Roofs 2007-05-31 Nieuwslijn

Team Bleekemolen steunt Stichting Kinderen Kankervrij
Tijdens een persbijeenkomst op 29 maart bij Pioneer in Almere werd het Team Bleekemolen voor het komende raceseizoen gepresenteerd. Een van de coureurs is een bekende binnen de dakenwereld, namelijk Hans Rutte, directeur van Hapeja Trading uit Haarlem, dat het isolatiemateriaal van het Franse Actis op de Nederlandse markt verkoopt. Het bedrijf was al sponsor van het team Bleekemolen, Rutte zal dit jaar in actie komen in de BMW 130i cup. “Zakelijk gezien ga ik weer relaties uitnodigen voor een leuke en spannende dag als gast bij Team Bleekemolen,” aldus Rutte. “Als rijder is mijn eerste doel om de races uit te rijden. Vervolgens wil ik mij naar voren vechten; in de loop van het seizoen wil ik proberen om punten te halen.”

Het Team Bleekemolen steunt via Racing for Charity de Stichting Kinderen Kankervrij (Kika). De steun bestaat uit verschillende acties waarbij aandacht gevraagd wordt voor de activiteiten van de stichting.

 

A+A 2007
Van 18 t/m 21 september 2007 vindt in Düsseldorf de A+A 2007 plaats, de tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Het centrale thema van de vakbeurs is persoonlijke bescherming. Daarnaast is er een grote aandacht voor bedrijfsveiligheid en gezondheid op de werkplek.

Op de beursvloer organiseren diverse leden van Basi (het Duitse samenwerkings­verband voor veiligheid en gezondheidheid op de werkvloer) het ‘trefpunt veiligheid en gezondheid’, waar presentaties worden gegeven over de werkzaamheden, concepten en diensten over preventie op de werkvloer. Verder is er het forum ‘goede praktijk’, waar bedrijven uit verschillende branches tonen hoe zij tijdens de dagelijkse werkzaamheden omgaan met arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming (o.a. Deutsche Post, Luchthaven Berlijn en bedrijven uit de afvalverwerkingsbranche). De diverse mogelijkheden m.b.t. functie en uiterlijk van bedrijfskleding wordt getoond d.m.v. de modeshow ‘Corporate fashion’, en ook is er een themapark ‘Brandveiligheid’, waar bedrijfsbrandweerorganisaties presentaties geven over reddingswerk in hoogte en diepte, het forum ‘wetenschap en onderzoek’ en de modeshow ‘Corporate fashion’ (bedrijfskleding). Parallel aan de vakbeurs vindt ook het internationale A+A congres plaats, dat georganiseerd wordt door de Basi.

De vorige editie van de beurs, in 2005, bestond uit 1380 exposanten uit 55 landen en werd bezocht door meer dan 54.000 bezoekers. De verwachting is dat ook dit jaar deze aantallen ruimschoots gehaald zullen worden.

Zie voor meer informatie www.AplusA-online.de

 

Zevende druk Veiligheids Zakboek verschenen
Het Veiligheids Zakboek is een hulpmiddel dat het voor iedereen mogelijk maakt om (on-) veilige situaties juist te beoordelen. Het biedt informatie over de meest uiteenlopende veiligheidsonderwerpen en is geschikt als naslagwerk tijdens de werkzaamheden zelf. Aspecten die behandeld zijn binnen de opleiding Basisveiligheid (VCA) en Veiligheid voor Leidinggevenden (VCA) kunnen snel opgezocht worden.
De 2007 editie is volledig geactualiseerd en bevat checklists voor bijna alle onderwerpen. Het Veiligheids Zakboekje is ook op cd-rom verkrijgbaar. Het boek en de cd-rom zijn verkrijgbaar bij Reed Business Information bv of via de erkende boekhandel.

ISBN Veiligheids zakboekje: 978 90 6228 633 8; ISBN cd-rom Veiligheid 978 90 6228 665 2; ISBN combinatie: 978 90 6228 666 9.

 

Agenda
Tentoonstelling daktuinen: ‘Wij leven hoog’. 26 april t/m 24 juni 2007: Architectuurcentrum Rondeel te Deventer.
Renovatie en onderhoud 2007.
9 t/m 11 mei 2007: Vernieuwen met toekomst. Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch.
Seminar ‘Vallen in géén geval’
Bij werken op platte daken. Diverse data (januari t/m juni 2007): KPI Centrum, Gorinchem. Zie: www.kpicentrum.nl
Dag van de Bouw. 2 juni 2007. Landelijk evenement.
A+A Persoonlijke uitrusting, veiligheid en gezondheid op het werk. 18 t/m 21 september 2007. Internationale Vakbeurs Düsseldorf.
Nationale Dakendag. 6 november 2007. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.dakendag.nl.
Dakontmoetingsdagen 2008. 5 t/m 7 februari 2008. Evenementenhal Gorinchem. Info: www.dakontmoetingsdagen.nl.

Brochure HR-isolatie
De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-Fabri­kan­ten (NVPU) heeft ter introductie van HR-isolatie een brochure gepubliceerd. HR-isolatie is de naam voor PUR- en PIR-producten met een bijzonder hoog isolatierendement en een zeer goede verwerkbaarheid. Door de stijgende energieprijzen en de oplaaiende klimaatdiscussie is er veel belangstelling voor isolatie en energiebesparing. In de brochure zet NVPU uiteen hoe HR-isolatie hieraan bijdraagt.

 

Nieuwe normen NEN
NEN-EN 13084-2:2007 2e Ontw. – Vrijstaande schoorstenen; Deel 2: betonnen schoorstenen.

NEN-EN 14316-2:2007 – Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen; In situ gevormde thermische isolatie producten van geëxpandeerd perliet (EP); Deel 2: Specificatie voor de geïnstalleerde producten.

NEN-EN 14317-2:2007 – Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen; In situ gevormde thermische isolatieproducten van geëxfolieerd vermiculiet (EV); Deel 2: Specificatie voor de geïnstalleerde producten.

Nieuwe normen NEN Bouw & Veiligheid
NEN-EN 137:2006 – Ademhalingsbeschermingsmiddelen; Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatmasker; Eisen, beproeving en merken.

NEN-EN 374-3:2003/C1:2006 – Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen; Deel 3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën.

NEN-EN 1496:2006 – Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen; Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden.

NEN-EN 1498:2006 – Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen; Reddingslussen.

NPR-ISO/TS 4869-5:2006 – Akoestiek:Gehoorbeschermingsmiddelen; Deel 5: Indicatieve bepalingsmethode van de geluidsreductie bij het aanbrengen van gehoorbeschermingsmiddelen door onervaren proefpersonen.

NEN-EN-ISO 17249:2005/A1:2007 – Veiligheidsschoeisel ter bescherming tegen verwoning door kettingzagen.

NEN-EN-ISO 20345:2004/C2:2007 – Persoonlijke beschermingsmiddelen; Veiligheidsschoeisel

NEN-EN-ISO 20346:2004/C2:2007 – Persoonlijke beschermingsmiddelen; Werkschoeisel

NEN-EN-ISO 20347:2004/C2:2007 – Persoonlijke beschermingsmiddelen; Werkschoeisel.

 

Serrewoningen in Zelhem eerste kwartaalwinnaar Groenste Project van Nederland
De eerste kwartaalwinnaar van ‘Het Groenste Project van Nederland’ is bekend: De zes bio-ecologische serrewoningen in Ermelinkstuk / ’t Soerlant in Zelhem, ontworpen door Grotenbreg Architecten uit  Warnsveld, kwamen na beoordeling op materiaalgebruik, esthetica en inpassing in de omgeving als winnaar uit de bus.

‘Het Groenste Project van Nederland’ is een competitie uitgeschreven door Lafarge Dakproducten. Bij de competitie staat het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame materialen centraal. De komende maanden worden er nog drie kwartaalwinnaars geselecteerd waaruit uiteindelijk één hoofdwinnaar wordt gekozen.

 

Xire wint publieks­prijs ‘Beste Bouw­innovatie 2007’
Tijdens de Internationale BouwBeurs Utrecht is Xire uitgeroepen tot winnaar van de ‘Beste Bouwinnovatie 2007’. Het publiek, meer dan 100.000 bouwprofessionals, kon stemmen op de deelnemers aan de Innovatieroute. Met het isolatiemateriaal Xire heeft IsoBouw deze publieksprijs in de wacht gesleept. Eind april is de daarbij behorende prijs door de organiserende instanties aan IsoBouw uitgereikt.

Op het product zijn inmiddels drie wereldwijde patenten verkregen.

De op Xire gebaseerde vlak dak isolatie en de vierde generatie funderingsbekisting zullen in het derde kwartaal van 2007 op de markt komen.

 

Dakwater: Duurzaam waterbeheer op multifunctionele daken
Op de ParkeerVak 2007 werd Dakwater gelanceerd, een samenwerkingsverband tussen vier specialisten op het gebied van waterbeheer op multifunctionele daken. Dakwater biedt een systeem dat begint met de essentiële waterdichte afwerking van het dak en eindigt met de totale vormgeving van het gebruiksdak. Hiertussen vindt de waterzuivering en waterberging plaats.

Het samenwerkingsverband bestaat uit vier specialisten: Van Vliet Tuinarchitectuur; BetonRestore; Drain Products Europe en Aquaflow. De vier partijen kenmerken zich door hun knowhow en technisch specialisme.

 

PERSONALIA

Uitbreiding consultancyteam Gilde Software
Op 1 april 2007 is Sebastian van Til terug in dienst getreden als consultant bij Gilde Software. Hiermee heeft het personeelsbestand van de Gilde Groep de 35 overschreden.

Uitbreiding RWA-divisie Licotec
Licotec Daklicht B.V. breidt met ingang van half april haar RWA-divisie uit met specialist ing. Frank Wittenhorst. Zijn jarenlange ervaring op het gebied van Rook –en Warmte-afvoer zal ervoor zorgen dat Licotec vakmanschap op niveau blijft leveren.

VM Zinc
Sinds 1 maart 2007 is Fons Koning aangesteld als technisch medewerker bij VM ZINC. Hij is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning en opleiding voor Nederland. Dit zal hij doen op de bouwplaats en bij de installateur, zinkwerker. Daarnaast zal Fons opleidingen voor de zinkverwerker verzorgen in het VM ZINC Training Center. In zijn vorige functie heeft hij uitgebreid ervaring opgedaan met het verwerken van zink en lood.

 

Met gewijzigde organisatie neemt
Van Wylick Isolerende Mortels voorschot op toekomst
Van Wylick Isolerende Mortels, waaronder Daken BV en Vloeren BV,  heeft onlangs een reorganisatie afgerond. Laurens van Wylick is binnen de onderneming verantwoordelijk voor de verkoop en advisering over toepassing van de isolerende mortels. Floris van Wylick is belast met de voorbereiding en uitvoering van het groeiend aantal werken waar het product wordt toegepast. De werkzaamheden van oprichter Gerrit van Wylick beperken zich in de toekomst nog uitsluitend tot ondersteuning van de dagelijkse activiteiten.

De reorganisatie mag gezien worden als een belangrijke stap in het besluit van Gerrit van Wylick om zich op termijn geheel uit de onderneming terug te trekken en de directie toe te vertrouwen aan zijn zoons. Van Wylick introduceerde bijna twintig jaar geleden haar isolerende afschotmortels samengesteld uit cement, gerecyclede polystyreenkorrels, vermiculite en toeslagstoffen. Het bedrijf presenteerde daarmee een stabiele en drukvaste isolatie waarmee in elke gewenste richting moeiteloos een naadloze afschotlaag is te realiseren. Het product heeft inmiddels al op ruim een anderhalf miljoen vierkante meter dak toepassing gevonden. De laatste jaren is de mortel ook doorgebroken als een stabiele en isolerende onderlaag voor zwevende dekvloeren.

Laurens van Wylick is acht jaar geleden in het bedrijf gekomen en onder zijn leiding heeft Van Wylick Isolerende Daken een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt. Het is vooral aan Laurens te danken dat de isolatiewaarden van het Van Wylick systeem volgens de NPR 2068 inzichtelijk zijn gemaakt en het systeem is opgenomen in de NEN 1068. Laurens van Wylick is tevens verantwoordelijk voor de interne kwaliteitsbewaking.
Onder leiding van Floris van Wylick heeft Van Wylick Isolerende Vloeren de toepassing van de isolerende mortel als onderlaag voor zwevende dekvloeren een grote vlucht genomen. Inmiddels biedt Van Wylick vier verschillende systemen voor vloeren aan. De mortels van Van Wylick worden jaarlijks inmiddels toegepast op circa 120.000 m2 dak en 40.000 m2 vloer. Voor de applicatie op zowel daken als vloeren werkt Van Wylick uitsluitend samen met gekwalificeerde dakdekkers- en vloerenleggersbedrijven. Daarmee hebben de opdrachtgevers de zekerheid dat het product volgens de geldende eisen wordt aangebracht en kan Van Wylick Isolerende Mortels de duurzaamheid van haar systemen garanderen.

 

Probasys wordt Probasys Benelux
Als gevolg van een meningverschil over het te voeren beleid is begin april de samenstelling en opzet van Probasys, de belangenvereniging van producenten en leveranciers van bitumen afdichtingsystemen, gewijzigd. Men zal met een Benelux-organisatie de nationale en internationale belangen van bitumen afdichtingmaterialen prominent positioneren. De vereniging stelt zich ten doel een leidende rol te spelen op het gebied van recycling, milieu en normeringen en zich sterk te profileren bij het vertalen van de Europese regelgeving.

De leden van Probasys Benelux zijn:
Nebiprofa bv te Klundert
Derbigum Nederland bv te Delft
Soprema nv te Grobbendonk (B)
Troelstra & de Vries bv te IJlst
Wand- & Dakproducten bv te Den Bosch
Kelders Dakmaterialen bv te Nijmegen

 

Tentoonstelling daktuinen: ‘Wij leven hoog’
Op 26 april 2007 werd in Architec­tuurcentrum Rondeel in Deventer de tentoonstelling ‘Wij leven hoog’ geopend. Met deze tentoonstelling wordt dieper ingegaan op wat een daktuin kan betekenen:
Foto’s belichten de esthetische kant van daktuinen
Modellen laten zien hoeveel water kan worden gebufferd
Projectpresentaties tonen de techniek
Deskundigen vertellen over hun filosofie rond dit thema
Lezingen gaan in op een beter leven met groendaken

De tentoonstelling werd geopend met de voordracht ‘Beter onder de groene zoden’ door drs. Fred Tonneijck, ecotoxicoloog  bij Triple E te Arnhem en een inleiding door Leen Goedegebuure, tuin- en landschapsarchitect BNT te Nunspeet. De tentoonstelling loopt tot en met 24 juni 2007. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur

 

Insta-Stik voor verlijming dakbedekkingen en isolatie
Insta-Stik van Dow Building Solutions verlijmt een grote variëteit aan dakbedekkingen en isolatieplaten en biedt hiermee een alternatief voor mechanische bevestiging, bitumen en vloeibare polyurethaanlijmen. Het bespaart hiermee tijd, geld en mankracht op de bouwplaats.

Het gaat hier om een polyurethaanlijm, die wordt geleverd in een wegwerptank die onder druk staat. Door deze specifieke verpakking en het speciaal hiervoor ontworpen spuitpistool schuimt de lijm op tijdens het aanbrengen. Dit zorgt voor een betrouwbare, nauwkeurige en veilige verwerking. De verwerkingsmethode van Insta-Stik stelt de verwerker in staat de hoeveelheid lijm tijdens de applicatie exact te bepalen en garandeert zo een optimaal gebruik. Het product is vrij van oplosmiddelen en geschikt voor de verlijming van verschillende isolatieplaten op diverse ondergronden, waaronder beton, metaal, bitumineuze materialen, hout en vezelcement. Bureau Dakadvies heeft een BDA Praktijkblad voor Insta-Stik afgegeven.

 

Uitreiking KOMO dealers Wédéflex
Tijdens de Internationale Bouwbeurs te Utrecht werd op donderdag 8 februari 2007 op feestelijke wijze aan een viertal Wédéflex dealers het KOMO procescertificaat gesloten dakbedekkingconstructies (BRL 4702) uitgereikt.
In het kader van het begrip totaalkwaliteit dat door Wédéflex naar de markt toe wordt vertaald door middel van het begrip “Established”, is het van het grootste belang dat alle Wédéflex dealers het KOMO procescertificaat bezitten. Doordat nu alle Wédéflex dealers het KOMO procescertificaat hebben, kan de opdrachtgever er zeker van zijn dat het geheel in kwalitatieve zin “rond” is.

Door Wédéflex is het initiatief genomen tot een collectief KOMO procescertificaat dakdekken voor al haar dealers. Daartoe is samengewerkt met Athenor Consultancy en Kiwa nv. Uniek in het geheel is het feit dat het collectieve Wédéflex Established kwaliteitshandboek via internet voor de dealers raadpleegbaar is. Alle collectieve documenten zijn ook via het bijzondere deel van de Wédéflex site beschikbaar.

Verhuisbericht
Dealer van groendaksystemen Optigroen is verhuisd. Het nieuwe adres is:
Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing
Nijverheidsweg Noord 60.85 • 3812 PM Amersfoort
 
Ook de telefoonnummers zijn per 1 april 2007 gewijzigd:
Telefoon: 033- 463 56 81 • Faxnummer: 033- 463 56 82
Het algemeen e-mailadres en webadressen blijven ongewijzigd.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam