Roofs 2007-07-06 Raadselachtige dakinstortingen?

Het is weer zover: zomertijd, en de eerste hevige regenbuien zijn alweer gevallen. “Bouwmarkt blijft na inzakken dak voor onbepaalde tijd dicht”, kopte de BN/DESTEM  van dinsdag 12 juni 2007. Door het overvloedige regenwater stortten er bij de eerste zomerse buien drie daken in, zo brengt het ANP nieuws naar buiten. Naast het dak van de bouwmarkt, bezweken ook de daken van een meubelboulevard en een fabriekshal van een autofabrikant.

Ing. J.M. Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs

Een bezoek van DGI Dak & Gevel Ingenieurs aan de in het krantenbericht bedoelde bouwmarkt bevestigt de aanwezigheid van noodoverlopen welke aangebracht zijn in de dakrand. Waarschijnlijk concludeerde hierdoor de woordvoerster van de gemeente Oosterhout in het persbericht dat er waarschijnlijk geen sprake is van constructiefouten. Dezelfde woordvoerster meldt dat uit een VROM onderzoek in 2003/2004 bleek dat het dak niet als risicovol kon worden aangemerkt. Er is dus niet onverantwoord gehandeld tijdens de bouw. Vervolgens kon een gemeentewerker die in de bouwmarkt is gaan kijken geen overtredingen vinden.

Kenmerkend
Helaas zijn bovenstaande uitspraken nog steeds kenmerkend voor de wijze waarop men met dakinstortingen door wateraccumulatie omgaat. Net als het gegeven dat sinds 2003 de kennis en kunde op het gebied van het maken of beoordelen van constructieve berekeningen nog ernstig te wensen overlaat.

De oorzaak van de dakinstorting
Door regenwater tijdens extreme hoosbuien kunnen de hemelwaterafvoeren om uiteenlopende redenen het op het dak verzamelde water niet op tijd afvoeren, waardoor het dak bezwijkt door overbelasting. Een oplosbaar probleem door het goed berekenen van, en aansluitend plaatsen van een noodoverloopsysteem.

Onderzoeksresultaten DGI
Bij de tot op heden onderzochte wateraccumulatie instortingen blijkt er altijd sprake te zijn van constructiefouten. De constructiefouten ontstaan tijdens de ontwerp- en de uitvoeringsfase.

DGI Dak & Gevel Ingenieurs BV houdt vanaf 2003 de resultaten bij van de risico’s welke bij preventieve risico-inventarisatie wateraccumulatie worden vastgesteld.

Overzicht risico-analyse wateraccumulatie:

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand

 

 

  1. Slechts 8% van de geanalyseerde daken voldoet aan de wettelijke bouwvoorschriften.
  2. Bij 15% van de gebouwen zal het dak bij de voorschreven hoeveelheid water niet bezwijken, maar voldoet het niet aan de voorschriften.
  3. Bij 56% van de gebouwen zal het dak vrijwel zeker bezwijken wanneer een serieuze stortbui het gebouw treft én het reguliere HWA-systeem faalt t.g.v. verstoppingen of tijdelijke overbelasting van het rioolsysteem.
  4. Bij 21% van de gebouwen blijkt het dak zeer gevoelig voor wateraccumulatie en is er grote kans op instorten tijdens een hevige regenbui.

Het onderwerp wateraccumulatie staat niet meer op de agenda. De beleggers en beheerders van meerdere gebouwen hebben, veelal gerelateerd aan hun praktijkervaring met dakinstortingen, de daken laten doorrekenen en aanpassen. Bij de individuele gebouweigenaren, maar ook bij gemeenten, staat het onderwerp nog maar zelden op de agenda.

Ongewijzigd “schijnveiligheid”
Graag hadden wij geconcludeerd dat de daken, na het VROM onderzoek en na het bijplaatsen of plaatsen van noodoverlopen, als veilig beschouwd kunnen worden. Helaas blijkt dit niet het geval bij onze controles. Tot op heden hebben wij moeten vaststellen dat wateraccumulatieberekeningen meestal niet worden gemaakt of nog steeds gewoon niet goed worden gemaakt.

Zo blijken bij de constructieve controle van nieuwbouwprojecten de wateraccumulatieberekening niet correct te zijn gemaakt. Regelmatig worden berekeningen aangetroffen waaruit blijkt dat de constructeur het iteratieve wateraccumulatie proces niet heeft doorgrond. Met aannames van een onjuiste maximaal toelaatbare waterbelasting wordt de afmeting van de noodoverloop niet goed bepaald.

Aandacht
De aandacht voor het onderwerp wateraccumulatie is onmiskenbaar toegenomen. Zo verschijnt er in september een themanummer wateraccumulatie van het wetenschappelijke tijdschrift HERON. Hierin zal op wetenschappelijk niveau uitleg gegeven worden over het complexe onderwerp wateraccumulatie. Wellicht dat deze publicatie constructeurs nieuwe impulsen geeft om goede constructieberekeningen te maken.

 

Fragmenten berichtgeving ingestort dak

Dak Gamma Oosterhout stort in

Door de zware regenval stortte gisteren rond vijf uur een deel van het dak van de Gamma in Oosterhout in. Op dat moment waren enkele tientallen mensen in de bouwmarkt, maar niemand raakte gewond. De zaak werd onmiddellijk ontruimd.

“We hoorden een zware klap. Het onweerde natuur­lijk vreselijk, maar deze klap was een stuk heftiger. We dachten eerst dat er een stell­ing ingestort of omgevallen was”, vertelt een Gamma-mede­werker. De schrik zit de medewerker, hij wil niet met zijn naam in de krant, duidelijk nog in de benen. “Ik sta nog na te trillen”, zegt hij. “We gingen na die klap meteen kijken wat er aan de hand was en toen zagen we opeens het hele plafond naar beneden komen. We schrokken ons rot. Ik ben gelijk naar de microfoon gerend en heb omgeroepen dat iedereen onmiddellijk naar buiten moest.”

Zijn collega: “Het was vanwege het warme weer niet druk. En de mensen die er waren, stonden bijna allemaal bij de uitgang. Kijken of de regen al wat minder werd. Ze wilden allemaal spullen in gaan laden in hun auto’s.” Volgens hem was er geen moment sprake van paniek. “Nee hoor, iedereen ging rustig naar buiten.”

De Gamma-winkel in Oosterhout heeft een plat dak met een oppervlakte van ongeveer 2800 vierkante meter. “Daar hebben we nog nooit problemen mee gehad, voor zover ik weet”, zegt hij. “We kennen de gevaren van platte daken. Daarom houden we dat bij sneeuwval altijd goed in de gaten. Het wordt ook regelmatig gecontroleerd op scheuren. Maar nu ging het zo snel, dat er niks aan te doen was. Er hoeft ook maar een klein scheurtje in te zitten en het kan al mis gaan.” Gisteravond zijn meteen een aantal bouwdeskundigen opgetrommeld om te kijken wat er gedaan moest worden om verdere instorting te voorkomen. Aan de buitenkant van het gebouw, was amper iets te zien. “De schade zal binnen wel flink zijn, maar ik heb er geen idee van hoe erg het is. Wij zijn meteen naar buiten gegaan.”


Uit: BN/De Stem, 9 juni 2007

Geen zicht op schade Gamma

De Oosterhoutse vestiging van bouwmarkt Gamma blijft voor onbepaalde tijd gesloten.(…)Volgens een woordvoerder van de franchisenemer die de Oosterhoutse Gamma exploiteert, is nog onbekend wat de schade gaat kosten en wanneer de winkel weer open kan. “De constructeur heeft zaterdag naar de schade gekeken. Er wordt op dit moment gewerkt aan noodreparaties om verder inzakken te voorkomen. We hebben nog geen idee welke werkzaamheden nodig zijn voor het definitieve herstel en weten dus ook niet wat dat ons gaat kosten.”

Volgens een woordvoerster van de gemeente Oosterhout is er waarschijnlijk geen sprake van constructiefouten bij het Gamma-pand. “Uit een VROM-onderzoek in 2003/2004 bleek dat het dak van deze Gamma niet als risicovol kon worden aangemerkt. Er is dus niet onverantwoord gehandeld tijdens de bouw.” Een gemeentemedewerker die gisteren bij de Gamma is gaan kijken, kon geen overtredingen vinden.

Uit: BN/De Stem, 12 juni 2007

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam