Roofs 2007-05-23 Reactie op artikel ‘Zwart of wit?’

In de vorige editie van Roofs verscheen een weergave van de discussie over het effect van het gebruik van witte dakbedekking op het binnenklimaat. Het artikel was opgebouwd uit een bewerking van een persbericht dat Harry Steenbrugghe namens VESP (Verenigde EPDM Producenten) schreef, en een reactie van Derbigum, producent van een witte dakbedekking. Onderstaand reageert Harry Steenbrugghe op persoonlijke titel op het artikel.

 

Harry Steenbrugghe

De reactie van Derbigum op mijn artikel bevat een aantal punten die ik hierbij wetenschappelijk wens te weerleggen.

Er is de uitspraak: “Een zwarte dakbedekking met airconditioning of een witte zonder”.
Persoonlijk ken ik geen enkele hoogbouw waar er alleen op de hoogste verdieping airco nodig zou zijn. De grootste warmte in een gebouw komt immers binnen door zonnestraling via de ramen, dakkoepels en lichtstraten. Ook op de onderliggende verdiepingen in een gebouw is er airco nodig. Op de bovenste verdieping zal er uiteraard meer airco nodig zijn wegens opwarming via twee (dak en gevel) in plaats van één (gevel) wand. Maar de praktijk toont aan dat bij het respecteren van de huidige isolatie-eisen voor platte daken de verschillen niet zeer groot zijn .

In mijn artikel heb ik er uitdrukkelijk op gewezen (en dit is spijtig genoeg niet overgenomen) dat er drie mogelijke resultaten zijn in de balansstudie tussen wit en zwart. Als er (te) weinig wordt geïsoleerd, dan is een witte afdichting voordeliger. Als men zich houdt aan de meest recente eisen qua isolatiedikte dan is de balans in ons klimaat neutraal. Als men echter een dikker isolatiepakket toepast, dan is de zwarte afdichting zelfs voordeliger in de balans.
In elk geval is een dikkere isolatie ALTIJD voordelig: er is minder warmteverlies in de winter en minder airco nodig in de zomer, los van de kleur van de dakbedekking! Een dikkere isolatie heeft ALTIJD een groter voordeel voor het comfort in de binnenruimte dan de kleur van de dakbedekking. Vergeten we dan ook niet het kleinere brandstofverbruik gedurende het gehele jaar en de gunstige effecten ervan voor het milieu.

Er is dus één slogan die juist is: kies voor een grotere isolatiedikte dan voorgeschreven in de energieprestatie-eisen EN in dat geval zeker bijkomend voor een zwarte dakbedekking wegens de dan voordeligere energiebalans op jaarbasis.

Wat het onderhoud betreft is de studie uitgevoerd gedurende 10 jaar in de USA zeer duidelijk. De grootste boosdoener voor de vervuiling is het roet dat in de lucht zweeft. Dit fijne stof van zwarte kleur is zeer kleverig en zet zich af zelfs op de meest gladde ondergronden. In het door Derbigum vermelde keurmerk “Energy Star” worden alleen verouderingsproeven uitgevoerd met warmte en uv-straling. In het labo waar de proeven gebeuren is er geen roetstof aanwezig dat de proef nadelig beïnvloedt. Om dit sterk klevende roetstof te verwijderen moet men detergenten toevoegen aan het water onder hoge druk, zoniet is de reiniging sterk onvoldoende om het roet volledig te kunnen verwijderen en het weerkaatsende vermogen te herstellen.

Dit is ook zo voorgesteld op de RCI platdak beurs in de USA. Het gevolg is dat in de staat California in het zuiden van de USA er niet langer subsidies worden gegeven voor een duurdere afdichting in witte kleur, maar dat men ook daar is overgegaan tot subsidies voor dikkere isolatie. Die dikkere isolatie is door het kleinere totale energieverbruik ook gunstiger voor het milieu. Vergeten we ook niet de kosten te rekenen voor de witte (extra) laag en het (jaarlijks) reinigen met hun gevolgen op het milieu.

Nog een leuke noot? De berbers in de Sahara hebben donkere kledij aan en er zijn meer donker gekleurde auto’s in het Midden-Oosten dan bij ons. Het antwoord is een goed isolerende kledij en de dakoppervlakte van de auto’s die verwaarloosbaar is tegenover de vensterpartij.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam