Roofs 2007-08-12 Vakbekwaam dakdekken minder risicovol dan gedacht

Een ongeval, brand- of waterschade op het werk: daar heb je als bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering voor. Door verzekeraars wordt dakdekken echter over het algemeen gezien als een risicovol beroep, met een hoge premie tot gevolg. Roofs sprak met Wim Willems van Interpolis en Harry Hentenaar van intermediair Schouten Zekerheid over dit al dan niet terechte imago en hun visie op het verzekeren van dakdekkers.

Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten is bij een aantal verzekeraars (of via een pakket waar diverse verzekeraars op intekenen) wel mogelijk, maar dan wel tegen een forse premie, die voor eenmans- of kleine bedrijven vaak moeilijk op te brengen is. Bovendien – als het wel lukt – vaak onder stringente voorwaarden en een dekking die soms weinig voorstelt. Roofs vroeg aan Wim Willems, Hoofd verzekeringstechniek MKB bij Interpolis, waar het negatieve imago van de branche vandaan komt. Willems: “De verzekeringsbranche reageert sterk op ontwikkelingen in de markt en in de maatschappij. Eind jaren negentig waren er diverse ongevallen waarbij door brand gebouwen (o.a. een zwembad en sporthallen) tot de grond toe verwoest werden. De oorzaak van deze branden werd vaak toegeschreven aan dakdekkersbedrijven die ten tijde van de brand werkzaam waren op de gebouwen. In lang niet alle gevallen is bewezen dat het daadwerkelijk aan de dakdekkers lag. Maar het vermoeden was al voldoende voor een fikse imagoschade voor de branche. Verzekeraars reageerden hier onmiddellijk op. Premies werden verhoogd, bestaande verzekeringen werden niet verlengd en/of nieuwe verzekeringen werden geweigerd. Door de gebeurtenissen op 11 september 2001 werd de terughoudendheid van de verzekeraars nog groter.”

Overtuigen
Branchevereniging Vebidak sloot in 2003 ten behoeve van haar lidbedrijven een mantelcontract Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven (AVB) af bij Interpolis. Harry Hentenaar (key account manager bedrijven bij Schouten Zekerheid) trad destijds samen met zijn collega Carlo van Tour op als intermediair en vertelt hoe dit proces in zijn werk ging. Hentenaar: “Vebidak heeft er toen werk van gemaakt de verzekeringsbranche – en de buitenwereld in het algemeen – te laten zien dat bij haar leden naast een vakbekwame uitvoering ook de aandacht voor veilig werken in alle aspecten centraal staat: niet alleen brandveiligheid, maar ook werken met pbm’s, valbeveiliging, en ladders en veilig materiaalgebruik.” Met die boodschap wist de branchevereniging Interpolis in 2003 te overtuigen van het vakmanschap en veiligheidsbewustzijn van het werk van haar leden. Er werd een op de dakbedekkingsbranche afgestemd mantelcontract AVB afgesloten.

Voor de bij de brancheorganisatie aangesloten leden betekent dit een lagere premie en betere polisvoorwaarden – zoals een lager eigen risico en een ruimere dekking – dan wanneer men individueel een contract zou afsluiten. Hentenaar: “Er zit niet voor niets een eigen risico bij bepaalde schadegevallen die worden veroorzaakt door onveilig werken. Dit zien we als een finan­ciële prikkel om de leden blijvend te wijzen op het belang van veilig werken. Denk hierbij aan ongevallen die worden veroorzaakt doordat er bij te sterke windkracht toch gewerkt wordt, of wanneer iemand uitglijdt doordat de ladder niet geborgd was. De verzekering geeft ook dekking in deze gevallen, maar het dan geldende eigen risico vormt een niet mis te verstaan signaal.”

Analyse
Uit de analyse van het schadebeeld over de afgelopen jaren blijkt dat het ‘imago van brandveroorzakers’ niet terecht is. Ook persoonlijke ongevallen met letselschade deden zich nauwelijks voor. Willems: “Voor zover zich schades voordeden, was er voornamelijk sprake van waterschades: deze maakten 40% van het totaal aantal schademeldingen uit: lekkages bij dakrenovaties, of situaties waarbij men meer dak open had gemaakt dan men in één dag weer kon dichten en het ’s nachts zo had laten liggen met het idee van ‘het zal wel loslopen’. Dit zijn vergeleken met brand of persoonlijk letsel relatief kleine schadegevallen. De resultaten van de schade-analyse waren al met al positief te noemen.” Hentenaar: “De resultaten van de schadestatistieken worden door ons met Vebidak besproken en leiden binnen de branchevereniging tot het opstellen van adviezen of richtlijnen voor de verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden.”

Individuele afweging
Om te kunnen deelnemen aan de mantelverzekering bij Interpolis, moet men lid zijn van de branchevereniging. Georganiseerde bedrijven moeten zich onderscheiden op het gebied van vakbekwaamheid, ondernemerschap en continuïteit. Willems: “Niet-leden kunnen wel op individuele basis een verzekering afsluiten. In dat geval wordt er door de betreffende verzekeraar een individuele afweging gemaakt op basis van vakopleiding, ervaring en schadeverleden van het betreffende bedrijf. Wanneer deze factoren aantoonbaar gunstig zijn, dan zullen wij ook voor deze bedrijven een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit zal echter nooit onder dezelfde voorwaarden zijn als het mantelcontract met Vebidak, zelfs al staat het bedrijf op hetzelfde niveau als de bij de branchevereniging aangesloten bedrijven. Het prijsverschil wordt bijvoorbeeld mede veroorzaakt door het grote aantal deelnemers aan het mantelcontract. Mede daardoor kunnen wij de premie van het mantelcontract zo laag mogelijk houden.”

ZZP’ers vormen een moeilijk verzekerbare categorie, omdat deze eenmansbedrijven vaak een keur aan werkzaamheden uitvoeren: timmeren, stuken, schilderwerk, dakdekken. Dit wordt door de verzekeraar gezien als risicovolle factoren. Mede vanwege de hoge premielasten is bijna de helft van de ZZP’ers in de bouw onverzekerd. Een gevaarlijke situatie, want bij een ongeval moet de zelfstandige de schade uit eigen zak betalen, met in de meeste gevallen een faillissement tot gevolg. En van een kale kip… Willems: “De tip die ik ZZP’ers kan geven is: zorg voor een duidelijk afgebakend werkgebied. Beperk je alleen tot stuken óf timmeren óf leg je toe op dakdekken. Als je daarnaast ook nog een goede tussenpersoon in de arm neemt die je kan adviseren, dan moet het mogelijk zijn om een polis af te sluiten. Als verzekeraar zien we hierin ook een maatschappelijke taak. Ik voorspel dat het in de toekomst beter mogelijk zal worden om gekwalificeerde ZZP’ers te verzekeren tegen een redelijke premie.”

Uit de top drie
Wat betekenen de recente ontwikkelingen en schade­-­analyses voor het algehele imago van de daken­branche? Willems: “Als je mij in 2000 had gevraagd wat ik het meest risicovolle beroep vond om te verzekeren, dan stonden de dakdekkers, samen met de installateurs en de overige bouw, bovenaan. Op basis van ons onderzoek en onze ervaringen met dit mantelcontract kan ik nu zeggen dat de Vebidak-dakbedekkingsbedrijven wat mij betreft geheel uit de top drie van risicovolle beroepen zijn verdwenen. Ook andere verzekeraars staan nu minder negatief ten opzichte van het verzekeren van dakdekkers.”

De verzekeringsbranche in het algemeen wordt gekenmerkt door golfbewegingen. Na de Nieuwjaarsbrand in Volendam in 2001 schoten de prijzen van brandverzekeringen voor de horeca omhoog. Na calamiteiten begin 2000, toen enkele malafide bedrijven hormonen en afvalstoffen in veevoer verwerkten, met gevaar voor de volksgezondheid (denk aan BSE) tot gevolg, kampt nu de levensmiddelen- en mengvoederindustie met een slecht imago. De dakdekkersbranche zit nu, mede door de inspanningen van de branchevereniging in een stijgende lijn in de ogen van de verzekeraars. Willems: “Daar profiteren ook niet-leden van, die aantoonbaar kwalitatief goed werk leveren. Door het goede imago van de branche zullen steeds meer dakdekkers zich kunnen verzekeren met gunstige polisvoorwaarden en een redelijk premiebedrag.”

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam