Roofs 2007-05-16 Alles in één

Met de uitreiking van de BDA Verklaring aan Profine Nederland voor de Sucoflex pvc dakbanen, heeft BDA een nieuw certificaat in de dakenmarkt gelanceerd. Het certificaat is bedoeld voor opdrachtgevers die door de vele beschikbare certificaten door de bomen het bos niet meer zien. De verklaring heeft tot doel in één oogopslag inzichtelijk te maken dat wordt voldaan aan alle eisen in het Bouwbesluit.

Het nieuwe certificaat werd op 11 april in Hotel New York te Rotterdam uitgereikt tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor de relaties van de fabrikant. Albert van den Hout van BDA lichtte aldaar het certificaat nader toe. Het nieuwe certificaat is verstrekt voor de Sucoflex S-UV (voor zichtdaken), Sucoflex Shadow (geballaste daken) en Sucoflex Straight (hallenbouw). Profine Nederland is een 100% dochter van het Duitse Profine Gmbh, producent van profielsystemen voor kunststof kozijnen. De dakbanen worden betrokken bij het Zwitserse Sucoflex.  Sucoflex is sinds januari van dit jaar de nieuwe naam voor de bekende Trocal dakbanen.

 

Compleet certificaat
BDA heeft de dakbanen en de organisatie op vijf aspecten beoordeeld, namelijk:

  • Duurzame functionaliteit
  • CE-merk en externe productcontrole
  • Weerstand tegen windbelasting
  • Klachtenafhandeling

Ontwerp, uitvoering, detailprincipes en conformiteit aan het Bouwbesluit

Voor al deze kenmerken zijn BDA Praktijkbladen of Rapporten opgesteld, dikwijls op basis van bestaande certificering. Voor de klachtenafhandeling beschikt de Zwitserse fabrikant bijvoorbeeld over het ISO 9001 certificaat. Hier is speciaal voor deze verklaring aanvullend een BDA Rapport over opgesteld. Ook was Sucoflex al in het bezit van het CTG en het CE-merk; het BDA Keuringsinstituut is verantwoordelijk voor de externe productcontrole m.b.t. onder andere de lasbaarheid, de nageldoorscheursterkte en de weerstand tegen hagel. Voor de weerstand tegen windbelasting heeft BDA in 2006 een onderzoek met succes afgerond en een Praktijkblad voor afgegeven. Algemeen geldt dat de prestatie van mechanisch bevestigde systemen minimaal gelijk is aan die van geballaste systemen.

 

Levensduurverwachting
Van den Hout ging tijdens de uitreiking met name in op het onderzoek naar de levensduurverwachting van de dakbedekkingen. Men heeft 15 projecten in Oostenrijk en Duitsland bezocht om een levensduurverwachting te kunnen bepalen. Van deze projecten waren er 15 losliggend geballast en vijf mechanisch bevestigd. De gemiddelde leeftijd van deze daken was 17,5 jaar, het oudste onderzochte dak was dertig jaar oud. Er werd hierbij met name gelet op de mate van weekmakermigratie: het behoud van weekmakers is immers bepalend voor de levensduur van een kunststof dakbedekking.

De daken worden in Oostenrijk en Duitsland doorgaans zwaarder belast dan in Nederland gebruikelijk is en daarom was de onderzochte dakbedekking ook dikker dan de standaard dikte in Nederland (namelijk 1,5 mm i.p.v. 1,2 mm). Overigens wordt ook in Nederland een dikte van 1,5 mm aangeraden voor een optimaal resultaat. De algemene indruk van de daken was volgens Van den Hout goed tot zeer goed. De gebreken die op deze daken werden geconstateerd waren veelal het gevolg van een gebrekkige waterafvoer en/of vervuiling op het dak. Men komt op basis van het onderzoek naar en inspectie van de daken tot een levensduurverwachting van 25-30 jaar. Men acht het niet onwaarschijnlijk dat deze prognose over vijf jaar kan worden bijgesteld naar een levensduurverwachting van 30 jaar.

 

Verwerking
De bedoeling van de BDA Verklaring is dat er in één oogopslag mee wordt gecommuniceerd dat de producten voldoen aan alle van toepassing zijnde eisen van het Bouwbesluit. Directeur Bart de Weger van Profine Nederland toonde zich tijdens de uitreiking dan ook blij met het feit dat de Sucoflex dakbanen de eerste zijn met een dergelijke verklaring. Het blijft natuurlijk de vraag of deze verklaring inderdaad, zoals gesteld werd, de andere certificaten overbodig maakt. Het voornaamste uitgangspunt van de verklaring is volgens De Weger een duidelijke communicatie met de opdrachtgever. “Dat geldt voor de kwaliteit van de productie, maar ook voor die van de verwerking,” stelde hij. “Een goed product betekent niets als de verwerking niet in orde is. Wij werken daarom met een geselecteerd aantal verwerkers, met de meeste daarvan hebben wij al een jarenlange relatie. Het certificaat moet dit alles op een duidelijke en directe manier communiceren.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam