Roofs 2007-10-24 Duurzame hechting van hoogpolymeer SBS gecacheerde EPDM met bitumen dakbanen

Terwijl de bitumenmarkt hard aan de weg timmert om een antwoord te kunnen bieden op de op handen zijnde normering omtrent brandveilig detailleren (NVN 6050), wijst men er uit de EPDM hoek op dat brandveilige oplossingen reeds jaren voorhanden zijn. Naden van EPDM dakbanen of membranen  worden in het algemeen immers thermisch lasbaar of koud verkleefd. Contitech Phoenix, producent van de Resitrix EPDM dakbanen, liet een rapport opstellen over de hechting van het materiaal met bitumen. Een gesprek met Erik Steegman.

De hechting met waterdicht aangesloten EPDM stroken op bitumen dakbanen is alleen weggelegd voor een gewapende, met hoogpolymeer SBS gecacheerde EPDM dakbaan. Bij de renovatie van het dak van een parkeergarage aan de Rijnkade in hartje centrum Utrecht wordt momenteel verdere ervaring opgedaan met de Resitrix SK dakbaan binnen het brandveilig detailleren in bitumineuze daksystemen.

Steegman: “Sinds de komst van de gecombineerde dakbaan  Resitrix EPDM dakbanen, eind jaren ’70, is het thermisch lassen van de overlappen een ingeburgerd fenomeen. Branders zijn voor de  verwerking van het product niet nodig. Deze lasbare EPDM dakbanen zijn ook prima te combineren met bitumineuze dakbanen, getuige de inmiddels vele oplossingen die opdrachtgevers en dakdekkerbedrijven in de afgelopen jaren hebben aangedragen om probleemoplossingen uit te voeren met Resitrix in combinatie met bitumineuze dakbanen - die door hun verwerking en enkele  kritische eigenschappen niet overal maximaal functioneerde. Voorbeelden van de al jaren gecombineerde toepassingsgebieden zijn o.a. meeuwenpoep bestendige dakranduitvoeringen op Schiphol, levensduurverhogende dakranden en opstanden vanwege een 100 % UV bestendigheid en de toepassing van het materiaal bij uitvoering van brandveilige detailleringen onder bijvoorbeeld rieten kappen.”

Het idee om nu ook een compleet rapport in de vorm van een detailboek samen met BDA te ontwikkelen, gericht op de toepassing binnen de NVN 6050, is niet direct door de producent bedacht, maar ligt ten grondslag aan de inventiviteit van de dakdekker die er al jaren ervaring mee heeft opgedaan. Wel heeft de producent een aanzet gegeven om deze kennis inzichtelijk te maken voor de markt door de hechting nu met verschillende bitumineuze dakbanen duurzaam te laten testen in het laboratorium in Hamburg en de detailleringen op te laten nemen in een BDA Rapport. Dit rapport is inmiddels beschikbaar en zal op de Dakendag aan een breed publiek getoond worden. Vanwege de afspraken die Dakmerk inmiddels gemaakt heeft met zijn leden om per 1 oktober de detailleringen toe te gaan passen, zijn inmiddels binnen de NVN 6050 her en der praktijkervaringen opgedaan.

Combinatie met bitumineuze dakbanen
Uitgangspunt van het onderzoek van BDA was dat de combinatie van producten en methoden diende te voldoen aan de bepalingen zoals die in de NVN 6050 zijn vastgelegd. Dit betekent dus dat bij detailleringen en opgaand werk binnen een straal van 750 mm niet met open vuur mag worden gewerkt. De meest gebruikte bitumineuze dakbanen worden met gebruik van open vuur aangebracht. Dit is momenteel nog steeds mogelijk, maar in de genoemde zones moet, zodra de norm van kracht wordt, een andere oplossing worden gevonden.

Een van deze oplossingen kan dus zijn om een bitumineuze dakbedekking af te werken met een Resitrix SK EPDM dakbaan. Dit is een gewapende EPDM dakbaan die met gebruik van een minerale hechtprimer wordt gekleefd op de ondergrond. De overlappen worden thermisch gelast met behulp van een föhn of een lasautomaat voor de lange naden. De producent  levert prefab hoekoplossingen van hetzelfde materiaal, prefab afvoeren en prefab doorvoeren voor bijvoorbeeld bliksembeveiligingen en glazenwasserpootjes van installaties voor het brandveilig inwerken van diverse detailleringen. Op deze manier kunnen de drie kritische zones voor brandoverslag bij de gevel, dakrand en detailleringen dus zonder gebruik van open vuur worden ingewerkt.

Phoenix PDT verklaart derhalve dat met bovenstaande bitumineuze dakbanen, mits volgens de verwerkingsvoorschriften aangebracht, in alle systemen (geballast, mechanisch bevestigd, gebrand, verkleefd) een duurzame aansluiting met Resitrix SK is te maken. Met ‘duurzaam’ wordt in dit verband bedoeld: een verbinding die minimaal zo lang meegaat als de dakbedekking zelf. Bij wijziging van de modificatie van de genoemde dakbanen, of gebruik van andere dakbanen zullen aanvullende testen door de fabrikant worden gedaan. Inmiddels heeft ook Nebiprofa haar materiaal voor testen beschikbaar gesteld.

In de praktijk betekent de oplossing met Resitrix SK in combinatie met bitumineuze dakbanen een gemakkelijke uitvoering voor de dakdekker; een duidelijke verbetering van de duurzaamheid in de kritische detailleringen van een dak en uiteraard het terugdringen van brandgevaarlijke verwerking. De snelheid van werken komt voort uit de mogelijkheid om met lange lengtes van 10 meter een prachtig strakke randafwerking te maken.

Beton Restore kan hier inmiddels over meepraten. Het bedrijf deed onlangs op een parkeerdak aan de Rijnkade, in de binnenstad van Utrecht, ervaring op met de methode. Het dak van ruim 3000 m² werd geheel gerenoveerd. Niet alleen werd het voorzien van nieuwe isolatie en een bitumineuze toplaag, ook werd het geheel opnieuw op afschot gebracht. Langs het gehele project is opgaand werk aanwezig, wat betekent dat over het hele oppervlak tot 750 mm niet met open vuur wordt gewerkt. Het project is dus zonder gebruik van open vuur in randzones en opstanden opgeleverd. Steegman: “Belangrijk is dat het dakdekkerbedrijf door de komst van de gedetailleerde rapportage en de duurzame testrapportage van de hechting op alle bitumineuze systemen met een gerust hard zijn reguliere, 10-jarige garantie op het werk kan afgeven. Het gebruik van zelfklevende EPDM materialen in de goot en op een dakkapel neemt momenteel een ware vlucht. Wij verwachten dat EPDM in deze gebieden vanwege de NVN 6050 duidelijk terrein gaat winnen.”

De aansluitingen van de Resitrix SK op de volgende bitumineuze dakbanen duurzaam getest:

Producent    Dakbaan         Omschrijving
Troelstra &     Garant Gum      APP-gemod. Gebit. glasvlies + polyestermat MEC
de Vries


Esha               Eshagum           APP-gemod. Gebit. polyester-glascombinatie MEC
Esha               Eshagum           gemin. APP-gemod. Gebit. polyester-glascombinatie
Wédéflex        Wedeflex D4      APP-gemod. Gebit. glasvlies + polyestermat MEC
Imperbel         Derbigum SP    APP-gemod. Gebit. glasvlies + polyestermat MEC
Kelders           Royalgum          APP-gemod. Gebit. glasvlies + polyestermat MEC
Kelders           Royalgum          gemin. APP-gemod. Gebit. polyester-glascombinatie

Kelders  Royalflex            gemin. SBS-gemod. Gebit. polyester-glascombinatie

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam