Roofs 2008-04-28 Latchways voor het hellende dak

Het Latchways valbeveiligingssysteem is een individueel systeem voor toepassing op platte daken. Na jarenlange ontwikkeling heeft men de dakankers ook geschikt gemaakt voor toepassing op het hellende dak. Voor de vermarkting van dit systeem is een nieuwe onderneming in het leven geroepen: TopTrust. Het systeem werd gepresenteerd tijdens de BouwRAI in Amsterdam.

Het heeft de voorkeur ervoor te zorgen dat het dak met een helling > 40° niet, of slechts bij hoge uitzondering, betreden hoeft te worden. Voor hellende daken kan dit dus betekenen: de dakpannen middels panhaken zodanig zeker te bevestigen, dat de kans op schuiven, klepperen of erger bij stevige wind minimaal is. Het Bouwbesluit schrijft dit ook voor.

Maar veel hellende daken hebben installaties en voorzieningen die onderhoud behoeven. Het dak zal dan dus alsnog met enige regelmaat moeten worden betreden. Om dit veilig te doen, zijn dus maatregelen nodig. Ook voor het hellende dak geldt, dat collectieve beveiliging de voorkeur geniet. In voorkomende gevallen kan individuele valbeveiliging worden toegepast. Voor het hellende dak zijn inmiddels verschillende systemen voor individuele valbeveiliging beschikbaar. Voor het platte dak is Latchways een gerenommeerde naam. De Engelse fabrikant heeft samen met het nieuw opgerichte TopTrust een systeem ontwikkeld waarmee de bekende ankerpunten ook op het hellende dak kunnen worden toegepast. Het systeem is voor de Nederlandse markt beschikbaar via TopTrust bv.

 

Werklijn en veiligheidslijn
Het systeem bestaat uit het bekende Latchways ankerpunt, dat iets is aangepast en is uitgebreid met een extra oog om een werklijn aan te bevestigen. Het ankerpunt + oog is bevestigd aan een railsysteem, die in de gordingen en/of spanten zijn bevestigd. Het gehele systeem kan de dynamische belasting van een val conform de EU eis van 150 kg, 2 meter hoog, opnemen en vervolgens een statische belasting van een gewicht van 2000 kg gedurende een 3 minuten houden zonder te bezwijken (1500 kg is voorgeschreven voor IRATA gebruikers).

De ankerpunten steken dus boven de dakpannen uit. Het systeem is op twee manieren te gebruiken, namelijk als individueel ankerpunt of als lijnsysteem. Indien men zich aan het anker zekert, dan bevestigt men de veiligheidslijn aan het ankerpunt en de werklijn aan het extra oog. Met behulp van de werklijn kan men vanaf het ankerpunt klimmen en op deze manier werkzaamheden verrichten op het dakvlak, of zelfs de gevel, onder het ankerpunt. Een eventuele val wordt opgevangen door de veiligheidslijn, die een CE keur heeft en voldoet aan de Europese richtlijn.

Indien men zich toch ook horizontaal over het dakvlak wil kunnen bewegen, dient gebruik te worden gemaakt van het kabelsysteem. Het kabelsysteem bestaat uit een kabel om de werklijn aan te bevestigen en een kabel om de veiligheidslijn aan te bevestigen. Je kan aan deze gecertificeerde werklijn afdalen daar waar het nodig is zonder veel moeilijke touwtechnieken onder de knie te hebben. Beide lijnen worden aan de Latchways ankerpunten bevestigd. De kabel met het ankerpunt waar de veiligheidslijn aan wordt bevestigd is dynamisch. Hij is dus ontworpen om een eventuele val te kunnen dempen en de krachten over te brengen naar de ondergrond. De andere lijn met ankerpunt, die waar de werklijn aan wordt bevestigd, is stugger, statisch. Men werkt in de werkcombinatie en als het fout gaat vangt de automatische meelopende veiligheidscombinatie de medewerker op hoogte op.

 

Kleuraanduiding
De ankerpunten worden waterdicht ingewerkt met een passtuk en een zogeheten ‘weathering cap’. Aan de kleur van deze weathering caps is in één oogopslag inzichtelijk gemaakt waar de veiligheidslijn aan vast moet worden gemaakt, en waar de werklijn. De veiligheidslijn moet worden vastgemaakt aan de lijn aan de rode ankers. De werklijn moet worden vastgemaakt aan de lijn aan de groene ankers. Deze kleuraanduiding kan op esthetische bezwaren stuiten. TopTrust staat op het standpunt dat een gebouweigenaar die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, dit ook mag uitstralen. In principe wordt dan geen afbreuk gedaan aan de kleuraanduiding, maar men blijft natuurlijk open staan voor overleg om manieren te vinden waarmee duidelijk en ook esthetisch fraai kan worden aangegeven welke lijn waarvoor dient te worden gebruikt. Bovendien hoeven de ankers maar aan één zijde van het dak te worden aangebracht: men kan zich met de lijnen ook veilig aan de andere kant van de nok begeven.

 

Cursus
Latchways heeft al diverse systemen voor valbeveiliging in het assortiment, zowel voor horizontale als verticale toepassingen. Voor de verkoop van deze nieuwe toepassing voor het hellende dak is de fabrikant zoals gezegd de samenwerking aangegaan met TopTrust BV. Het nieuwe bedrijf verzorgt het hele traject van advisering en levering van het systeem; de installatie wordt overgelaten aan de hierin gespecialiseerde installateurs. Montage van het systeem staat vrij voor iedere dealer van Latchways.

Het bedrijf verzorgt trainingen om met het systeem om te kunnen gaan en het op een veilige manier kunnen installeren. Hiertoe maakt men gebruik van de trainingslocatie van opleidings- en kenniscentrum Ascent Safety bv in Bussum. Hier heeft men 1000 m² tot haar beschikking voor het geven van cursussen voor veilig werken op hoogte. Tijdens een vierdaagse cursus leert men o.a. met het systeem om te gaan, de verschillende touwtechnieken en BHV op hoogte. Men moet immers ook in staat zijn reddingswerkzaamheden uit te voeren in het geval iemand is gevallen en aan de veiligheidslijn hangt. Indien deze opleiding met goed gevolg is afgelegd, verkrijgt men een certificaat dat aantoont dat men in staat is met het systeem te werken en het op een veilige manier te installeren.

 

Praktijk
Hoewel het systeem tijdens de BouwRAI werd geïntroduceerd, is het eerste project er al mee uitgevoerd, namelijk het Van Bylandthuis in Den Haag. Dit hellende dak diende te worden beveiligd omdat de bliksemafleiding aan de nok is gemonteerd en er op het onderliggende platte dak een klimaatinstallatie stond die eveneens regelmatig onderhoud behoefde. Via de op het dak aangebrachte ankerpunten kan men tevens gevel- en dakonderhoud plegen. Zie voor een uitgebreid verslag van dit project het artikel ‘Renovatie Van Bylandthuis combineert verschillende specialismen’ in Roofs 3-2008.

Met deze uitbreiding van het toepassingsgebied van de Latchways ankerpunten is duidelijk dat het aantal systemen voor valbeveiliging nu ook op het hellende dak een vlucht aan het nemen is.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam