Roofs 2007-02-19 BRL voor zinken dakbedekking uitgebreid naar gevel

De BRL 5212 voor zinken dakbedekkings-, gootconstructies en hemelwaterafvoerleidingen wordt uitgebreid naar de gevel. De uitgebreide BRL moet medio juni van kracht worden. De Zinkmeesters zullen dan ook gecertificeerd zijn volgens het KOMO-proces certificaat dat is opgesteld naar de uitgebreide BRL. Voorzitter Kees Dickhoff licht toe.

 

Tot nu toe ontbrak een beoordelingsrichtlijn voor zinken gevels: de regelgeving voor zinken toepassingen stopte feitelijk bij de dakgoot. De Zinkmeesters ijverden al jaren voor een volledige certificering, dus ook voor de gevel. Niet dat er problemen waren met zinken gevelbekleding; Dickhoff meldt dat er bij de door een Zinkmeester aangebrachte dak- of gevelbekleding nog nooit achteraf schademeldingen zijn geweest. Zelfs bij de storm van 18 januari is maar minimale schade bekend. De uitbreiding van de BRL is volgens Dickhoff met name ingegeven door de wens de specialisatie van de reeds voor het dak gecertificeerde bedrijven inzichtelijk te maken. De aanpassing van de BRL is in nauw overleg met TNO, NedZink en IKOB BKB tot stand gebracht. Naast de uitbreiding naar de geveltoepassingen, zijn ook de richtlijnen voor het dak kritisch tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

Tot nu toe was de financiering van het traject het grootste obstakel voor de aanpassing van de BRL. Met behulp van een Europese subsidie ten behoeve van het MKB werd deze barrière overwonnen. De eisen voor het bekleden van het dak met zink waren vervolgens relatief eenvoudig te vertalen naar de gevel. Dickhoff: “Zink is een bekledingsmetaal, geen constructief materiaal. De manier van bevestigen op het dak verschilt niet ten opzichte van de methode die op de gevel wordt gebruikt. Wel worden eisen aan de ondergrond gesteld, en bijvoorbeeld het benodigde aantal klangen per vierkante meter. Verder zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten, die bij deze gelegenheid nader zijn beschreven. Zo is de benodigde spouwruimte ten behoeve van de ventilatie nader uitgewerkt. Ook voorziet de vernieuwde BRL in maatregelen om klapperen van het materiaal te voorkomen. De certificering is Europees gezien uniek in zijn soort.”

De nieuwe BRL is tot stand gekomen na uitgebreide beproevingen door TNO op het gebied van o.a. windbelasting. Dickhoff: “De testmethoden zijn met behulp van de geavanceerde computerprogramma’s die men bij TNO ter beschikking heeft zeer betrouwbaar. Verder hebben wij een groot aantal projecten bezocht om bij de meest uiteenlopende praktijksituaties de juiste oplossing te kunnen formuleren. Zink wordt dikwijls toegepast in architectonisch hoogstaande projecten. Deze bevatten vaak uitzonderlijke details. Met de uitgebreide BRL hebben we nu een document waarmee duidelijk is wanneer een detail verantwoord is en wanneer niet.”

Tevens biedt de uitgebreide BRL de certificatie-instelling een instrument om de certificaathouders te controleren. “Alle bij de Zinkmeesters aangesloten verwerkingsbedrijven zijn KOMO-proces gecertificeerd, dat is een voorwaarde van het lidmaatschap,” aldus Dickhoff. “Dit betekent dus dat het werk van een Zinkmeester door een externe instantie steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. Dit om de kwaliteit van het werk te kunnen garanderen. Zinkverwerkers onderkennen bovendien steeds meer het nut van het aangesloten zijn bij de Zinkmeesters. De diverse besteksteksten vragen steeds vaker om een gecertificeerde zinkverwerker. Tevens kan het zinken dak verzekerd worden voor 10 jaar. Mocht er binnen 10 jaar schade ontstaan en de Zinkmeester, die het dak gemaakt  heeft, om wat voor reden dan ook niet meer bestaan, dan mag van de verzekeraar de schade hersteld worden door een andere Zinkmeester. Het belangrijkste is dat de vereniging de opdrachtgever zekerheid biedt. Het ledenaantal van de vereniging zal dit jaar naar verwachting stijgen naar ± 34.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam