Roofs 2008-02-03 Garantie

Garanties blijken er in vele gedaantes te zijn. Je zou mogen verwachten dat ze in je voordeel werken. In de praktijk blijkt dat garantie soms onvoorspelbaar is en tot geheel onverwachte situaties kan leiden.

Garantie is volgens Wikipedia te omschrijven als een begrip waarmee men aangeeft dat men ergens voor instaat. Dus wanneer je als verkoper van een product garantie geeft op de kwaliteit, dan zou je hieruit mogen afleiden dat hij er voor instaat dat het product voldoet aan de beloofde eisen.

In ons vak geven dakdekkersbedrijven garantie op daken. Dat is wat opdrachtgevers willen. Sterker nog, zonder garantie op de dakdekkerswerkzaamheden lijkt het moeilijk zaken doen. Binnen de dakbedekkingsbranche zijn de gelederen redelijk gesloten, waardoor een 10-jarige garantie algemeen geaccepteerd lijkt. De bedrijven of leveranciers die de afgelopen jaren de garantie als verkoopargument op 15 jaar zetten, zijn door de branche gecorrigeerd.

Als je 10 jaar vergelijkt met andere producten, waarop korter garantie wordt gegeven - zoals bijvoorbeeld een computer, een navigatiesysteem of een auto -, dan mag gesteld worden dat de prijs/prestatie garantieverhouding behoorlijk positief uitslaat naar de dakgarantie.

Je moet als dakdekkersbedrijf behoorlijk zeker zijn van je werk om deze verantwoording ook in juridische zin te dragen. Het feit dat deze verantwoording nogal eens werd onderschat, heeft geleid tot de vrijwel standaard gehanteerde 10-jarige verzekerde dakgarantie. Samengevat mag je als opdrachtgever tevreden zijn met de wijze waarop de dakdekkersbranche zich qua garantie etaleert.

Toch zijn niet alle opdrachtgevers tevreden. Wat heb je aan garantie als je een nieuw pand met een lappendeken als nieuw dak krijgt opgeleverd, zoals ik onlangs meemaakte? Voorafgaand aan de oplevering waren, om de lekkages te stoppen, honderden herstelstickers nodig om overlapverbindingen waterdicht, althans tijdelijk waterdicht op het moment van oplevering, te krijgen. 

De bewuste opdrachtgever ging niet akkoord met de lappendeken en vroeg zijn aannemer adequate herstelmaatregelen door te voeren. Deze kwam echter met de mededeling dat de verzekerde dakgarantie er geen problemen in zag het bewuste dak te voorzien van een garantiecertificaat. Dit betekende naar zijn visie dat voldaan werd aan het besteksmatig verlangde en er om die reden geen aanleiding kon zijn van enig herstel.

Ondanks het gegeven dat er vanaf de oplevering steeds terugkerende lekkages waren, was men niet genegen, behoudens het op afroep komen herstellen van de lekkages, structureel herstel door te voeren.

Dan sta je toch mooi te kijken als opdrachtgever. De representant van de verzekerde garantie hoeft de gebouwgebruikers niet te woord te staan als het weer eens lekt. Sterker nog: de gebouwgebruikers, die zelf op het dak op zoek zijn gegaan naar de oorzaak van de lekkages, delen de gebouweigenaar mee dat zij gezien de lappendeken het rechtvaardig vinden huur in te houden.

Waar staan we dan met onze dakgarantie. De verschillende polissen bestuderende kom ik tot de conclusie dat je veelal beter af bent zonder garantie.

De verschillende garantiepolissen lijken aansprakelijkheden onnodig te beperken en doen het initiatief wegnemen te verlangen naar wat is beloofd.

Indien er geen dakgarantie is overeengekomen, dan is er altijd de wettelijke garantie. De wettelijke garantie houdt in, dat een product moet voldoen aan wat men er redelijkerwijs van mag verwachten, ook qua levensduur. De wettelijke garantie is altijd van toepassing, ongeacht de afgesloten dakgarantie.

Daken waarvan het ontwerp en de uitvoering voldoen aan de regelgeving gaan niet lekken, waaien er niet af en zien er esthetisch goed uit. Nu kan iedereen fouten of foutjes maken, welke afbreuk doen aan de uitgesproken belofte. In mijn beleving moet je die oplossen ongeacht het gegeven of er nu wel of geen garantie op is verstrekt. Als dit wordt nagelaten, is het advies aan opdrachtgevers niet te schromen gebruik te maken van de wettelijke garantie.

 

Nic-Jan BruinsDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam