Roofs 2007-05-24 Nieuwe vestiging Van Venrooy Almere

In Almere is onlangs het filiaal Van Venrooy West geopend. Naast de vestigingen in Hoogeveen en Apeldoorn is dit de derde vestiging van dakdekkersbedrijf Van Venrooy. Met de opening van dit filiaal is het aantal lidbedrijven aangesloten bij NDA uitgebreid tot vijftien. Een interview met vestigingsleider Nenad Lazic.

 

Filiaal
Per 1 januari 2007 is Nenad Lazic als vestigingsleider aangetrokken om het marktaandeel in de regio Flevoland en Utrecht een verdere impuls te geven. Lazic (41 jaar) heeft zijn roots in de dakdekkerswereld: “Achttien jaar geleden kwam ik uit Joegoslavië naar Nederland en vanaf dag één stond ik op daken.” De laatste acht jaar werkte hij als technisch adviseur bij het Dakinformatie- en Adviescentrum in Almere. Het afgelopen half jaar was hij daar als formulemanager verantwoordelijk voor de opbouw en inrichting van Dakbehoud Nederland, het nieuwe concept van NDA voor planmatig onderhoud van daken. “In die functie had ik regelmatig contact met Van Venrooy, een van de initiatiefnemers van Dakbehoud,” vertelt Lazic, “en op die manier ben ik in mijn huidige baan terechtgekomen. Als adviseur hield het werk voor mij op zodra het advies gereed was. In mijn nieuwe functie kan ik me bezighouden met het hele traject van advisering en het uitvoeren van het werk tot de nazorg.”

Van Venrooy (sinds 1998 aangesloten bij NDA) behoort met 60 medewerkers tot één van de grotere dakdekkersbedrijven in Nederland en is actief op het gebied van renovatie en nieuwbouw en als initiatiefnemer van de formule Dakbehoud Nederland. Het Almeerse filiaal bestaat inmiddels uit zes medewerkers. Lazic: “Gezien het aantal offertes dat aangevraagd wordt en de werken die we uitvoeren, kun je wel zeggen dat we snel groeien: we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe dakdekkers en jongeren die het vak willen leren.”

 

Almere
Wat was de reden om Almere als vestigingslocatie te kiezen? Er zijn diverse NDA-lidbedrijven die Flevoland als hun werkterrein hebben, maar tot 1 januari jl. was er nog geen operationele vestiging. Alles werd daarom vanuit de omliggende provinciën aangeleverd en aangestuurd. Gezien de potentiële markt in deze regio is er door Van Venrooy bewust gekeken naar de driehoek Almere – Utrecht – Amsterdam als gebied waarin de vestiging gehuisvest zou moeten worden. De keuze viel op Almere, vanwege de goede beschikbaarheid van bedrijfspanden. Momenteel maakt het nieuwe bedrijf gebruik van tijdelijke huisvesting voor de duur van enkele jaren. Daarna zal het filiaal verhuizen naar de geplande nieuwbouw.

Almere is ontstaan in de jaren zeventig van de vorige eeuw, om de steeds groeiende bevolkingsstroom uit Amsterdam op te kunnen vangen (zie kader). De hoofdbouwstroom vond plaats in de jaren ’80 en ’90. De gemiddelde levensduur van de geplaatste dakbedekking bedroeg ongeveer tien à vijftien jaar. Dat betekent dat er nu – naast de grote nieuwbouwmarkt die nog steeds aanwezig is, Almere is nog altijd een ‘groeigebied’ – een enorme renovatiemarkt ontstaat. Lazic: “Doordat de stad in de jaren zeventig feitelijk uit het niets in één keer uit de grond is gestampt, zie je dat het aanbod aan renovatie en herstel hier in verhouding vele malen groter is dan in andere regio’s in Nederland. Vandaar dat het een logische plaats is voor deze nieuwe vestiging.”

 

Stedenbouw in Almere
De stad Almere is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaan vanuit de behoefte om de snel groeiende bevolking van Amsterdam en het Gooi te huisvesten. Flevoland was daarvoor het aangewezen gebied: deze provincie zou volgens de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966) een half miljoen inwoners uit de Randstad en het Gooi kunnen huisvesten. Tussen de 125.000 en 250.000 daarvan zouden in de nieuwe stad Almere komen te wonen.

De stedenbouwkundige opzet van deze nieuwe stad moest zo flexibel en globaal mogelijk zijn, ook vanwege de onzekerheid over de verwachte omvang van de stad, en de gefaseerde uitvoering van de diverse stadsdelen. Geen aanééngesloten stad dus, maar een samenhangend stelsel van meerdere woonkernen, een meerkernige stad dus, bestaande uit vijf afzonderlijke kernen met elk een eigen identiteit. Dit ontwerp werd gepresenteerd in het Ontwerp-Structuurplan Almere (1977). De stad wordt gekenmerkt door overwegend laagbouw met ééngezinshuizen en diverse groene en waterrijke recreatiegebieden. Dit stond in die tijd in groot contrast met de stedelijke hoogbouw uit met name Amsterdam en vormde een belangrijke reden voor veel gezinnen om naar Flevoland te verhuizen. Inmiddels is Almere uitgegroeid tot een stad van meer dan 100.000 inwoners. Almere bestaat momenteel uit de stadsdelen Almere Stad (het economisch, bestuurlijk en cultureel centrum), Almere Haven (gelegen aan het Gooimeer, met veel ruimte voor recreatie en ontspanning), Almere Buiten, Almere Hout (luxe villawijk in aanbouw), Almere Poort (in aanbouw) en Almere Pampus (in ontwerp).

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam