Roofs 2007-10-50 Boekbespreking

Inspirerende voorbeelden van Duurzaam Bouwen

Ger de Vries en Peter Teeuw: 13 in een dozijn. Voorbeelden van duurzame gebouwen in Nederland. Boxtel: Aeneas, uitgeverij van vakinformatie. ISBN: 978-90-75365-85-6

Wat is duurzaam bouwen? In de loop der tijd is men steeds meer onder dit begrip gaan verstaan. In de jaren ’90 doelde men nog met name op een bouwmethode in de woningbouw, waarmee kon worden bespaard op het gebruik van energie, materialen en water. Tegenwoordig verstaat men er ook o.a. het voorkomen van afval onder (dus bijvoorbeeld demontabel bouwen), een goede bereikbaarheid, en het gebruik van groen in het gebouw.

Om duurzaam te bouwen moeten dikwijls nieuwe bouwmethoden worden ontwikkeld, wat vaak leidt tot gewaagde oplossingen, gedurfde ontwerpen en een ongebruikelijke bouwpraktijk. Het tijdschrift Duurzaam Bouwen (tegenwoordig verschijnend onder de naam bouwIQ) heeft in de loop der tijd veel van deze projecten beschreven. Uit deze artikelen zijn door de faculteit Bouwkunde van de TU Delft (leerstoel MilieuTechnisch Ontwerpen) dertien beschrijvingen verzameld in de publicatie 13 in een dozijn. Voorbeelden van duurzame gebouwen in Nederland. De titel geeft de bescheiden opzet op een dubbele manier aan, zoals ook in het voorwoord uiteen wordt gezet: “Er is zorgvuldig geselecteerd, de projecten zijn heel bijzonder op één of meer aspecten. Toch zijn de projecten ook weer niet per definitie de beste in ‘hun soort’, 13 in een dozijn dus.” Het gaat hier dus om niet meer dan voorbeelden, die zowel ten behoeve van het onderwijs, als voor architecten, opdrachtgevers, stedenbouwkundigen en alle anderen die zich bezighouden met (duurzaam) bouwen bijeen zijn gezet.

De projecten zijn per thema uitgezocht. M.b.t. het thema ‘meervoudig ruimtegebruik’ is bijvoorbeeld een uitgebreide beschouwing geplaatst over de Lighthouses in Groningen: geprefabriceerde houten woonmodules die in de Groningse binnenstad op een bestaand dak zijn geplaatst. Het dak is hier als tweede maaiveld gebruikt, om de beperkte ruimte in het centrum van de stad optimaal te gebruiken. Als voorbeeld van een fraai project waarbij duurzame bouwmaterialen zijn toegepast is de Brede School te Amsterdam uitgelicht, een modern ontwerp dat is gebouwd op een draagconstructie van (duurzaam) FSC gecertificeerd hout. Dit certificaat houdt in dat het hout afkomstig is uit een ecologisch bos, waar strenge eisen voor kap gelden t.a.v. het bosbeheer en de belangen van bevolking en bosarbeiders. M.b.t. energiebesparing valt de beschrijving van de kaswoningen te Culemborg op; zes woningen van particuliere opdrachtgevers waarbij de tuin en het (dak)terras in een kas zijn gebouwd. Deze kas zorgt bij zowel warm als koud weer voor een thermische buffer; de in de kas aanwezige lucht wordt tevens gebruikt voor ventilatie van de woning. Hierdoor daalt het energiegebruik aanzienlijk. Ook staan er in het boek projecten beschreven als voorbeelden van oplossingen van hergebruik van materialen (o.a. het WNF-gebouw in Zeist), zuinig watergebruik (o.a. Panta Rhei in Culemborg) en bevordering van de sociale kwaliteit (de BEO tuin in Nootdorp).

De heldere beschrijvingen van de gebouwen worden ondersteund met verklarende kaders en uitgebreide overzichten van de bijzondere milieumaatregelen die per project zijn gerealiseerd. Ook staat het boek vol fraaie foto’s en tekeningen (wel wat veel in zwart wit). Hiermee biedt de uitgave een mooi en inspirerend overzicht van wat er zoal mogelijk is op het gebied van Duurzaam Bouwen. De beperking tot ‘slechts’ dertien projecten maakt de publicatie ook behapbaar.

Het wachten is natuurlijk op het standaardwerk met projectbeschrijvingen van duurzame gebouwen. 13 in een dozijn voldoet als voorproefje daarvan ruimschoots.

 

RECENT VERSCHENEN BOEKEN

Stalen gevels en daken voor  woningen. Materiaalaspecten, bewerkingen en projectdetails.
Zoetermeer: Bouwen met Staal. ISBN: 90-72830-67-0.
Deze brochure toont inspirerende voorbeelden van het gebruik van dunne staalplaat in gevels en daken van woningen. De inleiding behandelt aandachtspunten in het ontwerpproces.

Het Compleet ArboRegelgevingboek 2007.
Zeist: Uitgeverij Kerckebosch bv.
Per januari 2007 is de arbowetgeving geheel herzien. Deze uitgave biedt een compleet overzicht van wetgeving, besluiten, regelingen en beleidsregels, etc. Inclusief cd rom.

Handleiding NEN 1010 – Theorie en praktijk voor elektrotechnische installaties.
Den Haag: Sdu uitgevers bv.
NEN 1010 is de belangrijkste norm voor elektrotechnische installateurs. Deze handleiding geeft een praktische vertaling van de vele bepalingen van de NEN 1010 en belicht de achtergronden.

Handboek Bouwregelgeving in woord en beeld, versie 2007
Doetinchem: Reed Business
Deze uitgave bevat ruim 200 technische bouwtekeningen van praktijksituaties met verwijzingen naar de belangrijkste regelgeving. Elke tekening geeft een helder beeld van de meest voorkomende situaties en omvat alle bouwdelen die van belang zijn. Op de tekstpagina’s zijn de eisen opgesomd waaraan de bouwdelen moeten voldoen en wordt verwezen naar de betreffende artikelen in de regelgeving.

P.J.H. Cuypers (1827-1921). Het complete werk.
Rotterdam: NAi Uitgevers i.s.m. het Nederlands Architectuurinstituut.
ISBN: 90-5662-573-3.
Zelden is een Nederlandse architect bepalender geweest voor het beeld van zijn tijd dan Pierre Cuypers. Dit boek ontsluit voor het eerst Cuypers' complete oeuvre. Verschillende essays belichten Cuypers' positie en de betekenis van zijn werk.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam