Roofs 2008-03-27 Verbetering dakkwaliteit op Europees niveau

Op 15 februari 2008 vond in Athene de zesde vergadering plaats in het kader van het Europese project Eur-Active Roofer. Dit project is een samenwerkingsverband onder de vlag van de Internationale Federatie van Dakbedekkings­organisaties (IFD) met als doel hulp­middelen te ontwikkelen die een actief dak mogelijk maken. Een actief dak produceert electriciteit, heet water en verzorgt ventilatie en daglicht. Een actief dak draagt wezenlijk bij aan de leefkwaliteit van de onderliggende ruimtes.

Door ontbrekende normering is de kwaliteit van nieuwe dakproducten niet altijd toereikend. Ook verkeerde installatie van kwalitatief goede producten leidt tot schadegevallen (lekkage, windschade, condensatieproblemen, etc.). In totaal bedragen de faalkosten in de EU als gevolg hiervan per jaar zo’n 2 miljard euro. Dit is nog buiten de secundaire schade (aan het interieur); deze heeft op zijn minst een zelfde omvang.

Het Eur-Active Roofer-project is in het leven geroepen om op Europees niveau de kwaliteit van het dak te verbeteren, de faalkosten te drukken en toepassing van actieve daken te stimuleren. Dit wordt enerzijds bewerkstelligd door het ontwikkelen van normen waarmee de prestatie van (nieuwe) producten kan worden beoordeeld. Anderzijds wil men d.m.v. opleiding het niveau van de dakdekker Europees gezien op een hoger plan brengen. De dakdekker wordt zodoende niet alleen iemand die dakpannen op het dak legt, maar is in staat totale (actieve) daksystemen aan te brengen. Nadrukkelijk worden hier systemen voor zonne-energie bij betrokken, maar ook daklichten, isolatiesystemen, veiligheidssystemen, etc. maken deel uit van het project. Aan het project werken 11 landen en verschillende onderzoeksinstellingen en universiteiten mee. De coördinatie van het Eur-Active Roofer project is in handen van TNO.

De belangrijkste doelen van Eur-Active Roofer zijn dus puntsgewijs als volgt te formuleren:
Relevante kennis om prestatiecriteria en beoordelingsmethoden te ontwikkelen voor windbelasting, seismische effecten, regen, sneeuwbelasting en condensatierisico’s, hetgeen de ontwikkeling van nieuwe dakproducten mogelijk maakt.
Richtlijnen te ontwikkelen voor on­derhoud en veiligheidsmaatregelen.
Richtlijnen en best practice catalogi op te stellen voor het installeren van dakproducten.
Trainingsprogramma’s te ontwikkelen voor Europese dakdekkers.

Tijdens de vergadering werd de stand van zaken van de verschillende onderzoeken en ontwikkeltrajecten gepresenteerd en geëvalueerd. Voorts werd de verdere planning vastgesteld. De resultaten die uit deze activiteiten voortvloeien (normeringen, productontwikkelimngen, opleidingsplannen) zullen t.z.t. verder worden gecommuniceerd, Roofs zal u hiervan op de hoogte houden.

 

De bij het project betrokken organisaties zijn:
Brancheorganisaties:
IFD (internationale Federatie van Dakdekkers), EMSZ (HU), HHD (NL), NFRC (GB), TPF (NO), RCCA (IE), PSD (PL), ZVDH (D), NEF (GB) en SVDW (CH).

Dakdekkers en systeemhuizen:
Stroomwerk (NL), Biohaus (D), MS Dach (D), Kuipers Consulting SL (E), Alukol (HU), Ecovent (DK), Tectum (HU), Puskas Muvek (HU), Schneiderbau (HU), EETS (GB), H&E Costellos Roofing (IE), Solarwall Italia (I).

Onderzoeksinstellingen en
universiteiten:
TNO (NL), BRE (GB), EMI (HU), SINTEF Byggforsk (NO), CRES (GR), Cenergia (DK), Bautechnisches Intitut (A), TU Berlijn (D), TU Warschau (PL), TU Eindhoven (NL).

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam