systeem is licht en stapelbaar, dus eenvoudig te vervoeren, en gemakkelijk te plaatsen op zowel het hellende als het platte dak. Het is ook op daken toepasbaar met een overstek van 1 m.”

Bakker vervolgt: “Het systeem is ook toepasbaar op instabiele goten omdat de krachten worden afgedragen op de gevel, en niet op de goot. Het systeem vormt één geheel en zal dan ook te allen tijden een zekere beveiliging bieden. Het systeem is gecertificeerd volgens de Europese norm EN 13374 klasse C en wordt dan ook internationaal op de markt gebracht. In het buitenland is het systeem een succes. De Nederlandse markt is behoudender.”

“We hebben gefaseerd gewerkt en telkens 700 m² van het dak in het hekwerk gezet,” vertelt Gommers. “Het systeem is snel om te hangen en zodoende is er snel mee te werken. Het dak is door de loopbrug en het aanhaaksysteem veilig geworden om op te lopen en te werken. Het geheel is door een extern keuringsinstituut op veiligheid gecontroleerd en we kregen complimenten voor de manier waarop we de veiligheidssituatie op dit dak hadden geregeld. Dat heeft natuurlijk primair te maken met de bereidheid van de opdrachtgever om in veiligheid op het dak te investeren. Met het aanbrengen van de loopbrug en de ankerpunten is de veiligheid op het dak nu permanent geregeld.”

 

Dakrenovatie studentenhuis SSHN Nijmegen
Opdrachtgever: Stichting SSHN
Uitvoering: Gommers Nijmegen bv
Leverancier veiligheidssysteem:
RSS bv te Venlo

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam