Roofs 2007-08-20 Het vakwerk van prefab daken

“Prefab daken zijn de bouwwijze van de toekomst,” zegt directeur Ron Hiel van Linex Dakelementen. De markt voor prefab daken blijft maar groeien, wat zich bij het bedrijf uit Hulst onder meer uit in de bouw van een nieuwe fabriekshal, die eind mei gereed was. Roofs reisde af naar Zeeuws Vlaanderen en sprak met dhr. Hiel over zijn bedrijf en over de ontwikkelingen in de markt voor prefab bouwen.

Linex Dakelementen begon al in 1973 met de productie van enkelschalige prefab dakelementen te Koewacht. In 1990 werd Dacotherm opgericht, met als handelsnaam Linex Dakelementen te Sint-Jansteen. Vanaf 1995 produceert men volledige prefab daken op de nieuwe locatie op industrieterrein Hogeweg te Hulst. Het bedrijf heeft momenteel circa 130 werknemers in dienst en is uitgegroeid tot de marktleider op het gebied van prefab daken.

Veranderingen
Sinds 1 oktober 2006 staat het bedrijf onder leiding van Ron Hiel. Daarmee waait er een frisse wind door het bedrijf: het afgelopen jaar zijn er tien nieuwe medewerkers aangesteld; er is een nieuw managementteam samengesteld om een open bedrijfscultuur te bevorderen; de loodsen en magazijnen zijn heringericht en geordend en er is een grote nieuwe loods bijgebouwd, onder meer voor de opslag van materialen. Ook neemt het bedrijf momenteel de productie van dakkapellen en knieschotten, werk dat voorheen werd uitbesteed aan onderaannemers, weer in eigen hand. En vanaf september voert men voor de productiemedewerkers een vierdaagse werkweek in. Een groot aantal veranderingen. Dhr. Hiel geeft uitleg over de plannen en activiteiten.

“De beginsituatie die ik in oktober 2006 aantrof,” zo vertelt dhr. Hiel, “was dat er overal in het land onderaannemers waren die werk voor ons verrichtten (zoals de productie van dakkapellen en knieschotten). De coördinatie daarvan was soms lastig. Omdat de productie in de onderaannemerij gebeurt, heb je er geen zicht op. Je kunt niet controleren of de spullen wel goed op de bouwplaats zijn gearriveerd. Daar ging wel eens iets mis. Omdat we met KOMO-certificaten werken, wilden we graag de controle hierover houden. Daarom hebben we besloten om alles voortaan in eigen productie te verrichten. Het bijbouwen van een nieuwe loods was hiervan een logisch gevolg: we hadden ruimte nodig voor de opslag van de geproduceerde dakkapellen. Ook kunnen we nu onze materialen droog opslaan. We kopen namelijk hout in met een bepaalde droogteklasse (volgens de KOMO-eisen). Maar als dat hout in weer en wind op het terrein moet liggen totdat het gebruikt wordt, dan heb je niets meer aan die droogteklasse. Afdekken met zeildoek was evenmin een optie: we verbruiken hier zoveel hout dat het veel te veel gedoe is om telkens een zeil van de stapel te halen en er weer op te leggen. En we wilden het hout ook niet opslaan in één van de zes loodsen waar de productie plaatsvindt. Daar zou het alleen maar in de weg liggen. Daarom hebben we een loods gebouwd speciaal voor de opslag van materialen.”

Vierdaagse werkweek
De nieuwste ontwikkeling binnen het bedrijf is de invoering van een vierdaagse werkweek, ingaande na de bouwvakvakantie. “Dit is één van de manieren waarop we het werk aantrekkelijk maken voor onze werknemers en ook een positief element om werkzoekenden te interesseren in een baan bij ons bedrijf.  Vanaf september krijgen alle productiemedewerkers de vrijdag vrij. Dit kunnen we realiseren doordat er op maandag t/m donderdag negen i.p.v acht uur gewerkt zal worden, doordat de bouwvakvakantie wordt ingekort van vier naar drie weken, en doordat alle medewerkers twee ATV-dagen inleveren. De werknemers leveren dus in totaal zeven vrije dagen per jaar in, en hebben als resultaat elke week op vrijdag vrij.  Ook voor de bedrijfsvoering heeft dit duidelijke voordelen. Voorheen werden er veel ATV-dagen verspreid door het jaar opgenomen. Maar als in een ploeg van vier mensen één persoon vrij heeft, heeft dit onmiddellijk effect op de productie.

Hiel: “We hopen dat deze maatregel ook een positief effect heeft op het aantrekken van nieuwe medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden, laten zien dat je investeert in je mensen, zijn belangrijke manieren om werkzoekenden voor je bedrijf te interesseren. Eén vrije dag per week, dat betekent niet alleen meer vrije tijd, maar ook bijvoorbeeld het uitsparen van één dag crèchegeld. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt, besteden we veel zorg en aandacht aan het aantrekken van nieuw personeel. We hebben nauw contact met ROC’s in de buurt en met het CWI, we organiseren open dagen en op 22 juni hielden we i.s.m. het CWI een banenmarkt op ons bedrijf, waar verschillende bedrijven uit de regio zich presenteerden aan werkzoekenden.”

Voordelen
Hiel wijst op de traditionele voordelen van prefab werken: “Je kunt het zien als een vorm van risicobeperking: de daken worden in de fabriek samengesteld, dus je hebt geen last van weersinvloeden. Denk aan verlet door onwerkbare dagen, maar ook aan de kwaliteit van het eindproduct: die is beter omdat het onder ideale omstandigheden (droog, in de loods) gemaakt wordt. Je hebt op de bouwplaats geen ruimte nodig voor opslag van materialen. De dakelementen worden aangeleverd op de dag dat ze nodig zijn. De hoofdaannemer kan het werk dan beter inplannen. En het dak ligt in een halve dag dicht, in plaats van anderhalve week bij traditioneel werken. Opdrachtgevers kunnen hier­door efficiënter werken.”

Het werken met prefab dakelementen compenseert bovendien de teloorgang aan vakkennis op de bouwplaats. Hiel: “Er zijn nog maar weinig vaklui te vinden op de bouwplaats, die een dak op de traditionele wijze in elkaar kunnen zetten. Wij leveren de prefab dakelementen genummerd aan op de bouwplaats, zodat de aannemer ze als een soort bouwpakket in elkaar kan zetten. Vaak beschikken de kleinere aannemers in het land (die kleine projecten van één tot vijf woningen aannemen) nog wel over eigen vakmensen die dit werk wel zelf kunnen doen. Maar wij verwachten dat ook de kleinere aannemer steeds vaker over zal gaan op prefab. Ook hij krijgt namelijk te maken met het tekort aan vakkundig personeel.”
 

Vakwerk
De prefab branche is uitgegroeid tot een branche waar veel vakwerk bij komt kijken. Hiel: “Tien, twintig jaar geleden ging het bij prefab daken om elementen van pakweg 2,40 bij 5 meter lang. Er werd seriematig gebouwd, met maar weinig variatie. Op een gegeven moment kwam daar het inbouwen van dakramen bij, en daarna prefab dakkapellen, en steeds meer ingewikkeldere vormen werden prefab gebouwd: hoekkepers, kilgoten en nu zelfs ook ronde en holle vormen kunnen met prefab elementen gerealiseerd worden. Momenteel is de ‘jaren dertigstijl’ erg in zwang bij architecten. Dit zijn woningen met veel ingewikkelde details, zoals hoek- en kilkepers. En in een huizenblok van bijvoorbeeld 100 woningen is er een grote variatie in het type woningen dat wordt aangeboden. Dus ook al gaat het om een serie van 100 woningen, aan de werkvoorbereiding en constructie is weinig meer seriematig te noemen als je die 100 woningen onderverdeeld zijn in 10 verschillende types, met elk hun eigen specificaties en details (aanwezigheid van dakkapellen, dakramen, hoek- en kilkepers, etc.). Dit maakt het prefab werken voor ons steeds uitdagender en interessanter, en er komt dus bij de werkvoorbereiding steeds meer vakkennis kijken. Er is nauwelijks een vakman te vinden die een jaren ’30 dak nog op de traditionele wijze kan bouwen. Doordat we het prefab doen is het op de bouwplaats nog te maken.”

Groei
De markt voor prefab daken zal alleen maar groter worden, zo verwacht Hiel. “Met de toekomstige regelgeving m.b.t. energieprestatie van gebouwen voorzie ik een grote groei in de markt, vooral ook in de renovatiemarkt voor huizen in oude binnensteden, die nu nog vaak slecht geïsoleerd zijn. Voor ons eigen bedrijf voorzie ik de mogelijkheid dat we in de toekomst de kappen niet alleen zullen fabriceren en afleveren op de bouwplaats, maar dat we ook de montage zelf zullen doen. We merken namelijk dat bij aannemers de wens leeft om een all-in product aangeleverd te krijgen, dus inclusief montage. Wellicht is dat de volgende stap in de ontwikkeling van ons bedrijf.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam