Roofs 2007-03-40 Nieuwe trainingslocatie op het dak van de buurman

SafeSite BV uit Alblasserdam geeft al jaren diverse trainingen op het gebied van veilig klimmen en werken op hoogte. Sinds kort beschikt het bedrijf over een nieuwe trainingslocatie. Daarvoor maakt men gebruik van het dak van ‘de buurman’: één van de daken (800m2) van de fabriekshallen van staalverwerker Nedstaal BV. Een interview met Dirk van Blijswijk over de nieuwe trainingslocatie.

 

De nieuwe trainingslocatie komt goed van pas, vertelt Van Blijswijk: “Diverse bedrijven komen jaarlijks bij ons terug voor een herhalingstraining. Daarom zoeken we altijd naar manieren om onze hertrainingen aan te vullen, uit te breiden en aantrekkelijk te houden.” Dat hebben we onder andere gedaan met de herhalingstraining ‘Veilig werken op hoogte’. Die bevat nu nog meer praktijk dan voorheen omdat we op de nieuwe locatie de mogelijkheid hebben om vrijwel alle (onveilige) situaties op daken na te bootsen. Hierdoor kunnen we elk jaar iets nieuws aanbieden in de hertraining. De deelnemers krijgen werkelijk het buitengevoel van een dak, met alle omstandigheden die dat met zich meebrengt: weersomstandigheden, gladde oppervlaktes, struikel- en valgevaar. Voor de basistrainingen zullen we onze eigen interne trainingsruimte – waar we enkele daksituaties nagebootst hebben zoals een bordes, een klimmast met gsm-installatie, etcetera – blijven gebruiken, omdat mensen die deze training volgen vaak nog geen enkele ervaring hebben met werken op daken en de daarbij voorkomende gevaren.
 

Doelgroepen
“We geven trainingen (een halve of een hele dag, afhankelijk van het soort training) voor iedereen die voor zijn werk op hoogte moet werken en daarbij met valgevaar in aanraking kan komen,” zegt Van Blijswijk. Veel van onze klanten zijn aanbieders van mobiele netwerken. Maar ook de bouwsector weet ons steeds vaker te vinden. We merken dat ook daar het veiligheidsbewustzijn toeneemt.” Het bedrijf geeft tegenwoordig ook steeds meer trainingen aan installateurs van koel- en luchtsystemen, reparatiemonteurs, monteurs van aardingsbedrijven, inspecteurs, aannemers en andere bouwbedrijven.

Van Blijswijk: “Ook de dakdekker is een doelgroep die we graag wat vaker bij onze trainingen zouden willen zien. Maar die doelgroep krijgt vaak via toolboxmeetings op het werk uitleg over veilig werken op hoogte. Daarom vindt men een aparte cursus dikwijls overbodig. Wij vragen ons echter sterk af of een toolboxmeeting voldoende is. In de Arbowet staat omschreven dat een training adequaat moet zijn. Maar wat is adequaat? Daar worden verder geen eisen aan gesteld. In de dagelijkse praktijk zie ik veel te vaak mensen met verkeerd materiaal werken. Dan werkt er bijvoorbeeld iemand bij de dakrand met een statische lijn zonder demper… Het is belangrijk dat er op professionele wijze uitleg wordt gegeven over de verschillende soorten materialen waarmee gewerkt kan worden. Er zijn zo veel verschillende harnassen en lijnen: welk product is in welke situatie geschikt? Waar moet je op letten als je het dak opkomt? Hoe beoordeel je of het ankerpunt of het valbeveiligingssysteem dat je wilt gaan gebruiken, in orde is (de ‘visuele inspectie’)? Etcetera. Dit zijn enkele voorbeelden van belangrijke onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen.”

 

Reacties
Uit de reacties van cursisten blijkt dat er nog veel te winnen is op het gebied van valbeveiliging/ veilig werken op hoogte. Van Blijswijk: “Eén cursist zei: ‘Je laat het hier nu allemaal wel mooi zien, maar op het werk hebben we al die materialen niet.’ Wij wijzen de cursist in een dergelijk geval op de verplichting die een werkgever heeft ten aanzien van het verschaffen van materiaal waarmee werknemers veilig kunnen werken. Je merkt dat er een nieuwe wereld voor de cursisten opengaat, wanneer ze uitleg krijgen over zaken als valfactor, valdempers en valstopblokjes. Dit heeft er meerdere malen toe geleid dat de cursisten bij hun baas zijn gaan ijveren voor betere valbescherming en bijvoorbeeld de aanschaf van valstopblokken.”

Door de cursisten in de cursusruimte te laten kennismaken met diverse soorten harnassen en materialen, hoopt het bedrijf een mentaliteitsverandering teweeg te brengen: “Maar al te vaak wordt alleen naar het prijskaartje gekeken,” zegt Van Blijswijk. “Toegegeven: een harnas met gepolsterde schouderbanden is niet het goedkoopst, maar het is geen slechte investering wanneer het ertoe leidt dat het materiaal ook daadwerkelijk gedragen wordt. Vijftig goedkope harnassen die liggen weg te rotten in een kist omdat ze oncomfortabel zijn en niemand ze wil dragen – dat noem ik pas een slechte investering!”

 

Combinatie
De trainingen bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk: “Veiligheidsbewustzijn en materiaalkennis zijn de twee pijlers van onze trainingen,” zegt Van Blijswijk. In basistrainingen wordt veel aandacht geschonken aan de theorie: uitleg van de wetgeving, de diverse manieren van bescherming tegen valgevaar, regels voor inspectie en onderhoud van valbeveiliging en natuurlijk een stuk praktijk. Van Blijswijk: “In de hertrainingen hebben we de theorie teruggebracht tot een korte samenvatting – het is tenslotte een herhaling om de kennis ‘op te frissen’- en de praktijk uitgebreid. Dankzij de nieuwe trainingslocatie is dit nu nog beter mogelijk dan voorheen.

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand

 

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam