Roofs 2007-08-03 Richtlijnen

In de tuin van ons nieuwe huis stond een buxushaag die stevig was doorgegroeid en gefatsoeneerd moest worden. De haag is symmetrisch aangelegd en als techneut kon ik mij er helemaal op uitleven: kaarsrecht moest ie worden, niks natuur! En uiteraard met een mix aan gereedschappen en vakmanschap uit te voeren. Omdat de haag alle kanten was uitgegroeid heb ik eerst een kader en lijnen uitgezet. Mijn vrouw vroeg mij enkele malen waarom ik nog niet was begonnen en ik vond het wel leuk haar, omdat ze leidinggevende is, uit te leggen dat ik richtlijnen aan het uitzetten was. Dat vond ook zij leuk, want richtlijnen lijken in de huidige dienstenmaatschappij een andere betekenis te hebben dan wat ze letterlijk zijn - of toch niet?

Ik vertelde haar dat een goede richtlijn los staat van het te richten onderwerp zodat de lijn tijdens het richten recht blijft. Je moet dus beginnen de lijn vrij te maken door de planten die de lijn doen afbuigen als eerste te snoeien. Een richtlijn geeft namelijk geen richting aan, wat wel eens wordt gedacht, het is een scheidslijn. Door de delen van de haag die buiten de richtlijn vallen te snoeien, ontstaat een rechte haag. Wil je een rechte lijn, dan moet je hard zijn, dacht ik nog; geen oneliner maar een hardliner die snoeihard het mes in zijn onderwerp zet. Na een middag snoeien stond er dan ook een messcherp gesneden haag. De gevallen delen lagen als afgekeurd onder de streep, maar ja, de richtlijn staat niet ten dienste van de haag, maar staat ten dienste van wie de haag ten dienste staat.

Tijdens het snoeien dacht ik aan de dakenbranche als een haag, waar allerlei richtlijnen voor gelden om te waarborgen dat de gebouweigenaren en opdrachtgevers de daken krijgen zoals die zijn voorgeschreven en gewenst. Met perioden waarin de haag weinig groeit en perioden waarin de haag sterk groeit. In perioden van voorspoed moet flink gesnoeid worden om de haag in vorm te houden. Dat lijkt niet in het belang van de planten die de haag vormen maar schijn bedriegt, de planten staan in de haag omdat ze goed te richten zijn.

De haag die dakenbranche heet bestaat uit dakdekkersbedrijven en leveranciers; richtlijnen, regelgeving en certificering houden de branche in lijn. Nu het zo goed gaat, groeit en bloeit de haag dat het een lieve lust is en zijn er partijen die buiten de richtlijnen groeien, ze ter discussie stellen om zelf groter te worden, maar daardoor de haag ontsieren. Zo is er een leverancier die stelt dat de wijze waarop isolatie getest wordt niet deugd, niet van deze tijd is en dat nieuwe richtlijnen moeten worden vastgesteld en nodig zijn. De richtlijn voor het testen van valbeveiliging deugt niet meer en moet veranderd worden. Werkpleksituering in plaats van valbeveiliging is veel beter. De richtlijnen voor brandveilig werken mogen niet te snel worden ingevoerd en de leveranciers moeten nieuwe producten daarvoor bedenken, waar de dakdekkers gaan kijken of het wel kan. Het gaat goed met de haag die dakenbranche heet en dat is mooi. En om het mooi te houden is het binnenkort weer tijd om te snoeien. Bedenk dat een richtlijn dichtbij de haag moet staan en tegelijk er los van moet staan om te kunnen richten, de lijn mag niet door enkele planten beïnvloed worden. De richtlijn dient niet de haag, maar dient degene voor wie de haag bedoeld is.

Dit is mijn laatste column. Met veel plezier heb ik 10 jaar lang een plek gevuld in de Roofs, waar ik de uitgever zeer dankbaar voor ben. Ik ben er bekend mee geworden en het is een deel van mezelf geworden. Vele onderwerpen, personen en zaken zijn in een mix van werkelijkheid, scherts en fictie geplaatst met als doel u aan het denken te zetten. De ene keer is dat beter gelukt dan de andere, wat onvermijdelijk is, maar wat ik toch enigszins betreur. Het is ook daarom dat ik stop, ik wil geen columnist worden die te lang doorgaat, zichzelf blijft herhalen en verzuurt. Ik wil u vanaf deze plek oprecht danken voor het lezen en voor de vele reacties die ik mocht ontvangen. Wel blijven denken graag.

 

Ton BerleeDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam