Roofs 2007-02-34 Aansprakelijkheid valbeveiliging gedekt

Hoe neem je als werkgever verantwoordelijkheid voor jezelf of voor je mensen als zij zich moeten zekeren aan een valbeveiligingssysteem dat door een ander bedrijf is aangebracht? Hoe weet je als opdrachtgever dat je geen moeilijkheden krijgt als het op het gebouw aangebrachte valbeveiligingssysteem gebruikt wordt door derden? Wat als het ondanks alle voorschriften fout gaat? Die aansprakelijkheid voor opdrachtgever en gebruikers kan vanaf nu worden ondergebracht in een verzekeringspolis. SafeClick heeft nu – als eerste leverancier van valbeveiligingsystemen – zo’n polis afgesloten.

 

Ing. A.B. Berlee

De aansprakelijkheid rond veiligheid is een punt van zorg ondanks of misschien wel juist door de zware eisen die aan valbeveiligingssystemen worden gesteld. Met dat de regels voor veilig werken namelijk strenger en strenger worden, wordt een ongeval steeds minder geaccepteerd waardoor, in geval het fout gaat, de schuldvraag toeneemt. Veiligheid draait om zekerheid en onzekerheden zijn niet gewenst. Valbeveiligings­systemen worden aangebracht om veilig werken mogelijk te maken. Wie veilig werken mogelijk maakt verricht buitengewoon nuttig werk. Alleen…. wie veilig werken mogelijk maakt neemt ook de verantwoordelijkheid voor veilig werken op zich.

 

Twijfel
De producten ten behoeve van veilig werken worden uitgebreid getest. Maar de toepassing van de producten in de praktijk laat ruimte voor twijfel. De verankering van permanent op het dak aangebrachte systemen wordt waterdicht ingewerkt en daarmee weggewerkt. Daardoor is de werking ervan moeilijk te controleren, wat ruimte openlaat voor twijfel. De producten die verkrijgbaar zijn in de markt verschillen in gebruik waardoor daarop extra moet worden toegezien. Hoe de aansprakelijkheden en de verantwoordelijkheden precies geregeld zijn in geval van een ongeluk is nog altijd niet duidelijk. Dat zal waarschijnlijk per geval verschillen. Dit zijn al met al voldoende onduidelijkheden om opdrachtgevers en installateurs ervan te weerhouden om de verantwoordelijkheid voor veilig werken op zich te nemen. Helemaal wanneer die afgeschoven kan worden naar een derde uitvoerende partij, die altijd als eerste verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn werknemers.

Een gebouweigenaar bespaart echter flink op zijn kosten voor onderhoud wanneer de veiligheid in één keer geregeld is en niet per klusje telkens opnieuw moet worden aangebracht. Systemen die permanent op het dak worden aangebracht zijn bedoeld voor alle personen die werkzaamheden op en aan het dak uitvoeren. Dat zijn verschillende partijen en bedrijven. Voor zowel de opdrachtgever als het uitvoerende bedrijf dat het werk op het dak moet uitvoeren is duidelijkheid omtrent de aansprakelijkheid daarbij een vereiste.  

 

Polis en register
Vanaf nu kan die aansprakelijkheid in geval van een falend systeem worden afgedekt in een polis. In het besef dat een verzekeringspolis mogelijk al voldoende is voor opdrachtgevers, maar nog niet voor uitvoerende bedrijven is daar een openbaar register aan toegevoegd: www.imdv.nl – de afkorting staat voor ‘Is Mijn Dak Veilig?’ SafeClick heeft als eerste systeem voor valbeveiliging deze polis afgesloten. Deze primeur trok op de Bouwbeurs 2007 in Utrecht volop belangstelling.

 

Het SafeClick-systeem is een valbeveiliging voor hellende daken. Het bestaat uit speciaal geweven veiligheidsbanden die op het dakbeschot aangebracht worden. Deze banden bevatten ankerpunten (adapters). Aan of op deze ankerpunten kan men zich individueel zekeren of men kan er collectieve valbeveiliging aan bevestigen, zoals steigers, vangnetten of loopbordessen.
Zie ook Roofs 2-2006.

Hoe werkt het? Dit wordt hieronder toegelicht aan de hand van de SafeClick valbeveiligingssystemen. Deze veiligheidssystemen voldoen aan alle Europese eisen en normen die er aan gesteld kunnen en moeten worden. Om dat te bewijzen is het getest en goed bevonden door de Britse Notified Body Satra Quality Assurance Ltd. De keuringsrapporten zijn voorhanden voor wie wil weten waar en op welke wijze er gekeurd is. De leverancier biedt monteurs een bondige opleiding met praktijk­oefeningen om er zeker van te zijn dat zij het systeem op de juiste wijze kunnen aanbrengen op het dak. Alleen bedrijven die opgeleide monteurs in dienst hebben kunnen registratiebewijzen of ‘TAG’s’ aanschaffen die voorzien zijn van een uniek nummer. De monteur meldt na montage van een systeem via internet welke TAG’s  op welk adres zijn aangebracht en, belangrijk, voor welk doel de veiligheidssystemen zijn aangebracht. Vervolgens is dit publiekelijk en voor iedereen toegankelijk via de  internetsite van IMDV.

Alle belanghebbenden kunnen door het invoeren van een postcode direct zien of een SafeClick systeem is aangebracht en met welk doel. Dat laatste is voor uitvoerende partijen van belang: want een dakkapel die voorzien kan worden van een steiger is iets geheel anders dan een schoorsteen die veilig geveegd kan worden. Het is zowel voor het bedrijf dat de systemen aanbrengt als voor degene die er voor zijn veiligheid van afhankelijk is van het grootste belang dat wordt toegezien op een goede installatie en werking. Dat toezicht is toevertrouwd aan het onafhankelijke adviesbureau BDA Dakadvies BV. BDA keurt alle aangesloten bedrijven en systemen stelselmatig, ziet toe op een juiste installatie als ook op een goede registratie.

Ieder gemerkt en op de site vermeld systeem valt onder een aansprakelijkheidpolis gedurende vijf jaar. De opdrachtgever en de gebruikers zijn gedurende die periode gevrijwaard van aansprakelijkheid op voorwaarde dat het systeem gebruikt wordt zoals vereist. De vijf jaar dekking komt overeen met de verplichte onderhoudscyclus van het systeem. Volgens de normen moeten leveranciers van veiligheidssystemen namelijk een onderhoudscyclus aangeven en gezien de toepassing op hellende daken is gekozen voor een cyclus die overeenstemt met acceptabele onderhouds intervallen. Na de eerste vijf jaar kan het systeem opnieuw gekeurd worden. Dat is echter geen verplichting. De keuring kan worden uitgevoerd door hetzelfde bedrijf dat het systeem heeft aangebracht, maar het is ook mogelijk om een onafhankelijk bureau in te schakelen. Wordt het systeem bij die keuring goed bevonden, dan kan het opnieuw voorzien worden van een nieuw keurmerk en valt het weer voor vijf jaar onder de verzekering. Dit omdat BDA Dakadvies ook toeziet op de herkeuringen. Dit kan elke vijf jaar worden herhaald, zodat een optimale staat van het systeem gegarandeerd is en het onderhoud gegarandeerd veilig kan worden uitgevoerd. Omdat de systemen geregistreerd worden is het vanzelfsprekend dat eigenaren en installatiebedrijven tijdig op de hoogte worden gebracht van het onderhoud wat het allemaal nog gemakkelijker maakt.  Wordt het systeem niet opnieuw gekeurd dan wordt het verwijderd uit het register en daarmee ook verwijderd van de site. Uiteraard vervalt de dekking dan ook.

Bovenstaande is niet verplicht; SafeClick is gewoon te koop in de bouwmaterialenhandel en het staat iedereen vrij het zelf voor eigen risico te gebruiken. Het is een beetje als met ladders en gereedschap, professionele gebruikers voorzien dat van een keurmerk om aan te tonen dat het regelmatig gecontroleerd wordt. De toevoeging van internet maakt dat iedereen van achter zijn bureau kan controleren of het goed geregeld is. Dat is in alle gevallen veiliger dan op het dak moeten uitzoeken hoe er veilig gewerkt moet worden. Veiligheid zonder controle is geen veiligheid. Dat veiligheid met controle nu ook verzekerd is, bevestigt dit nog eens extra.

 

Noot van de redactie: Het IMDV is niet merkgebonden. SafeClick heeft de primeur; andere bedrijven kunnen zich aanmelden

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam