Roofs 2007-10-40 Campagne: gezond en veilig op het dak

In het kader van de Week van de Veilige Bouw organiseerde de Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) op 11 oktober 2007 de Dag van het Veilige Dak. De gelegenheid werd te baat genomen de nieuwe campagne ‘Als het gezond kan, doe het dan!’ te lanceren. Deze campagne gaat breder dan valveiligheid alleen, vanuit de gedachte dat wie bewust en gezond met zijn lichaam omgaat, ook veilig zal werken.

Meer dan de helft van de verzuimen binnen de dakenbranche betreft klachten aan het bewegingsapparaat. Door een verkeerde werkhouding, en een verkeerde belasting van het lichaam, loopt men veelal klachten op aan de schouders, rug en knieën. Met deze nieuwe campagne wil de SBD hier de aandacht op vestigen. De gehele dag werden activiteiten georganiseerd waarbij men hier de aandacht op vestigde.

Start campagne ‘Als het gezond kan, doe het dan!’
De dag begon om half zeven op de bouwplaats van de nieuwbouwwijk die momenteel verrijst aan de Oostsingel in Bunschoten Spakenburg, een project dat wordt uitgevoerd door Oranjedak. Het dakdekkerbedrijf had alle dakdekkers van locatie Utrecht naar dit project geroepen om aan de bijeenkomst deel te nemen. Allereerst vestigde commercieel directeur Van Houdt van Oranjedak er de nadruk op dat het van groot belang is op een veilige en gezonde manier te werken. “Ik heb het één keer meegemaakt dat ik moest komen kijken naar een dakdekker die van het dak was gevallen en die niet meer leefde. Dat zijn dingen die je nooit meer vergeet.”

Vervolgens leidde arbovoorlichter Ad Verhoeven een toolboxmeeting. D.m.v. een quiz werden de aanwezigen aan het denken gezet over de verschillende situaties die op het dak voor kunnen komen en hoe men daar op een zo veilig en gezond mogelijke manier mee om kan gaan. De aanwezige dakdekkers kregen vervolgens het groene campagne t-shirt cadeau, met foldermateriaal van de campagne. En werden nog eens nadrukkelijk gemaand hun werk veilig en gezond uit te voeren.

Bijeenkomst preventiemedewerkers
In het pand van SBD kwamen vanaf  9 uur de preventiemedewerkers van verschillende dakdekkerbedrijven bijeen om ervaringen uit de wisselen. Maleene de Ridder van Ergo Consult maakte met behulp van de botten van een plastic skelet inzichtelijk wat er met het lichaam gebeurt als dat structureel op een  verkeerde manier wordt belast. Vervolgens ging Max Kwantes, veiligheidsspecialist bij Patina Dakdenkers, nader in op o.a. het op een juiste manier opstellen van een RI&E.

Na afloop ontstond een interessante discussie over de vraag hoe een dakdekker zich in dit opzicht tegenover zijn opdrachtgever moet opstellen. Kan men bijvoorbeeld nog wel garantie op het dak afgeven als het dak niet is beveiligd? De dakdekker is dan immers niet in staat inspectie en onderhoud op dit dak uit te voeren. De vraag die bij veel opdrachtgevers op zal komen, is: ‘Ik heb tien jaar garantie gehad op mijn dak en alles is goed gegaan, waarom moet het dan nu ineens wél worden beveiligd?’ De conclusie was dat het een moeilijke discussie blijft, en dat het een lange adem vergt om de cultuur in de hele breedte van de bouw in de richting van veilig werken te krijgen.

Voorlichting Tectum
In de lunchpauze kregen directie en cursisten van opleidingsinstituut Tectum het materiaal van de campagne uitgereikt. Jos van der Borgt van SBD en directeur van Tectum Karel Jan Batenburg benadrukten ieder in een korte toespraak het belang van veilig en gezond werken. Het opleidingsinstituut besteedt hier tijdens de opleidingen ook uitvoerig aandacht aan.

Met de Arbovoorlichters het dak op
De aanwezigen werden uitgenodigd met de arbovoorlichters van SBD mee te gaan het dak op om te kijken hoe een dergelijk bezoek in zijn werk gaat. Zo bezocht arbovoorlichter Ad Verhoeven een renovatiedak op een rij woonhuizen in het centrum van Utrecht, dat op dat moment werd uitgevoerd door Consolidated Nederland. “Het is me nog nooit voorgekomen dat ik een dak bezocht waar alles tiptop in orde was,” vertelde Verhoeven. Zo ook hier: Verhoeven wees op een aantal gebreken in de veiligheid, overigens niet zonder de dakdekkersploeg te complimenteren voor de maatregelen die men wél had genomen. Zo was de ladder die toegang tot het dak verschafte op de juiste manier geborgd, maar ontbrak het hekwerk in de directe omgeving van de ladder. Verhoeven: “Het is belangrijk dat we niet met het opgeheven vingertje dat dak opkomen om te vertellen hoe het moet. Wij stellen ons op als adviseurs: wij komen geen boetes uitdelen, maar gaan er wel van uit dat men actief aan de slag gaat met onze adviezen.”

Slotsymposium
Voorzitter Cees Woortman van SBD moest helaas verstek laten gaan, daarom werd het slotsymposium geleid door Jos van der Borgt. Tijdens dit symposium werd de Dag van het Veilige Dak geëvalueerd. Uitgangspunt van de activiteiten van SBD is dat het op den duur vanzelfsprekend wordt om tijdens de dakwerkzaamheden te letten op veiligheid en gezondheid. De SBD ijvert hiervoor in samenwerking met het Ministerie van SZW en de Arbeidsinspectie, o.a. door de inzet van de Arbovoorlichters en te wijzen op de bepalingen die zijn geformuleerd in het A-blad Platte Daken. Men is zich binnen de dakenbranche al in grote mate bewust van de risico’s. Arbovoorlichter Paul Aalders vertelde dat hij tijdens zijn dakbezoek de dakdekker had gevraagd wat de voorlichting in de afgelopen jaren voor het bedrijf had betekend. De reactie was dat het een wereld van verschil was zoals men een aantal jaar gelden op het dak stond en nu. Toch moet er nog veel gebeuren is de klus nooit ‘af’. Het vergt een voortdurend proces om te komen tot veiligheidsbewustzijn en dit moet ook voortdurend worden onderhouden.

Peter van Leeuwen van Kluyvert Dakbedekking sloot de dag af met een emotioneel betoog dat hem was ingegeven door het persbericht dat door het Ministerie van SZW in het kader van de Week van de Veilige Bouw was verspreid (zie kader). Hij noemde het persbericht ‘onnozele ongenuanceerde stemmingmakerij’ en reageerde hiermee op de suggestie die van het persbericht uitgaat dat de dakenbranche de veiligheid nog niet op orde heeft. Ook de suggestie dat de dakdekker vooral aan veiligheid doet om een boete te voorkomen (in een andere tekst van het ministerie), deed hem de haren omhoog staan. “De dakenbranche is hard aan het werk met veiligheid, o.a. met het A-blad Platte Daken, en veel bedrijven zijn goed bezig om ondanks de menselijke factor het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. Boetes wekken enkel angst, agressie en irritatie en dat is geen goede drijfveer.” Eerlijke terugkoppeling werkt naar de mening van Van Leeuwen veel beter dan het verspreiden van tendentieuze persberichten. “Dit gaat heel diep,” lichtte hij toe. “Ik stuur elke dag onze jongens het dak op. Het is mijn voornaamste opdracht ervoor te zorgen dat ze ’s avonds weer gezond aan hun prak zitten.”

Persbericht SZW, ‘Val van het dak in de bouw vooral door gebrekkige veiligheidsplannen’
Bijna de helft van de ongelukken in de bouwnijverheid waarbij mensen van een dak of verdieping vallen, komt omdat de beveiliging aan de rand van een dak of verdieping niet in orde is. Als de beveiliging niet in orde is, heeft dat in een derde van de gevallen te maken met afwezige of gebrekkige veiligheidsplannen- en procedures voor werken op hoogte; slecht materiaal is een minder voorkomende oorzaak.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam