Roofs 2007-05-28 Vlaswol niet alleen Milieuvriendelijk

Wie aan vlasisolatie denkt, denkt aan een natuurlijk, en dus milieuvriendelijk product.
Volgens directeur Rogier van Mensvoort van Isovlas in Moergestel raken door het milieuvriendelijke imago de andere eigenschappen, die bij de beslissing voor een bepaald product minstens zo zwaar wegen, een beetje ondergesneeuwd. In dit artikel wordt het materiaal daarom wat nader onder de loep genomen.

Vlaswol wordt vervaardigd uit het restmateriaal dat ontstaat bij de productie van linnen. Het is een wol dat bestaat uit lichte, stevige vezels, waardoor er een isolatiemateriaal kan worden geproduceerd dat voor een groot aantal toepassingen kan worden gebruikt. Zo wordt vlasvilt bijvoorbeeld veel gebruikt in de auto-industrie in o.a. vormdelen voor autoportieren of in hoedenplanken. Geovlas wordt veel toegepast in de weg- en waterbouw als wapening of drainagemateriaal in de grondconstructie. Maar het meest wordt het materiaal toch wel toegepast in de bouw. Isolatieproducten voor de bouw zijn o.a. PL Bouwisolatie, PN Bouwisolatie en VRD Dakelementen.

Werd in het verleden in de marketinguitingen voornamelijk de aandacht gevestigd op het feit dat vlas een natuurlijk product is, met alle milieuvoordelen van dien, tegenwoordig vestigt men liever de aandacht op de meer traditionele onderwerpen: thermische eigenschappen, brandeigenschappen en gedrag bij verwerking. “Op deze punten scoren wij minstens zo goed als de andere isolatiematerialen,” stelt directeur Rogier van Mensvoort. “Dat is in de markt echter nog weinig bekend.”

 

Dampopen bouwen
De meest in het oog springende eigenschappen van het materiaal zijn wel degelijk terug te voeren op het feit dat het een natuurlijk product is. “Vlaswol reguleert het vocht zeer goed,” aldus Van Mensvoort. “Het is een plantaardige technische vezel, daardoor bezit het de vochtregulerende eigenschappen. Het materiaal maakt het dan ook mogelijk op een dampopen manier te bouwen. Dit betekent dat het gebouw ‘natuurlijk’ ademt, de luchtvochtigheid van een gebouw wordt op een natuurlijke manier gereguleerd. Dit in tegenstelling tot een volledig geïsoleerde, dichte constructie, vergelijkbaar met een regenjas. Tegenwoordig wordt steeds meer dampopen gebouwd met lichte constructies. Dit betekent dat het materiaal van de buitenconstructie dampopen is ten opzichte van de binnenconstructie. Dit heeft een gezonder en meer comfortabel binnenklimaat tot gevolg. Wij gaan ervan uit dat damopen bouwen binnen enkele jaren in de regelgeving is opgenomen. In Duitsland is dit al het geval.”

De tijd die warmte nodig heeft om door de isolatie te komen, aangeduid met de term warmteaccumulatie,  is volgens Van Mensvoort ca. vier keer zo groot als bij gangbare isolatiematerialen. “Tests hebben uitgewezen dat warmte zeer traag door de isolatie trekt,” aldus Van Mensvoort. “Dit betekent dat de binnenruimte veel trager afkoelt of, in de zomer, opwarmt. Deze eigenschap heeft het materiaal eveneens te danken aan de vezelstructuur van het vlas. Het materiaal houdt warmte vast. En ook hier spelen de vochtregulerende eigenschappen van het materiaal een grote rol: het materiaal buffert vocht zonder dat het schimmelt en bij te lage luchtvochtigheid van de binnenruimte geeft het ook weer vocht af. De R-waarde van het materiaal is dus vergelijkbaar met dat van andere isolatiematerialen, maar de temperatuurswisselingen zijn door deze eigenschap veel minder groot. Door met name deze eigenschap van het materiaal bespaart de gebruiker aanzienlijk op de energie die nodig is om het gebouw op te warmen of af te koelen.”

 

Geluidsisolatie
Vlaswol wordt volgens Van Mensvoort steeds meer ontdekt als geluidsisolerend materiaal. Dit heeft eveneens te maken met de vezelstructuur van het materiaal. “De geluidstrillingen worden goed geabsorbeerd omdat de vezels flexibeler zijn. De open structuur zorgt er tevens voor dat de geluidstrillingen worden omgezet in warmte. Hierdoor bereikt het materiaal een geluidsabsorptie van W=0,95. In de automobielindustrie werd het materiaal al langer toegepast, juist vanwege de geluidsisolerende eigenschappen. Wij merken nu dat ook in de bouw steeds vaker vanwege dit aspect voor het materiaal wordt gekozen.”

 

Brandeigenschappen
Ook wijst Van Mensvoort op de brandeigenschappen van het materiaal. “De isolatieproducten die Isovlas op de markt brengt zijn allemaal met brandvertragende zouten geïmpregneerd. Daar komt bij dat het materiaal bij brand verkoolt, hierdoor vormt het materiaal zelf een brandvertragend laagje om zich heen. De SBI-tests (Single Burning Item) wijzen uit dat vlaswol in de Europese Brandklasse C valt. Hiermee is het geschikt voor vrijwel elke toepassing in de bouw. Het materiaal wordt om deze reden tegenwoordig veelvuldig gebruikt in bijvoorbeeld sandwichelementen.”

“Er gelden geen bijzondere verwerkingsvoorschriften voor het materiaal,” vertelt Van Mensvoort. “Dit komt omdat het geen kwaad kan als de vezels in aanraking komen met de huid, of als ze worden ingeademd. Het is bij de verwerking dan ook niet nodig om stofkapjes of beschermende kleding en handschoenen te dragen; ook hoeft het materiaal niet te worden bevochtigd bij verwerking: het materiaal prikt niet en veroorzaakt ook geen andere irritaties.”

 

Referentieprojecten

In vogelvlucht drie projecten als voorbeeld hoe het materiaal in de praktijk wordt toegepast en waarom.

160 rijtjeswoningen in Etten-Leur

De woningen staan langs het spoor en werden gerenoveerd met Isovlas vanwege de geluidsisolerende eigenschappen van het materiaal. Bijkomend voordeel was dat de oude woningen een verbeterd binnenklimaat verkregen. Hoofdaannemer was BB Tilburg, constructeur Bureau Metz.

 

Legergebouwen in Gilze-Rijen
Het gaat hier om houtachtige barakken in een lichte constructie. Nadeel hiervan was dat de gebouwen snel opwarmden. De ontwerpafdeling van Isovlas heeft hier een eigen ontwerp op gemaakt en prefab daken met vlasisolatie toegepast voor een koeler binnenklimaat. Hoofdaannemer: Wijnen Someren.

Appartementen in Meppel

Bij deze luxe appartementen in Meppel moest eveneens een stabiel binnenklimaat worden bewerkstelligd. Architectenbureau Sacon in Zwolle bedacht hier een kapconstructie met vlasisolatie waardoor een piekverschuiving in het binnenklimaat werd bereikt. Hoofdaannemer was Heijmans.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam