Roofs 2008-04-20 Vrouwvriendelijke veiligheid

De Belgische veiligheidsexpert Vandeputte Safety uit Boechout heeft de Internationale Dag van de Vrouw aangegrepen om aandacht te vragen voor het werkklimaat van de vrouw. In de bouw en industrie zijn steeds meer vrouwen werkzaam; de persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) zijn echter niet afgestemd op de fysionomie van de vrouw. Men gaf het startschot voor de campagne door daags voor de Internationale Dag van de Vrouw duizend vrouwen letterlijk in de bloemetjes te zetten.

De Vandeputte Group is internationaal een grote speler op het gebied van industriële veiligheid  en biedt een breed programma aan veiligheidsproducten, waaronder helmen, gehoorbescherming, maar ook valbeveiligingsproducten, veiligheidsschoenen, etc. De organisatie bestaat uit twee divisies, namelijk ‘direct sales’ en ‘wholesales’. Tevens verzorgt men een totaalpakket aan diensten  m.b.t. veiligheid en ergonomie, met name praktische trainingen en coachingtrajecten. Naast het hoofdkantoor heeft men drie verkoopkantoren actief in België, en één in Parijs. De Nederlandse markt wordt vanuit een verkoopkantoor in Oosterhout bediend.

Bloemetje
De laatste jaren is volgens de onderneming een duidelijke stijging waarneembaar van het aantal vrouwen in beroepen die van oudsher als typisch mannelijk bestempeld werden. Ook in de bouwsector is een stijgende trend waarneembaar, zowel in het technisch kader als op kantoor en op de bouwplaats.

 

Hoeveel vrouwen werken in de bouwsector?

 

 


Totaal, verdeling per jaar

totaal in de bouw

aantal vrouwen

totaal UT functies

aantal vrouwen

2004

174.852

18.136

10%

29.397

1.126

4%

2005

167.816

16.993

10%

28.694

1.186

4%

2006

172.978 

17.982

10%

29.183

1.328

5%

 

Om deze vrouwen dezelfde bescherming te kunnen bieden en hen tegelijk hun vrouwelijkheid te laten behouden, pleit men ervoor gebruik te maken van specifieke oplossingen voor vrouwen. Een aangepaste aanpak kan een positief effect hebben op de kosten. De combinatie van een comfortabel aanbod pbm’s, afgestemd op de ergonomie van de vrouw, met aangepaste maatvoering, en een juist gebruik van sensibiliseringstools, zal de motivatie van vrouwelijke medewerkers om pbm’s te dragen ongetwijfeld versterken. Dit zal resulteren in een daling van het aantal ongevallen en absentie, wat de productiviteit ten goede komt.

Top 10 functies bouwvrouwen 2006

 

 

1

Werkvoorbereider

551

2

Calculator

174

3

Kopersbegeleider

108

4

Timmerkracht

97

5

Projectleider

90 

6

Uitvoerder (hoofd)

79 

7

Tekenaar

58 

8

Kwaliteitscontroleur

55 

9

Technisch medewerker bedrijfsbureau

53 

10

Projectontwikkelaar

44 

 

 Bron: Cordares
Het bedrijf heeft daarom een herkenbaar logo ontworpen dat gebruikt zal worden op alle communicatie van het bedrijf m.b.t. vrouwvriendelijke veiligheid (persberichten, website, catalogi). Aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag (8 maart 2008) vroeg het bedrijf aandacht voor de campagne door op 6 maart bij vijf bedrijven in totaal 1000 vrouwen op de werkplek te verrassen met een bloemetje. Tevens zal op 16 april 2008, tijdens de vakbeurs Safety&Fashion@Work in het Euretco Expo Centre in Houten een congres worden georganiseerd rond het creëren van een vrouwvriendelijk werkklimaat. Het bedrijf zal in de loop van het jaar nog meerdere activiteiten organiseren om vrouwvriendelijke veiligheidsmiddelen verder onder de aandacht te brengen.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam