Roofs 2008-06-21 Praktijksituaties valgevaar nader uitgelicht (3)

Peter van Houtum, Dak RI&E-adviser van het dakdekkerbedrijf Gebr. Janssen te Beugen, zet in drie artikelen uiteen wat de consequenties van de regelgeving m.b.t. veilig werken op hoogte zijn. In dit laatste deel aandacht voor kabels en kabeldozen op het dak, en doorvalgevaar bij gebogen lichtkappen.

Kabels en kabeldozen
Op veel daken staan mechanische apparaten op het dak. Deze apparaten hebben electriciteit nodig, waardoor kabels en kabeldozen op het dak voorkomen. Zie hiervoor de voorbeelden op bijgaande foto’s. Struikelgevaar tijdens het werken en lopen op deze daken is aanwezig.

Advies
Om struikelgevaar te verminderen dienen looppaden op het dak zodanig gesitueerd te zijn dat deze bij voorkeur niet kruisen met kabels en kabeldozen. Indien mogelijk, bijvoorbeeld bij groot onderhoud, kunnen kabels onder het dak worden weggewerkt. Zolang dit niet het geval is, dienen de kabels en kabeldozen duidelijk gemarkeerd te zijn. Ze moeten goed opvallen.
Dit kan bijvoorbeeld middels het verven van de kabeldozen in een rode kleur (liefst zo fel mogelijk) en de kabels te voorzien van een rode ommanteling. De kleur rood geeft hierbij het gevaar aan. Het geheel dient te worden ondersteund door pictogrammen waarop struikelgevaar staat aangegeven.

Doorvalgevaar bij gebogen lichtkappen
Midden op het dak van een wooncomplex is een constructie met gebogen lichtkappen aangebracht. De lichtkappen voldoen niet aan de normen van constructieve veiligheid. Dit houdt in dat bij een val een persoon door de constructie heen kan vallen. Doorvallen is derhalve een reëel gevaar!

Advies
Om het lopen en werken in de nabijheid van de lichtkappen veilig uit te voeren zijn er twee opties. De keuze is afhankelijk van de gewenste eindsituatie op het dak na een risico-inventarisatie en  -evaluatie.

De eerste optie is de lichtkap afschermen middels een hekwerk of leuningen. Op deze wijze kan de lichtkap opgenomen worden in de veilige zone op het dak. De veilige zone is de zone waarin er geen risico op vallen is.

De tweede optie is het valgevaar aangeven middels markeringen. Bij het lopen en werken moet  men vanwege het valgevaar altijd aangelijnd zijn in de gevarenzone. Dit moet goed aangegeven zijn, bij voorkeur ook middels pictogrammen.

Het aanbrengen van een constructie aan de onderzijde van de lichtkappen die een gevallen persoon kan opvangen is geen goede optie. Het probleem hierbij is dat een persoon die valt zich kan verwonden aan de breukranden van het daklicht.    

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam