Roofs 2007-01-36 Dakdoorbuiging tijdig signaleren

In Roofs 5-2006 meldden wij u de ontwikkeling van een systeem dat de toestand van de dakconstructie continu in de gaten kan houden: Roof Alerts. Inmiddels is het systeem uitontwikkeld en gereed voor toepassing in de markt. In het Noord-Hollandse Westknollendam heeft Roof Alerts BV een showroom ingericht waar de werking van het systeem wordt gedemonstreerd.

 

Het dakbewakingssysteem is ontwikkeld om instorting van het dak als gevolg van wateraccumulatie of sneeuwbelasting te voorkomen. Het systeem signaleert het (potentiële) probleem op het dak al ver voordat het dak in kan storten. Een probleem op het dak (een verstopte afvoer, een te hoge belasting) zal zich namelijk altijd manifesteren middels een doorbuiging. Roof Alerts houdt door middel van laserstralen in de gaten in hoeverre een dakconstructie doorbuigt. Zodra het dak verder doorbuigt dan normaal, wordt de gebouwbeheerder via een particuliere alarmcentrale en een sms bericht gewaarschuwd. Op dat moment is er nog tijd om maatregelen te nemen om instorting van het dak voorkomen. Zelfs als deze actie niet of te laat wordt ondernomen en het dak wordt nog zwaarder belast, voorkomt het systeem dat er menselijke slachtoffers vallen, door tijdig te waarschuwen wanneer de situatie kritiek wordt. Zodra de doorbuiging in een kritieke fase belandt, zal het systeem groot alarm slaan met sirenes en zwaailichten. Het is op dat moment zaak het gebouw zo snel mogelijk te ontruimen.

 

Systeem
Hoe zit het systeem in elkaar? Het bestaat uit een zender, een ontvanger en een meldkastje. De zender geeft een laserstraal af, de ontvanger registreert waar de laserstraal binnenkomt. Ontvanger en zender zijn bevestigd aan de dakconstructie of de liggers; als de staalconstructie doorbuigt, heeft dit dus gevolgen voor de communicatie tussen zender en ontvanger: de laserstraal zal op een andere plek bij de ontvanger binnenkomen. Het systeem registreert op deze manier nauwkeurig in hoeverre het dak doorbuigt, en op welke locatie de doorbuiging plaatsvindt.

Deze gegevens worden voor de gebruiker vertaald naar een meldkastje. In de normale toestand branden er één of twee groene lampjes. Bij een belasting van 60% van de maximaal toegestane belasting gaat een oranje lampje branden. De gebouwbeheerders worden op dit moment gealarmeerd via een particuliere alarmcentrale en een sms bericht. Als het dak een gewicht van 80% van de toegestane belasting krijgt te verwerken, gaan twee oranje lampjes branden. Bij een belasting van 100% gaat het rode lampje branden en wordt groot alarm geslagen. Vanzelfsprekend is er nog een marge ingebouwd, zodat er ook op dat moment nog tijd is om het gebouw te ontruimen.

Op één meldkastje kunnen 16 melders worden aangesloten. Het meldkastje kan ook worden uitgebreid met een zonedisplay, waar precies op is af te lezen waar het probleem zich bevindt. Als het probleem zich bijvoorbeeld boven het magazijn voordoet, hoeft het kantoorgedeelte niet te worden ontruimd.

 

Ondersteuning
Hoe ver mag een dak doorbuigen voordat het gevaarlijk wordt? Dat verschilt per dak. Het is belangrijk om vooraf de constructieve waarden te bepalen. Hiertoe is het systeem aangesloten op de software die door DGI Dak en Gevel Inge­nieurs en Schouten Engineering speciaal is ontwikkeld om de gevoeligheid van een dakconstructie voor instorting als gevolg van wateraccumulatie of sneeuwbelasting in kaart te brengen. De dakconstructie wordt ingemeten en aan de hand van het afschot, de plaatsen van de (nood)afvoeren en het gewicht van het dak wordt bepaald hoe ver een dak nog kan doorbuigen voordat de situatie gevaarlijk wordt. Na bepaling van deze gegevens worden de beginwaarden in het Roof Alerts systeem op nul gesteld en ingesteld welk gewicht het dak nog kan dragen.

Bij het systeem wordt tevens een handboek geleverd over welke acties men in geval van nood dient te ondernemen om instorting te voorkomen. Als bijvoorbeeld de afvoer verstopt zit, kan het een oplossing zijn de regenpijp stuk te slaan, zodat het water in ieder geval van het dak weg kan. Elro Dakbedekkingen uit Gorinchem is verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de daken waar dit systeem is toegepast. Ook zijn met het dakdekkerbedrijf afspraken gemaakt over de responstijd in geval van calamiteiten. Dit betekent dat het bedrijf 24 uur per dag, zeven dagen per week direct zal reageren in geval van calamiteiten om, indien dit nog mogelijk is, te voorkomen dat het dak daadwerkelijk instort. Het bedrijf heeft een landelijke dekking.

De Issys Groep uit Heerhugowaard is vervolgens verantwoordelijk voor installatie en onderhoud van Roof Alerts. Dit is een NCP gecertificeerd bedrijf dat ruime ervaring heeft opgebouwd in ICT-oplossingen en beveiligingstechniek.

 

Verzekering
Vanaf  begin 2007 is het systeem gereed voor de verkoop. Diverse gebouweigenaren hebben al een kijkje genomen in de nieuw ingerichte showroom. Ook verschillende verzekeringsmaatschappijen hebben al aangegeven geïnteresseerd te zijn in het systeem. De verzekering van dakschade is in de verzekeringswereld een ‘hot item’: de vraag is hoe een dergelijke verzekering op een verantwoorde manier is af te sluiten. De ontwikkelaars van dit nieuwe systeem verwachten dat Roof Alerts een belangrijke rol kan spelen in de beantwoording van die vraag.

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam